Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
snoozebaby
29. únor 2012

Společenská zodpovědnost Snoozebaby

Snoozebaby se nedávno stala partnerem organizace Made By, která prohlašuje, že všichni zaměstnanci pracující ve výrobě doplňků a hraček Snoozebaby pracují v bezpečných a spravedlivých podmínkách. Na výrobu produktů se používá k životnímu prostředí šetrná BIO bavlna a část obratu Snoozebaby se věnuje na dobročinné účely (prostřednictvím nadace Max).

Partnerství s organizací Made BySnoozebaby klade důraz na to, aby byly všechny produkty společnosti vyráběny technologiemi a postupy, které jsou ohleduplné k přírodě. Toho samozřejmě není možné dosáhnout okamžitě při celé produkci, ale ve spolupráci s organizací Made By se krok za krokem k tomuto cíli přibližujeme. Myslíme to skutečně vážně, a proto se snažíme být na naší cestě maximálně transparentní. Na konci roku vždy veřejně vyhodnocujeme náš pokrok v oblastech ochrany životního prostředí a ochrany sociálních podmínek nejen našich zaměstnanců, ale také zaměstnanců dodavatelů bavlny, kterou zpracováváme. Výsledky shrnujeme ve třech bilančních tabulkách. 

Bilanční tabulky obsahují informace o tom, kolik našich produktů bylo vyrobeno ve spolupráci s certifikovanými dodavateli, podíl produktů z BIO bavlny (v procentech i v kilogramech) a náš pokrok v oblasti využívání materiálů šetrných k přírodě. Tabulky obsahují informace za období jednoho kalendářního roku. Proto jsou vždy publikovány za konkrétní produktové řady, které byly vyráběny ve spolupráci s partnery Made By po dobu celého roku. Nezapomínáme však ani na produktové řady, které se vyrábějí ve spolupráci s Made By kratší dobu než jeden kalendářní rok. U nich uvádíme informace o zahájení projektu a aktuálním pokroku. 

Nadace Max 
Čistá pitná voda pro každé dítě

Každý má právo pít čistou vodu! – Všichni to považujeme za zcela samozřejmé, avšak v některých částech světa to neplatí. I v tomto okamžiku více než 1,1 miliardy lidí po celém světě nemá přístup k čisté vodě. Pitná voda je pro zdraví absolutně nenahraditelná a její nedostatek je příčinou chorob, zejména u dětí. Už v mladém věku tak mohou ztratit naději na budoucnost. Nadace Max bojuje s dětskou úmrtností realizací velkého počtu malých projektů s cílem zabezpečit dostupnost pitné vody v Bangladéši. Jako nejefektivnější forma boje s chorobami se ukázala kombinace projektů zaměřených na získávání pitné vody, budování latrín a organizování osvěty mezi místním obyvatelstvem. Cílem všech aktivit je trvale udržitelný rozvoj. Proto dobrovolníci z nadace Max staví studně v Bangladéši ve spolupráci s místními obyvateli, kteří získané zkušenosti a vědomosti mohou předávat svému okolí, a zabezpečovat tak lepší budoucnost pro celé oblasti.

Všechny administrativní náklady nadace jsou hrazeny přímo členy představenstva nadace MAX, proto každé euro, které nadace získá, putuje přímo do projektů na zabezpečení pitné vody. 
Bližší informace: www.stichtingmax.nl