Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
sisstin
9. bře 2012

Sluchové vnímání a paměť - vývojové tabulky

Naslouchání

3roky

- lokalizuje zvuk (ukáže směr)

3 - 4 roky

- pozná předměty podle zvuku

4 roky

- poznává písně podle melodie

- naslouchá krátkému příběhu, pohádce

Sluchové rozlišování (sluchová diferenciace)

4 roky

- rozliší slova s vizuálním podnětem (změna hlásky), hodinky - holínky, tráva - kráva, bota - nota

- rozliší slova s vizálním podnětem (změna samohlásky), kapr - kopr, perník - parník

4,5 - 5 let

- rozliší slova bez vizuálního podnětu (změna samohlásky), plot - plat, sud - sad, slavit - slevit, kus - kos

- rozliší slova s vizuálním podnětem (znělé a neznělé hlásky, sykavky), kos - koš, pije - bije, kosa - koza, pupen - buben

5 let

- rozliší slova bezi vizuálního podnětu (změna hlásky), most - kost, hrady - brady, udice - ulice, konec - kopec

- roziší slova bez vizuálního podnětu (znělé a neznělé hlásky, sykavky), tělo - dělo, zem - sem, ples - pleš, noc - nos, vozy - vosy

- rozliší slova s vizuálním podnětem (změna délky), lyže - líže, páni - paní

5 - 5,5  roku

- rozliší slova bez vizuálního podnětu (změna délky), dráha - drahá, kára - kárá, žila - žíla, lak - lák, pára - párá, vila - víla

- rozliší slova s vizuálním podnětem (změna měkčení) nemá - němá, hrozny - hrozní

5,5 - 6 let

- rozliší slova bez vizuálního podnětu (změna měkčení), čistí - čistý, dýky - díky, lety - letí, hrady - hradí, tyká - tiká

6 - 6,5 roku

- rozliší bezvýznamové slabiky, tam - dam, dlo - plo, čil - žil, fal - val, hal - chal, dyn - din, zni - zny, kni - kny, díl - dýl, del - děl, těk - tek

Sluchová paměť

3roky

- zopakuje větu ze tří slov

4 roky

- zopakuje tři nesouvisející slova

- zopakuje větu ze 4 slov

5 let

- zopakuje čtyři nesouvisející slova

- zopakuje větu z pěti slov

6 let

- zopakuje větu z více slov

- zopakuje více nesouvisejících slov

Sluchová analýza a syntéza

4 roky

- roztleská slovo na slabiky

- zvládá rozpočítadla

4,5 -5  let

- z trojice slov najde rýmující se dvojici

- určí, zda se dvě slova rýmují

5 let

- vyhledá rýmující se dvojice

- určí počet slabik

- určí počáteční slabiku slova

5 - 5,5 let

- určí slova začínající danou hláskou

5,5 - 6 let

- určí poslední souhlásku ve slově (les)

6 - 7 let

- slovní kopaná

- určí poslední samohlásku ve slově

- určí, zda slovo obsahuje danou hlásku

- z hlásek složí slvo (uzavřenou slabiku: p- e-s)

- jednoslabičné slovo analyzuje na hlásky (myš)

7 let

- z hlásek složí dvouslabičné slovo (k -o -l -o)

- dvouslabičné slovo analyzuje na hlásky (voda)

Vnímání rytmu

4 roky

- určí, zda dvě krátké rytmické struktury jsou shodné

5 let

- určí, zda dvě delší rytmické struktury jsou shodné

5 - 6 let

- napodobí rytmus (2-4 tony, více)

5,5 - 6 let

- zvládá záznam krátké rytmické struktury

6 let

- zvládá záznam delší rytmické struktury