Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
sisstin
5. bře 2012

Zrakové vnímání, paměť, vnímání prostoru a prostorové představy a vnímání času - vývojové tabulky

Barva

3roky

- přířadí barvu (základní barvy)

3,5 roku

- na pokyn ukáže požadovanou barvu

4roky

- pojmenuje barvu (základní)

5 let

- přiřadí odstíny barev

6let

- pojmenuje odstíny barev

Figura a pozadí

3 roky

- vyhledá známý předmět na obrázku

3,5 roku

- vyhledá objekt na obrázku podle předlohy

4 -5 let

- vyhledá známý objekt na pozadí

- odliší dva překrývající se obrázky

5,5 roku

- sleduje linii mezi ostatními liniemi

6 let

- vyhledá tvar na pozadí

Zrakové rozlišení (zraková diferenciace)

3,5 roku

- odliší výrazněji jiný obrázek v řadě

- odliší obrázek v jiné velikosti

4,5 roku

- odliší jiný obrázek v řadě

4,5 - 5 let

- odliší obrázek v řadě lišící se horizontální polohou

5 let

- odliší obrázek v řadě lišící se detailem

5,5- 6 let

- odliší obrázek lišící se vertikální polohou

- vyhledá dva shodné obrázky v řadě

- odliší shodné a neshodné dvojice lišící se vertikální polohou

Část a celek (zraková analýza a syntéza)

3 - 3,5 roku

- poskládá obrázek ze dvou částí

3,5 - 4 roky

- poskládá obrázek ze 4 částí

4 roky

- poskládá obrázek z několika částí

5 let

- složí tvar z několika částí na předlohu

5,5 roku

- složí tvar z několika částí dle předlohy

5,5 - 6let

- doplní chybějící části v obrázku

Zraková paměť

4 roky

- pamatuje si tři předměty ; pozná, který chybí

4,5 roku

- pamatuje si tři obrázky ; pozná, který chybí

5 let

- ze šesti obrázků si tři pamatuje

5 -6 let

- pozná viděné obrázky

6 let

- umístí obrázky na místo

Pohyby očí na řádku

5 let

- jmenuje objekty zleva doprava

5,5 -6 let

- vyhledá daný první objekt ve skupině zleva doprava

Vnímání prostoru, pojmy

3 roky

- nahoře, dole

3 - 4 roky

- předložkové vazby na, do, v

3,5 - 4 roky

- níže, výše

4 roky

- vpředu, vzadu

4 - 5 let

- předložkové vazby před, za, pod, vedle, nad, mezi

- daleko, blízko

- orientace v okolí - dítě ví, jak se jde do obchodu, do školky...

4,5 roku

- první, poslední

5 let

- uprostřed, prostřední, předposlední

- hned před, hned za

5 - 5,5 roku

- vpravo, vlevo - umístění předmětu

6 let

- vpravo nahoře - dvě kritéria

7,5 - 8 let

- vpravo, vlevo na druhé osobě

Vnímání času

4 - 5 let

- přiřadí činnosti obvyklé pro ráno

- přiřadí činnosti obvyklé pro poledne

- přiřadí činnost obvyklé pro večer

4,5 - 5 let

- přiřadí činnosti obvyklé pro dopoledne

- přiřadí činnosti obvyklé pro odpoledne

4,5 roku

- rozliší dříve, později (seřadí dva obrázky)

5 let

- seřAdí obrázky podle posloupnosti děje, jmenuje, co se stalo nejdříve, později, naposled

- rozlišuje pojmy nejdříve, před tím, nyní, potom

5 - 6 let

- začíná se orientovat ve dnech v týdnu

- přiřadí činnosti obvyklé pro roční období

6 let

- pojmy včera, dnes, zítra

6,5 -7 let

- předevčírem, pozítř

  sisstin
  autor

  dodávám, že roky je SPODNÍ hranice, tj. je to doba, do které by to dítě bez vývojových obtíží mělo zvládnout...průměrné dítě vše zvládne dříve, než je uváděno...

  5. bře 2012
  sisstin
  autor

  respektive něco může zvládnout dříve, než je uváděno ;)

  5. bře 2012