Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
  Příspěvky pro registrované uživatele se ti nezobrazují.

  Autor Liška ryšavá

  Začalo období chřipek a mnoho nemocnic vyhlásilo zákaz návštěv. Toto preventivní opatření z části pomůže, aby hospitalizované pacienty nenakazil někdo zvenčí. Nicméně, zákaz návštěv není zárukou, že se člověk v nemocnici nenakazí například od jiných pacientů nebo od personálu.
  Se zákazem návštěv často přichází i vymizení lidskosti a empatie vůči hospitalizovaným, kteří by měli mít zvláštní přístup.

  V první řadě to jsou děti. Zejména malé děti nechápou, co je to zákaz návštěv, a proč je maminka nebo tatínek, kteří s ním dosud stále byli, najednou pryč. Celá léčba je pak náročnější, protože psychická pohoda i spolupráce je důležitá proto, aby se dítě uzdravilo. U malých miminek navíc hormon kortizol, který se uvolňuje při větším stresu, může a způsobit pozdější problémy s chováním či zvládáním dalších stresových situací. Odloučení kojence od matky velmi často nenávratně uškodí i kojení.

  Druhou skupinou jsou umírající lidé, kterým je v době epidemie upřen kontakt s nejbližšími. Ptáme se pak sami sebe, nakolik je důležitý zákaz návštěv v porovnání s tím být nablízku umírajícím rodičům či prarodičům.

  Zákaz návštěv vyhlašuje samotná nemocnice, ne OHS. Jsou ale i vyšší zákony a nařízení, které jsou vyhlášce nemocnice nadřazené. Jedním z nich je právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce (Paragraf 28, zákon o zdravotních službách). Což znamená, že dítě má právo na vaši přítomnost i v době epidemie, i v noci, i v případě, že není lůžko (sedět na židli můžete vždy).

  Druhým zákonem, o který se můžete opřít zejména v případě umírajících bližních, jsou přímo Práva pacienta, která jsou také zakotvena v §28 zákona o zdravotních službách, kde je doslova napsáno: Pacient má nárok „na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.“

  Jak ale ochránit zdraví hospitalizovaných pacientů? Pravda je taková, že plná ochrana nebude nikdy možná, protože v nemocnicích pracují a hospitalizují lidi a ti mohou být potencionálně infekční. Potencionální ochrana je jistě dobrá věc, ale neměla by být na úkor izolace dítěte nebo umírajících.

  Můžete ale v době chřipkové epidemie udělat preventivní opatření, která pomohou nejen vám a vašemu dítěti, ale i ostatním.

  Například:

  1. Pokud jste hospitalizovaní spolu s dítětem, omezte na minimum pobyt v rizikovém prostření – MHD, obchody, čekárny u obvodního lékaře, apod. Pokud některá místa potřebujete „vyřídit“, poproste o pomoc blízké a přátelé.

  2. Myjte si často ruce. Pokud to na daném místě není možné, použijte desinfekční gel na ruce na alkoholové bázi

  3. Jako prevence před vypuknutím nemoci, i jako léčba při bolesti v krku, je velmi účinné kloktání horké slané vody.

  4. V rizikovém prostředí se nedotýkejte obličeje a očí, snížíte tak riziko prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů.

  #nevyhodinas #rodicneninavsteva

  https://verajedlickova.cz/2018/02/20/zakaz-navs...

  https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2010/...

  https://www.ombudsmanprozdravi.cz/prava-pacient...

  https://www.facebook.com/pg/Podpoříte-mne-v-osv...

  http://prirozenekojeni.blogspot.com/2017/11/kdy...

  Začíná období chřipek. A některé nemocnice již vyhlašují zakaz návštěv.
  Níže malí výcuc, celý článek
  zde https://verajedlickova.cz/2018/02/20/zakaz-navs...

  Chřipková epidemie je v plném proudu a většina českých nemocnic vyhlašuje zákaz návštěv. Panuje obecné přesvědčení, že takový zákaz je nepřekročitelný a muselo by snad jít opravdu o člověka na smrtelné posteli, aby k němu návštěvu zdravotníci pustili.

  Není to s ním ale tak horké, jak by se mohlo zdát. Pokud se vám blíží termín porodu a vy jste nervózní z toho, jestli zdravotníci manžela vůbec k porodu pustí nebo je vaše miminko hospitalizované v nemocnici a vy jej nechcete nechat samotné, čtěte dál!

