kam.zyk
6. led 2011

DÍL OSMÝ – Závěr aneb boj s atopií se netýká pouze samotného pacienta, ale často též celé rodiny

Díly 1. až 7.  již jsou zde 

http://www.proalergiky.cz/deti-do-tri-let/

 zveřejněny na serveru proalergiky.cz . Najdete tam i srozumitelný manuál, jak u dítěte 0-3 roky atopický ekzém dostat pod kontrolu.  Pracovala jsem na něm přes 2 roky, vedla maminky v boji s atopickým ekzémem jejich dětí a výsledkem je právě zmiňovaný  manuál. Moje zkušenost je ta, že atopický ekzém u dětí 0-3 roky není tak těžké  stabilizovat, podmínkou je úprava stravy (vychytání alergenů, protože AE u dětí 0-3 roky souvisí se stravou ve většině případů) a sekundárně úprava kosmetické péče. Kortikoidy jsem použila v léčbě pouze v 1% případů, a sice pouze na nezbytně krátkou dobu. 

zde mám diskuzi

http://www.proalergiky.cz/forum/?text=read&id=3295&view=all

V předchozích dílech jsme si nastínili, jakým způsobem se lze pokusit dostat AE  pod kontrolu a dosáhnout tak uspokojivé kvality života.

 K zhoršení projevů atopie přispívá spousta faktorů, z nichž některé lze ovlivnit, ale jiné ne. Cca  do věku 3 let (může se lišit) jsou jedním z nejsilnějších provokačních faktorů alergeny potravinové, ale nejen ony mohou přispívat k zhoršování projevů atopie. „Zacvičí" s nimi také  infekce, atd. V průběhu dalších let lze očekávat přerod potravinových alergií v alergie inhalační (prach, roztoči, peří, pyl, atd.), reálné je i astma. To vše s sebou nese také možné zhoršení projevů AE, kůži navíc může dráždit mnoho dalších vlivů - nevhodné textilní materiály (vlna, umělá vlákna), dráždivá mýdla, změny teploty a vlhkosti, rozčilení, stres, fyzická námaha, infekce, přítomnost chlupatého zvířete v bytě... Má proto smysl ovlivnit všechno, co ovlivnit lze –dieta, HA režim – to vše jsme probrali v předchozích dílech.  

Nemusím snad zmiňovat, že vedle vlastního aktivního boje s alergiemi je nezbytně nutné též nalézt dobrého alergologa a kožního doktora, vůbec ideální je spolupráce alergologa, kožního lékaře a pediatra, popř.obvodního lékaře. Nemám vůbec nic proti alternativním cestám léčby, avšak chci poradit všem postiženým - používejte zdravý rozum při volbě léčby. Atopie je onemocnění celoživotní, jde o dědičně založenou predispozici senzibilizace organismu vůči alergenům, takže prohlášení typu vyléčíme váš atopický ekzém a podobné nesmysly berte s velkou rezervou. (Maximální úspěch, co se AE týče, je dostat ho do klidového stádia, snad k tomuto přispěl také tento seriál). Stejně tak se dívejte s velkým podezřením na "čistě přírodní" krémy, které během dne zcela vyhladí vaší pokožku - při chem. rozboru byla nejednou shledána větší množství kortikosteroidů v takovémto krému.  Všechny - řekněme alternativní- postupy proto raději prokonzultujte s kvalitním odborníkem (alergolog, atd.) A hlavně: optimismus, trpělivost, disciplína a zdravý rozum - to jsou vlastnosti, které vám velmi napomohou v boji s atopií a jejími projevy.

    Hodně jsem přemýšlela co říci závěrem. Ale díky diskuzím jsem dospěla k tomu, že je potřeba se zmínit o boji s atopií v rámci širší rodiny- zaujalo mě totiž, jak často se setkávám s problémy typu podávání nevhodných potravin babičkami, které nerespektují dietní omezení vnoučků a vnuček, nepochopení v rámci rodiny, atd.

    Snad nejvíce nepochopení vzniká (jak jinak...) v rámci generací. Někdy se stává, že ústní komunikace naprosto selže a východiskem je citlivě sepsaný  „vysvětlující“ dopis (hl. ) babičce dítěte, která nerespektuje potravní omezení a hájí se (nejčastější zkušenost) slovy „Ta troška jí neuškodí“. Bohužel, ani troška jakékoli „zakázané“ potraviny není při potravní alergii přípustná – při velmi silné alergii může vyvolat vážnější reakce i velmi malé množství a hlavně - není důvod zbytečně dráždit organismus dítěte. Toto je kritický moment-  všichni členové rodiny chtějí přece dělat pro dítě maximum dobrého, nechtějí mu škodit -   proto apeluji zvláště na babičky – Chcete přece pro vnouče to nejlepší, tak respektujte dietní opatření, podáním alergenu dítěti škodíte a ubližujete! Uvědomte si, jak šikovné a pečlivé máte  děti, které se snaží u vašeho  vnoučete dodržovat zdravotní opatření – respektujte proto své děti, nestavte se v rozhodování proti nim, protože tím uškodíte zas jen a jen vnoučeti, což nikdo jistě nechce. 

    Další oblíbený argument prarodičů a příbuzných: „Nebude dítěti chybět nějaký vitamín,minerál,  pokud nebude dostávat mléko a mléčné výrobky?“

    Odpověď: alergie na BKM (bílkoviny kravského mléka) je čím dál častější u kojenců a batolat. Je naprosto nezbytné potom zcela vyloučit tyto potraviny v jídelníčku dítěte. Vápník (což je to hlavní, proč by zejm.babičky svá na BKM alergická vnoučata přes potrav.omezení krmily těmito alergeny) obsahuje řada jiných potravin, což bylo zmíněno v dílu č. 4 tohoto seriálu a ani u BKM alergie to není problém. Stejně tak při rozsáhlé potrav.alergii, kdy vadí kombinace potravin (např.BKM, vejce, lepek, atd.) - při správně sestavené dietě rozhodně dítě nestrádá po nutriční stránce, a to ani pokud je polyvalentní potravinový alergik.  

     Přeji všem maminkám  a tatínkům alergiků a ekzematiků chápavé rodiče, kteří respektují zdravotní stav vnoučete a s ním spojená opatření. Rodiče dítěte atopika pak prosím o trpělivost a citlivou komunikaci s prarodiči -  uvědomte si, že v dobách prarodičů byla potrav.alergie pojmem  takřka neznámým a je třeba empaticky a trpělivě vysvětlit, jak důležité je dietní, popř.jiné opatření. Dopřejte si navzájem čas a zdůrazněte, jak si vážíte pomoci prarodičů v tomto směru, jak moc oceňujete, že respektují vaše rozhodnutí, coby rozhodnutí rodičů dítěte. Prarodičům jsou pak určeny následující věty: Není jednoduché starat se o atopické dítě, je to dosti náročné po všech stránkách (psychickou stránku nevyjímaje) a „vaši mladí“ jistě  vaši pomoc ocení – pokud  například pomůžete s vařením takových jídel (samozřejmě dle instrukcí - co dítě může a co nemůže jíst), při obstarávání potřeb pro takové dítě,  atd., budou vám „mladí“ nesmírně vděčni – samozřejmě ale pouze v tom případě, že budete respektovat daná opatření (dietní, kosmetická, atd.) související se zdravotním stavem vnoučátka.   

 *Váš věrný a obětavý  kamzyk 🙂 *

Začni psát komentář...

Odešli