Místo činu: postýlka.

    O identitě pachatele nebylo pochyb, neboť byl přistižen přímo na místě, a podle vyjádření technika, který postýlku ohledal, všude zanechal biologické stopy i otisky prstů. Kromě prostěradla a chrániče matrace byl jeho skutkem dotčen i plyšový pes. Oblečení překvapivě zůstalo bez následků.

    Trestní stíhání bylo zastaveno z důvodu nezletilosti pachatele a jeho nezpůsobilosti uvědomit si následky vlastního jednání. Ze skutečnosti, že nedával najevo žádný pocit viny, ba naopak projevoval navzdory přítomnosti vyšetřovatele bujaré veselí, však lze usuzovat, že bude mít sklony k recidivě.

    Pozn.: Fotografickou dokumentaci po zralé úvaze nepřidávám, slabší povahy by z ní mohly mít duševní újmu. Ještě že je naše pračka (a maminka) tak otrlá, aby se s tím hanebným skutkem vypořádala.

    ...Není nad to, když si miminko hned po ránu rozepne plenku a všechno vykoná přímo do postele, v níž se pak ještě kutálením vyválí 🙂.