  Když zabrouzdáte internetem, zjistíte, že zákaz návštěv nevydává Krajská hygienická stanice, jak by se mohlo zdát a jak si možná spousta z vás myslí. Ta vydává pouze doporučení zdravotnickým zařízením vyhlásit zákaz návštěv (např. zde). Zákaz návštěv pak zpravidla na základě takového doporučení vydává vedení nemocnice nebo nemocniční hygienik.

  Zákaz návštěv je protiepidemické opatření, které zdravotnické zařízení zavede k předcházení, vzniku a šíření infekce, spojené se zdravotní péčí.1

  Každá nemocnice je povinna vypracovat provozní řád, podle kterého pak vyhlašuje zákaz návštěv.

   

  Zákon rozlišuje tři různé kategorie osob, se kterými může být pacient v nemocnici v kontaktu a s tím související tři různá práva na jejich styk s pacientem4:

  Právo na nepřetržitou přítomnost

  Sem patří zákonný zástupce, ale také osoba určená zákonným zástupcem (např. babička), pěstoun, osoba, do jejíž péče byl nezletilý svěřen a opatrovník u osob omezených ve svéprávnosti. Pro tuto kategorii budu dále používat jednotné označení „zákonný zástupce“.

  Právo na přítomnost

  Platí pro osobu blízkou (např. otec u porodu, sourozenec dítěte, další dítě pacienta apod.) a osobu určenou pacientem (např. dula nebo jiný doprovod).

  Návštěva

  Návštěvou může být kdokoli. Pacient má právo „přijímat“ návštěvy, a to v souladu s vnitřním řádem. Vnitřní řád proto stanoví pravidla pro „přijímání“ návštěv, třeba návštěvní hodiny nebo zákaz návštěv.

  U kategorie 1 a 2 zákon hovoří o tom, že až samotná „přítomnost“ těchto osob musí být v souladu s vnitřním řádem. Osoba tedy je přítomna a vnitřní řád stanoví až pravidla pro tu samotnou přítomnost. Např. speciální oblek, nutnost hlásit se sestře, dodržovat hygienická opatření apod. Zákon ale nezmocňuje vnitřní řád regulovat „vstup“ těchto osob do zařízení např. návštěvními hodinami.

  Často tu jsou dotazy ohledně ne/ placení UTZ v 21tt. Zde přehledně sepsano.
  Autor Petra Landa, spolek JUNO MONETA

  PLACENÍ ZA ULTRAZVUK VE 20- 21 tt.

  Ani v roce 2020 není změna toho rázu, že tento ultrazvuk platíte. Je zde ale potřeba bedlivě sledovat, jaký kod toho ultrazvuku lékař napsal na žádanku, nebo na jaký kod dělá on/ona sám/sama ultrazvuk!

  Pojišťovny proplácejí ultrazvuk ve 21. tt a to ten s číslem 63411- což je diagnostika plodu.
  Co zkoumá ultrazvuk zdarma s kodem 63411?
  Je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 18. - 20. týdnu těhotenství. OBSAH výkonu: Uložení pacientky na vyšetřovací lůžko, nanesení kontrastního gelu na příslušnou oblast břicha. Vlastní výkon spočívá v systematickém vyšetření UZ sondou konvexní či lineární 3,5 - 5 MHz v několika rovinách. Zaměření na a/ zjištění počtu plodů b/ vitalita c/ biometrie plodu - stanovení délky těhotenství d/ genetické vyšetření - hodnocení nepřímých známek malformace plodu - retardace růstu plodu - neproporcionalita části plodu - změna množství plodové vody - změny placenty - přímé zjišťování VVV a jiných onemocnění jednotlivých systémů - VVV hlavičky, CNS a rozštěpové vady páteře - Tumory a cysty. Útvary v oblasti krku a trupu plodu - VVV srdce a velkých tepen, tepová frekvence a vent. Poruchy rytmu - Gastrointestinální trakt - Urogenitální trakt - Tvarové odchylky plodu, defekty břišní stěny, omphalocoele, gastroschizis - Základní hodnocení končetin.

  Co je ultrazvuk, za který se platí s kodem 63415?
  Superkonziliární utz, kód 63415, primárně určený k tomu, aby navazoval na suspektní nález toho 63411, pak je indikovaný, na žádanku a taky hrazený pojišťovnou.
  Pokud ho ale žena chce tak nějak "svévolně"rovnou bez 63411, tak si ho zaplatí hotově a může si ho dát v nějaké míře proplatit z těh. balíčku pojišťovny. Dost častý problém je, že žena neví, že vyšetření jsou dvě, nikdo jí to nevysvětlil nebo jí podal zkreslené informace. Lékař totiž ze zákona musí sdělit vždy variantu hrazenou pojišťovnou a až pak teprve nadstandardy, což 63415 je.

