markulka2
29. říj 2016
Dobrý den, jmenuji se Markéta a jsem studentkou 2. ročníku psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ráda bych se ve své budoucí bakalářské práci věnovala tématu Rodinné resilience u rodin, které vychovávají dítě s epilepsií. Resiliencí rodin se rozumí jakási "rovnováha, mezi udržením funkční rodiny v zátěžových situacích a kapacitou jednotlivých členů rodiny vzájemně se podporovat, komunikovat a vyrovnávat se s obtížemi". Ráda bych svou prací přispěla k hlubšímu porozumění této problematiky, tedy co rodiny, které mají dítě trpící epilepsií prožívají, jak se s tím vypořádávají, co jim pomáhá, co jim schází, co by uvítaly apod. Ráda bych zmapovala faktory, které v těchto situacích jsou nápomocné některým rodinám a které by mohly být zároveň inspirující pro jiné rodiny. Proto se obracím na vás, na rodiče, kteří mají takto nemocné dítě a zároveň by měli zájem napomoci výzkumu v této oblasti a tak i jiným rodinám. Celá záležitost by spočívala v rozhovoru, pokud možno s oběma, popř. s jedním rodičem. Výzkum bude realizován přibližně až za třičtvrtě roku (píši zde s takovým časovým předstihem, abych zjistila, zda se mi podaří sehnat dostatek rodin, aby výzkum bylo možné vůbec zrealizovat). Pokud byste měli zájem pomoci, prosím, napište mi na email: market.kremplova@gmail.com. (Pocházím z Krnova, studuji v Olomouci a ještě mám možnost pobýt pár dní v Praze, proto rodiny z těchto oblastí by byly nejideálnější, každopádně i z jiných, kdo by měl zájem, se prosím ozvěte.) Mockrát děkuji,
Markéta
Zobraz celou zprávu