Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
olivovna
3. zář 2020
174 

Zpátky do formy

ZPÁTKY  DO   FORMY  

 Obezita je rizikový faktor při průběhu infekčních onemocnění

Děti měly letos delší, neplánované prázdniny, což je pro ně samotné možná příjemné, avšak pro kondici a imunitu už to tak skvělá zpráva není. Nedostatek pohybu a málo pobytu na čerstvém vzduchu se negativně odrážejí jak na tělesné kondici, tak na obranyschopnosti organismu. Výsledkem může být pár kilo navíc a také větší náchylnost k různým nemocem. Zdravé děti s normální váhou se vrátí do kondice poměrně brzy, ale ty obézní již potřebují odbornou pomoc.

Komplexní přístup zaručuje dobré výsledky

V naší léčebně se dlouhodobě a úspěšně věnujeme i dětem s obezitou. Komplexní terapie při zpravidla 5 týdenním pobytu je založena na úzké spolupráci dítěte s dětským lékařem, dětským obezitologem, nutričním terapeutem, dětským psychologem, fyzioterapeutem a trenéry. V případě potřeby provádíme endokrinologické vyšetření. Po skončení léčebného pobytu je u nás pro děti otevřená možnost návazné péče v obezitologické ambulanci a nutriční poradně.

V Olivovně děti školu nezameškají

V Olivově dětské léčebně máme výborně fungující základní školu, která   je vybavena počítači, interaktivní tabulí i moderními pomůckami, které žáci využívají k osvojení i k procvičování učiva.

Žáci pracují v návaznosti na výuku v kmenové škole. Probíraná látka se shoduje s učivem, které by žák probíral ve své škole. Třídní učitelé dětí, které se u nás léčí, nám na začátku pobytu zasílají vyplněný dotazník s učivem, které máme v naší škole probrat.

Pedagogický sbor se skládá z kvalifikovaných učitelů. Někteří mají ještě kromě svého oboru vystudovanou i speciální pedagogiku. Děti jsou ve třídách rozděleny do malých skupin, přibližně po deseti žácích. Škola úzce spolupracuje s psycholožkou léčebny a zohledňuje osobní zvláštnosti a potřeby dětí dle jejich individuálních plánů. Všechny tyto faktory zaručují individuální přístup ke každému dítěti a výuka je tak i efektivnější, než ve škole standardní.

Na konci každého turnusu posíláme závěrečné hodnocení žáka rodičům a třídnímu učiteli. Ve své škole nemá žák zameškané hodiny, neboť docházka u nás se započítává, jako by byl žák ve své škole.

 Mladý youtuber a parkourista Tary motivuje k aktivnímu pohybu

Mladé osobnosti z internetového prostředí jsou pro děti velkými vzory, ale také autoritami. Známý parkourista a youtuber Tary, který děti pravidelně v naší léčebně navštěvuje, svou aktivní osvětou navazuje na náš léčebně-rehabilitační program a motivuje děti k aktivnímu pohybu i po návratu domů.

Zpátky do formy

 Obezita prokazatelně poškozuje zdraví. Již desítky let existují multicentrické rabdomizované studie, které zcela jasně dokladují, že obezita je rizikovým faktorem pro vysoký krevní tlak, diabetes 2. typu. Je důležitým patologickým faktorem pro aterosklerózu, kdy dochází k zúžení cévního průsvitu a finálně k srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici. Jsou nezpochybnitelné důkazy, že obezita zhoršuje kvalitu života a bohužel i lidský život zkracuje. Ovlivňuje téměř každý tělesný systém včetně respiračního a stává se rizikovým faktorem při průběhu infekčních onemocnění. 

Dostat se zpátky do formy je proto více než žádoucí a vyžaduje racionální, zodpovědný a motivující přístup, který u nás v léčebně můžeme dětem poskytnout.

MUDr. Jiří Havránek, primář Olivovy dětské léčebny

Začni psát komentář...

Odešli