  Oni to nedělají, že prý pracoviště už 63411 ani nedělají, takže prý na výběr nemáte! LŽE!!!!
  Nová úhradová vyhláška přímo počítá s tím, že ultrazvuk 63411 zdarma může provést i někdo jiný, než registrující gynekolog. Pak si to pracoviště vykáže bodovou hodnotu toho výkonu z paušálu reg. Lékaře! (Není z ní úplně zřejmé, jak se postupuje, pokud žena reg. gynekologa nemá, ale to nechme stranou.)
  Tento utz, pokud byl proveden jinde a uhrazen hotově jako samoplátce, nejde u pojišťovny uplatnit v balíčcích péče o těhotnou! Proto vyžadujte žádanku na 63411 a s tím, že v políčku bude číslo pojišťovny, nikoliv nic, nebo slovo “samoplátce”!

  Je na Vás, zda chcete tento ultrazvuk 63411 hrazen pojišťovnou, nebo chcete ultrazvuk s číslem 63415 a ten je podrobnější, ale je určen pro patologie a tedy pro situaci, kdy vyjde ultrazvuk zdarma 63411 suspektně. A pak je ale i tento 63415 hrazen pojišťovnou.
  Pokud chcete vyšetření zdarma 63411- viz výše, co obsahuje (tedy není to jen zjištění, zda má plod obě nohy, jak lžou) a toto vyšetření ultrazvukem platí pojišťovna, je třeba to sdělit gynekologovi/žce! Pravděpodobně Vám totiž neřekne, že existují dva ultrazvuky, jeden zdarma 63411 a druhý nadstandardní 63415.

  Toto Vám ale sdělit musí.
  Jenže to oni nedělají. Patrně Vás pošlou s žádankou na vyšší pracoviště, kde ale bohužel máte na žádance už rovnou 63415, nebo samoplátce, nebo nic, ale s tím, že si všichni myslí, že jste obeznámena s tím, že jdete už na ultrazvuk nadstandardní z Vaší vůle! Vlastně jste ochuzena o informaci, že ty ultrazvuky jsou dva a nemůžete si tedy svobodně vybrat! To je mimo zákon!!!!

  Zde tedy žádejte, aby bylo na žádance vyšetření s kodem 63411 a škrtnutý slovo samoplátce. Žádejte o informace, kde dělají ultrazvuk s kodem 63411, protože všechna pracoviště jej dělat mají- nová úhradová vyhláška!
  CO JE NA STÍŽNOST
  1) Gynekolog udělal něco z tohoto:
  a) Gynekolog pochybil, pakliže Vám toto samé nesdělil, nesdělil, že máte možnost volby. Je povinností nabízet první variantu hrazenou z veř. zdr. pojištění, až pak alternativy/nadstandardy. Takže podáte stížnost v duchu, že vás neobeznámil s možnostmi, které jste měla, a tudíž okradl o možnost volby a vlastně okradl, protože provedl něco, co je už nadstandard/nebo poslal s žádankou jako samoplátce či rovnou s kodem 63415 místo 63411.
  Podejte na něj tedy stížnost a žádejte peníze zpět!

  b) Gynekolog pochybil, když provedl sám/sama 63411 a pak ještě těhotnou odešle na totéž vyšetření na vyšší pracoviště. Takže primárně vykáže toto vyšetření on a pošle ji na další jakoby duplicitní z jakože vůle těhotné, která ovšem v podstatě vůbec neví, která bije!
  Takové vyšetření skutečně pojišťovna neproplatí, protože si všichni myslí, že bylo z Vaší svobodné vůle! Je třeba ho zaplatit hotově, ale oproti 63415 (superkonziliár) toto vyšetření nebude uhradit ani z balíčku pro těhotné, protože jde o standardní vyšetření. (čili to proplací pojišťovna.

