Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
sisstin
3. bře 2012

Motorika a grafomotorika - vývojové tabulky

Hrubá motorika

3roky:

- skok sounož

- překročí nízkou překážku

- chůze po schodech nahoru, střídá nohy

3,5roku

- stoj se zavřenýma očima

- přeskok přes čáru

4 -5let

- chůze po schodech dolů

- přejde po čáře

- stoj na špičkách s otevřenýma očima

- poskoky na jedné noze

- chůze po mírně zvýšené ploše

5 let

- přejde přes kladinu

6let

- přeskočí snožmo nízkou překážku

Jemná motorika

3-4roky

- manipulace s drobnými předměty (navlékání korálků, zasouvání kolíčků do otvorů, ...)

4roky

- stříhání

- otevírání dlaně postupně po jednom prstu

5let

- dotkne se bříškem každého prstu na ruce bříška palce

Hmatové vnímání (taktilní percepce)

4roky

- pozná hmatem výrazně odlišné hračky

4-5let

- pozná hmatem zvířátka (vel. 10cm)

5let

- rozliší různé povrchy, materiály

5-6let

- pozná hmatem geometrické tvary

Spontánní kresba

do 2let

- kreslení nevyhledává

2roky

- čáranice

2,5-3,5roku

- pojmenovaná čáranice

3-4roky

- hlavonožec

4-5let

- postava (hlava, trup, končetiny)

5-6 let

- přibývající detaily

6let a výše

- různorodost námětů

Grafomotorické prvky

3 roky

- čára svislá

- čára vodorovná

3-3,5roku

- kruh

4-4,5roku

- spirála

4-5let

- vlnovka

- šikmá čára

5,5 roku

 - "zuby"

- horní smyčka

5,5-6 let

- spodní smyčka

6let

- horní oblouk s vratným tahem

- spodní oblouk s vratným tahem

Vizuomotorika

4roky

- čára mezi dvěma liniemi (dráhy)

4,5 -5 let

- jedna linie (rozcvičovací cviky)

6let

- překreslí obrázek podle přelohy