Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
sisstin
10. led 2012

Narušení vývojových složek u dysfatických dětí

Narušení zrakového vnímání se odráží především v kresbě, která má své typické znaky (deformace tvarů, roztřesené a nedotažené linie, rotace kresby, disproporční znaky atd.). Narušena je tzv. vizuomotorická koordinace a diferenciace pozadí-figura, která se později odráží při problémech v osvojování si čtení a psaní. Dítě s vývojovou dysfázií má potíže při rozlišování tvarů a barev. Dysfatik je dezorientován ve volném prostoru, ale také při vnímání grafického zobrazení v prostoru.

Narušení sluchového vnímání se projevuje sníženou schopností sluchem rozlišit jednotlivé prvky řeči (rozlišování zvukově podobných hlásek), poruchou vnímání, zapamatováním a napodobením melodie a rytmu, poruchou v oblasti časového zpracování akustického signálu projevující se latencemi.

Narušení paměťových funkcí je nápadné především v oblasti krátkodobé paměti. Narušení orientace v čase i prostoru způsobuje špatnou orientaci dítěte v prostoru, ve vlastním tělesném schématu (pravo-levá orientace), chybně vnímá časové vztahy, vztahy mezi rodinnými příslušníky apod. Narušení motorických funkcí se prolínají do oblasti jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, motoriky mluvidel a koordinačních obtíží. Často se vyskytují nevýhodné typy laterality – nevyhraněná dominance, zkřížená lateralita nebo souhlasná levostranná preference ruky a oka. Nápadné a velmi frekventované jsou také poruchy koncentrace pozornosti.

MOTORICKÉ FUNKCE

Výskyt poruch motoriky patří u vývojové dysfázie k nejčastějším a nejtypičtějším projevům. Vyplývá to z raného poškození centrální nervové soustavy, které postihuje celou řadu psychických funkcí. U dysfatických jedinců je příznačný opožděný raný psychomotorický vývoj, což je varovný signál související s dalším psychickým vývojem dítěte.. Při zjišťování úrovně motorických schopností se zaměřujeme na oblast hrubé motoriky, jemné motoriky, oromotoriky, grafomotoriky, opticko-prostorovou organizaci pohybů a komplexní praxe. Úroveň hrubé motoriky lze zjistit dle celkového motorického projevu dítěte ve smyslu pohybové aktivity, celkových změn motility, koordinace pohybů a mimických projevů. V popředí je celková neobratnost a nešikovnost. Děti mají problémy např. s výskokem snožmo, s poskoky, stojem na jedné noze (nezvládají bez opory), s kopáním do míče, neumí vylézt na strom, udělat kotoul atd. Typická je chůze po schodech, která je dlouho nesamostatná, děti se ještě ve školním věku přidržují zábradlí a dlouho jim trvá, když při scházení pravidelně a bez úsilí střídají nohy. Podobné obtíže mají při jízdě na kole, dlouho nezvládají jízdu bez pomocných bočních koleček. Také oblast jemné motoriky se vyznačuje značnými deficity..Poruchy motoriky rukou se projevují především neschopností napodobit různé pohyby a polohy. Děti selhávají při snaze napodobit „přísahu“, „zaječí uši“, „dalekohled“ atd. Snaží se pohyb napodobit, to se jim však nedaří, provádí to neobratně nebo si pomáhají druhou rukou. Pohybům chybí přesná zacílenost. Např. při napodobování „zaječích uší“ zdvihá druhý a třetí prst místo ukazováčku a malíčku. Při střídání dotyků palce postupně s jednotlivými prsty té samé ruky dítě nedodrží pořadí nebo prsty vynechává. Při znázornění „dalekohledu“ klade obě ruce vedle sebe místo za sebe a když se mu to náhodou podaří, nedokáže „dalekohled“ přiložit na jedno oko a podívat se přes něho, ruce většinou přikládá na čelo nebo mezi oči, přičemž obě přivře, neumí se podívat jedním okem. Opticko-prostorová organizace pohybů v porovnání s dynamickou praxí bývá kvalitativně lepší, přesto mnohé děti nedokážou správně postihnout prostorové vztahy mezi zrcadlovými obrazci a ty odezírají lineárně. Například dítě sedící tváří k vyšetřujícímu a pohyby jeho pravé ruky i po zácviku opakuje lineárně, tedy svojí levou rukou. V komplexní praxi se deficity objevují v plné míře. Děti si ještě ve školním věku nedokážou zavázat tkaničky u bot, mají těžkosti se zapínáním knoflíků a zipů, jsou nešikovné při oblékání, neumí jíst příborem. Grafomotorické schopnosti jsou základem pro rozvíjení a osvojování si kreslení a později psaní. Dysfatické děti většinou drží tužku nesprávně (celou dlaní, špetkovitý úchop, pinzetový úchop atd.). Selhání v kresbě může znamenat poruchy v oblasti zrakového vnímání, poruchy senzomotorické koordinace, poruchy jemné motoriky a poruchy v integraci těchto funkcí. Kresba zachycuje i úroveň vizuální paměti a představivosti, odrážejí se v ní i některé osobnostní charakteristiky.