  2) Pracoviště odmítá udělat 63411, i když není zcela soukromé a má smlouvu s pojišťovnou!
  Pracoviště odmítlo udělat ultrazvuk 63411, že dělají jen nadstandardy 63415, neboť Úhradová vyhláška se měnila tak, že nově má registrující gynekolog paušál na každý trimestr. V každém trimestru provádí jednak vyšetření, která už nijak nevykazuje, jednak vyšetření, která vykazuje, že za těhotnou provedl, ale jen jako "signální" body (tedy spíš v tom smyslu, že je péče poskytována standardně) - samozřejmě v dokumentaci musí mít všechno.
  Pokud odešle těhotnou na standardní vyšetření jinam (což je třeba ten ultrazvuk 63411), tak se to lékaři, který ho provedl, vypočítá bodově a registrujícímu se to strhne z paušálu ve prospěch zařízení, které screening provedlo.
  Toto platí VŠECHNY pojišťovny!

  PREVENCE
  Doporučuji jako prevenci stále totéž - zajímat se o kódy vyšetření. Na žádance musí být 63411! Pokud lékař odmítne napsat 63411, okamžitě ať Vám to dá písemně a podáváte písemnou stížnost- na toto vyšetření máte nárok!

  Zdroj - Liška ryšavá

  S novorozeneckou žloutenkou se potýká v menší či větší míře značná část dětí. Je důsledkem adaptace do "našeho světa", do určité míry je to normální a není třeba panikařit. Část z nich pak musí od určité hladiny bilirubinu absolvovat fototerapii. Zejména se to týká těch, kterým bilirubin stále stoupá. (máte-li pochybnosti, nebojte se konzultovat zdravotní stav vašeho dítěte i s jiným lékařem). Obvyklý scénář je, že miminko odvezou na novorozenecké oddělení pod světlo a maminka zůstává nadále na pokoji na šestinedělí.

  S miminkem však můžete být i během fototerapie dle vlastního uvážení ve dne i v noci. Dle Paragrafu 28, ze zákona o zdravotních službách má dítě nárok na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. Ani fototerapie není důvodem, abyste spolu nemohli být.

  Miminko můžete také kojit. Přerušování fototerapie může dobu svícení sice prodloužit, ale kojení pomáhá v léčbě žloutenky i v spuštění laktace maminky. Pro děťátko s novorozeneckou žloutenkou lepší kojení než dokrm UM nebo glukózou, který by neměl nastat na úkor kojení. Mělo dbát na dostatečně častý příjem ideálně mateřského mléka, aby miminku nehrozila dehydratace.
  S přerušováním na kojení může někdy být problém u závažnějších forem žloutenky, která však není moc častá.

  Méně známou možností při léčbě žloutenky je tzv. bilibed, kdy fototerapie může probíhat přímo na pokoji šestinedělí. Modré světlo je umístěno přímo v postýlce dítěte a dítě zůstává po celou dobu léčby na pokoji, nemusí ležet v inkubátoru a být od maminky odděleno. Tuto možnost nabízí například porodnice v Jablonci nad Nisou (Nemocnice Jablonec Nad Nisou). Zeptejte se ve Vaší porodnici, zda bilibed mají a zda jej v případě potřeby poskytnou.

  Text byl vytvářen ve spolupráci s pediatrem.

  Zdroje:

  https://www.nemjbc.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&...

  § 28, zákon o zdravotních službách

  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130052882.

  https://www.facebook.com/notes/podpoříte-mne-v-...

  Vedlejší účinky fototerapie:
  http://www.neonatologie.cz/fileadmin/user_uploa....

  https://www.facebook.com/pg/Podpoříte-mne-v-osv...

  Liška ryšavá - ilustrace

  Někdy se stane, že se věci nevyvinou tak, jak by měly, nebo jak bychom si přáli. Může se stát, že maminka musí podstoupit akutní císařský řez. Co se bude dít bezprostředně po něm? Dnes už víme, že přiložení dítěte na hruď maminky (tzv. bonding) je to nejlepší pro jejich ranou vazbu i pro kojení. Po porodu nastává "zlatá hodinka", kdy je dítě klidné, bdělé, a upřeně se dívá před sebe. Ve skutečnosti toho miminko po porodu ještě moc nevidí. Toto chování má totiž proto, aby se do něj maminka po porodu zamilovala.

  Co ale dělat v případě, že je maminka při celkové anestezii? Většinou novorozence v pokoji u operačního sálu omyjí, zváží, ošetří, zabalí do zavinovačky, ukážou otci, kterého pak pošlou domů. Miminko, které je donošené a nemá žádné adaptační problémy, pak putuje na novorozenecké oddělení, kde je samo i několik hodin, než je donesou na kojení.

