redakce
5. srp 2018
2244 

Pedagogicko-psychologická poradna pomůže získat odklad školní docházky a poradí jak na problémy s adaptací ve školce

„Syn je narozený v březnu, ale už teď vím, že odklad povinné školní docházky dáme. Má vývojovou dysfázii, problémy s pozorností a navíc je to taková křehká dobrá dušička. Ve škole mi řekli, že k odkladu potřebují doporučení od dětské lékařky a jedno další doporučení od nějakého odborníka - psychologa, z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra.”

Hurá, máte doma školkáčka nebo prvňáčka! V průběhu školní docházky se však můžete dostat do situace, kdy budete muset řešit nějaký problém ve výuce a právě pedagogicko-psychologická poradna vám může pomoci. Odborníci, kteří zde pracují se zaměřují na různé oblasti a je dobré vědět, s čím se na ně můžete obrátit.

Pedagogicko psychologická poradna je školské poradenské zařízení, které poskytuje svoje služby dětem od tří let, jejich rodičům, ale také pedagogům. Klientem se tedy může stát dítě ve školce, na základní, ale i střední škole. Těchto poraden je spousta po celé republice a je tedy snadné najít tu nejbližší pro vás i vaše dítě. Jejich seznam naleznete v podobě interaktivní mapy na webové stránce MŠMT ČR. V poradně se setkáte s psychologem, speciálním pedagogem a sociální pracovnicí. V případě potřeby se problémy řeší i s dalšími odborníky, zejména lékaři.

„Mám tří a půl letého syna a byla jsem v pedagogicko-psychologické poradně. Bylo to na moji žádost, protože se počůrával ve školce, vztekal se a celkově tam měl problémy s adaptací. Zavolala jsem tam a paní psycholožka navrhla, abych nejprve přišla já sama. Povídaly jsme si asi hodinu a ona řekla, že si myslí, že není nutné, aby přišel i syn. Navrhla, že je případně možné, aby se ona přišla podívat do školky, aby viděla jak se tam chová v kolektivu dětí atd. Nakonec jsme se shodly, že to není nutné, že je syn v pořádku. Měla jsem zbytečné obavy, ale jsem ráda, že jsem si tam zašla a můžu být v klidu.”

Jak probíhá vyšetření?

Samotného vyšetření se není třeba bát. Pokud proběhne v rámci jednoho dne, počítejte, že může trvat déle jak 2,5 hodiny. Pokud je dítě nezletilé, je nutný doprovod zákonného zástupce. Na začátku si psycholog nebo speciální pedagog zjistí podrobnou anamnézu dítěte, tedy třeba to, jak proběhlo těhotenství a porod dítěte, na zdravotní stav členů rodiny, vztahy v rodině a jiné. Poté následuje samotné vyšetření, zpravidla bez přítomnosti rodiče.

„Syn je narozený v březnu, ale už teď vím, že odklad povinné školní docházky dáme. Má vývojovou dysfázii, problémy s pozorností a navíc je to taková křehká dobrá dušička. Je to takový střízlík, ještě hodně dětský a ne moc samostatný, takže si vůbec nedokážu představit, jak by v té škole samostatně fungoval. Teď jsme byli u klinické psycholožky a ta to vidí jednoznačně na odklad, i logopedka a psycholožka ve školce mi to poradily. Jinak ve škole mi řekli, že k odkladu potřebují doporučení od dětské lékařky a jedno další doporučení od nějakého odborníka - psychologa, z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra.”

Dětem navštěvujícím mateřskou školku může pedagogicko-psychologická poradna pomoci s:

  • posouzením vývojové úrovně
  • určením laterality, tedy s určením, zda je dítě pravák nebo levák, případně má-li lateralitu smíšenou nebo zkříženou a z toho vyvodí, jak dále s dítětem pracovat
  • s posouzením školní zralosti - doporučí například odklad školní docházky, je-li třeba
  • problémy s adaptací dítěte v mateřské školce
  • nebo s rozvojem dílčích schopností a dovedností jako je třeba grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání a jiné

Na základní a střední škole řeší poradna zejména problémy ve výuce a výchově. Jde například o problémy spojené se specifickými poruchami učení jako je dyslexie a dysgrafie nebo se specifickými poruchami v chování. Pomáhají řešit také adaptační a vztahové problémy ve třídě. Dále nabízí kariérové poradenství, posoudí, zda má dítě předpoklady pro studium na zvolené škole. A pracují také s mimořádně nadanými dětmi (provádí diagnostiku u těchto dětí, nabízí poradenství rodičům a podává konzultace k individuálně vzdělávacím plánům).

Pro učitele a školy nabízí osobní, telefonické či písemné konzultace při řešení výukových a výchovných problémů. Poskytují také informační a metodické poradenství, organizují vzdělávací programy pro učitele, metodické vedení školních psychologů a jiné.

„Hledala jsem pro syna dětského psychologa. Nakonec jsem se obrátila na pedagogicko-psychologickou poradnu, při které funguje i psycholog a rodinný terapeut, konzultace jsou standardně zdarma. Je to tam bez žádanky, jen se někdy může déle čekat, záleží, kolik má která poradna klientů.”

Kdy nastala doba pro návštěvu pedagogicko-psychologické poradny?

  • pokud máte delší dobu pocit, že u dítěte došlo k významné změně v oblasti dovedností, schopností, chování a citového prožívání nebo se v těchto oblastech zřetelně odlišuje od svých spolužáků
  • pokud jste si vědomi určitých problémů dítěte, ale nejste schopni odhalit příčinu těchto problémů a dlouhodobě nenacházíte vhodné řešení (stejně tak učitel)
  • pokud dítě samo vnímá vaši a učitelovu pomoc jako nedostačující

I v dnešní době se někteří rodiče stydí za to, že musí se svým dítětem chodit do poradenského zařízení. Není ale důvod. Dnes je naprosto běžné, že se u dětí řeší odklad povinné školní docházky, případně specifické poruchy učení. Jako rodič zvládnete vyřešit spoustu problémů a situací, ale některé si žádají pomoc od odborníků. Právě pedagogicko-psychologická poradna může s takovými problémy, které se objeví v průběhu vzdělávání dítěte, ať už ve školce nebo škole, významně pomoci. Někdy stačí jenom poradit a nasměrovat správným směrem a situace se vyřeší.

Zdroj:

https://www.pppbrno.cz

Na tenhle článek musím reagovat. Patřím k menší skupině rodičů, kteří neřešili odklad, ale předčasný nástup dítěte do školy (dcera je říjnová, takže nastupovala v pěti letech), což platná a účinná legislativa spojuje rovněž s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny. Dvě hodiny strávené v pedagogicko-psychologické poradně považuji asi za nejzbytečnější dvě hodiny v životě své dcery i v mém životě. Výsledkem toho vyšetření (které mělo trvat hodinu, ale trvalo dvě - a pracovnice poradny nás informovala, že dcera je nějaká utahaná) bylo vyjádření, že oni nemůžou jednoznačně dát doporučení, zda dítě nastoupí do školy či nikoliv, protože v případě problémů se po nich školská zařízení vozí. Takže jsme si po "užitečně" stráveném dopoledni odnesli vyjádření, že dítě nastoupí do školy předčasně a v případě problémů bude návrat do mateřské školky. Což opravdu rodiči "pomůže". Naštěstí jsme díky pediatrovi, učitelce ve školce a jiné psycholožce dostali nějaký relevantní ucelený obraz a dcera nastoupila předčasně - školu bez problémů zvládá a po prázdninách jde do třetí třídy.

5. srp 2018

Začni psát komentář...

Odešli