Kresba

V kresbě dysfatických jedinců vidíme deformaci tvarů, nesprávně zobrazené přímky, úhly i křivky. Napojování čar je nepřesné. Čáry jsou slabé a roztřesené, nedotažené nebo přetažené. Obrázky mají špatné proporce, časté jsou i rotace obrázku vzhledem k základní rovině. Nápadné bývá rozložení jednotlivých částí obrázku na ploše papíru: děti kreslí části těsně vedle sebe nebo přes sebe, přičemž značná část plochy papíru zůstává nevyužitá.

Zdroj:  Bakalářská práce, Ondřej Fiala, Masarykova Univerzita

  sisstin
  autor

  u nás ohledně té motoriky sedí na 100%, krátkodobá pamět je narušena tak středně...zrakové a sluchové rozlišování vůbec (nebo minimálně)...

  10. led 2012

  ahoj... minula ses povoláním 😉
  Ježíšek mi nadělil tuto knížku- třeba by Tě zaujala (vzpomněla jsem si u ní na tebe..)
  http://www.grada.cz/detska-klinicka-psychologie...

  10. led 2012
  sisstin
  autor

  @bledulka já tu knížku znám, respektive vím o ní, Krejčířová je Tygrova psycholožka ;) Mě na tý vývojový psychologii fascinuje to, jak jsou všechny ty vývojové složky na sebe navázané a navzájem se ovliňují, a jak si všechno z dětství bereme až do dospělosti. Jinak nedávno jsem četla s Kr. rozhovor, kde říká, že momentálně není vývojová psychologie a zejména diagnostika populární obor, všichni chtějí dělat terapie za těžký prachy :P A pak to tady vypadá, jak to vypadá, že kvalitních diagnostiků je asi tolik, co je prstů na jedné ruce, z čehož jeden je Krejčířová, která to naučila ty zbylé čtyři :P

  11. led 2012

  Ahoj, opět perfektní článek! Chtěla jsem se zeptat u toho střídání nohou do schodů a ze schodů a přidržování zábradlí, do jakého věku je to u dětí "normální", že se přidržují zábadlí a nestřídají nohy ani jedním směrem a kdy to začíná už být podezřelé? Je toho opravdu hodně, co vše může být ovlivněno a člověk pokud se nezačne pídit po informacích, tak neví vůbec nic... děkuju za Tvou práci, kterou si dáváš se článkama, ukázkama práce, blogem, i za diskuzi, kam nakukuji... Díky Tobě jsem začala synovo nemluvení trošku řešit a snad se někam dopracujeme... Jo a ještě dotaz, v jakém věku lze u psychologa určit případnou vývojovou dysfázii? Asi je to na častější návštěvy a delší pozorování dítěte, že... A tuhle diagnózu asi s přesností určí dobrý klinický psycholog, nebo může i klinický logoped?
  Díky a hodně štěstí!

  11. led 2012
  sisstin
  autor

  @lenajsek tak do schodů by dítě mělo střídat nohy do 3let, ze schodů do 4 let...ty menší děti se ještě můžou přidržovat, ale třeba ne už v předškolním věku (což neznamená, že když se občas chytnou zábradlí, že to neumějí). Ale třeba Tygr nohy do schodů začal střídat až v 3,7, ze schodů nestřídá doted a musí se přidržovat pořád, jinak by spadnul.

  Vývojová dysfázie expresivní (tj. je narušeno jenom to mluvení) se určuje mezi 3-3,5roky, ta dysfázie smíšená nebo receptivní (kdy je narušené i porozumění), tak ta už klidně i ve 2,5 letech.

  Bohužel těch odborníků na tyhle poruchy je fakt málo, třeba Krejčířová to určí určitě napoprvý, pokud už tam jdeš ve věku, kdy se to určit dá (my tam třeba chodíme od 27měsíců, takže podezření bylo hned, ale ofiko máme tu diagnozu expresivní dysfázie až od 3,5). Ti jiní psychologové na to potřebují třeba více sezení, aby to poznali. No a valná většina neumí nemluvící nebo téměř nemluvící děti vyšetřit vůbec :P

  Klinický logoped tu diagnozu taky může poznat, ale sám není způsobilý na to ji diagnostikovat, vždycky by to mělo být za spolupráce psychologa (a případně foniatra a neurologa).

  11. led 2012

  Terko, moc děkuji!!!

  13. led 2012

  Holky mohly by jste mi dat kontakt na p.Krejčířovou.
  Máme stejny problem opožděny vyvoj řeci..

  9. bře 2013
  sisstin
  autor

  @kamisanda ona už nebere, zkus prvního dubna (dřív to nemá cenu), ale možná vás nevezme už vůbec :( dana.krejcirova@ftn.cz

  11. bře 2013

  ok díky vyzkouším..

  13. bře 2013