  Jde to ale udělat i jinak. Dítě má nárok na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při jeho hospitalizaci (§ 28, zákon o zdravotních službách). Zákonný zástupce je matka i otec, pěstoun nebo jiná pověřená osoba. Otec má tedy stejné právo být s dítětem, jako matka.

  Pokud si ještě nejste jisti, zda je bonding to pravé ořechové, dovolím si jeden citát:

  „Nejistý a neohrabaný rodičovský dotek je nedonošenci nejpřirozenější. Bakteriální osídlení pokožky rodičů je pro dítě bližší než bakterie nemocničního prostředí, známý hlas je mu bližší než zvuk potřebných přístrojů. K rychlejšímu vyléčení vede jak emoční potřeba, tak i potřeba zdravotní a léčebná. Z tohoto důvodu je nutná vzájemná podpora.“ (Bonding – porodní radost; Antalová, Chrastilová, Mrowetz, s. 28, 148 -157).

  Možná vám budou říkat: „Běžte si domů odpočinout.“ nebo: „Vyhřívané lůžko je pro něj lepší.“ Bonding s rodiči je pro ně ale lepší než pobyt na vyhřívaném lůžku, protože tělesné teplo rodiče je pro dítě přirozenější než speciální vyhřívané lůžko. Protože i otec potřebuje navázat s dítětem vztah. Protože imunitní systém dítěte potřebuje bakteriální osídlení z pokožky rodičů. Protože zlatá hodinka je neopakovatelná, je škoda si tyto okamžiky nechat uniknout jen kvůli zvyklostem nemocnice.

  Za sdílení a šíření osvěty budu ráda 😉

  #nevyhodinas

  Zdroje:

  https://www.facebook.com/notes/petra-landa/dítě...

  https://www.facebook.com/notes/petra-landa/bond...

  https://www.jihnem.cz/aktuality/chlupata-tatink...

  https://www.facebook.com/Podpoříte-mne-v-osvětě...

  Bonding – porodní radost; Antalová, Chrastilová, Mrowetz

  Vždy, když jsem viděla podobný obrázek, byla jsem dojatá. Nevím, čím přesně. Možná to byl obdiv k síle maminky, která ustála tlak zvyků nemocnice… Možná to, že takový obrázek moc často nevidíme… Nebo to bylo tím, že jsem ve svých čtrnácti letech strávila téměř čtvrt roku, a tak nemocniční prostředí znám, jako své boty. Tehdy za celou tu dobu na dětském oddělení to byl pouze jeden tatínek tříleté holčičky na JIP, který ani neměl postel, jinak byly všechny děti v nemocnici samy.

  Dnes už je to trochu jinak, takových rodičů je více, ale musí za to stále bojovat. Mnoho rodičů ani neví o právech dětí při pobytu v nemocnici. Nebo o možnostech, které mají. Rodiče často slyší: „Nemáme pro vás postel.“ Nebo: „Nemůžete tady rušit noční režim.“, a tak je personál tlačí, aby tam děti – leckdy i malá miminka nechali samotné. Důležité je vědět, že toto jednání personálu je protiprávní. Navíc, to, co se bude dít, ví každý rodič. Dítě bude plakat. Nejspíš ani neusne. Nebo usne vyčerpáním po dlouhém pláči, což jeho zdravotnímu stavu nepomůže. Nenechte se vyhodit.

  Každé dítě má právo na nepřetržitý kontakt s rodiči a sourozenci. To, že nemocnice není uzpůsobená pobytu dítěte s rodičem, není věc dítěte ani rodiče. Rodič a dítě do šesti let jsou jedna nedělitelná jednotka, v opačném případě je to porušení paragrafu 28. Do šesti let věku dítěte pobyt rodiče hradí pojišťovna, ale i u starších dětí můžete být ve dne i v noci, jen to není hrazeno pojišťovnou (až na výjimečné případy). Je mnoho způsobů, jak to řešit. Můžete to vyřešit třeba jako ta maminka na obrázku 😉. Můžete také přejít do jiné nemocnice, kde kontakt umožní (je-li dítě schopno převozu).

  Za sdílení a šíření osvěty budu ráda.

  Více informací zde:

  Podpoříte mne v osvětě - práva hospitalizovaných dětí

  https://www.sancedetem.cz/…/…/dite-v-nemocnici-...

  https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2010/...

  Zdroj: Fb Liška ryšavá - ilustrace