Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
zuzkka88
9. bře 2015

Oficiální pravidla Bazárku

MK Bazárek - Brno 21. 3.

Pořadatel: Modrý koník s.r.o., Martinská 56, 821 05 Bratislava, IČ: 35936851, DIČ: 2022011046, DIČ pro účely DPH: CZ682750590, tel. 226 213 413, email: bazarek@modrykonik.cz , www.modrykonik.cz

Název bazárku: Modrý koník Bazárek (dale jen “Bazárek”)

Místo konání: Dětská čajovna Mezi stromy, Josefská 1 602 00 Brno

Termín konání: sobota 21. 3. 2015 9:00 – 12:00

1. Zaměření Bazárku a definice zboží

1.1. Bazárek je určen k soukromému prodeji a nákupu použitého kojeneckého oblečení a potřeb, dětského oblečení a obuvi na jaro a léto, hraček a sportovních potřeb pro děti 0-10 let, těhotenského oblečení (dále jen „zboží“).

1.2 Bazárek je pro všechny prodávající i kupující bezplatný, nevybírá se žádné vstupné ani poplatky za prodejní místo.

2. Prodávající

2.1. Prodávající musí (i) mít více než 18 let, (ii) být členem Skupiny „MK Bazárek – Brno“ na Modrykonik.cz (dále jen „Skupina“), (iii) být ve Skupině zaregistrovaný jako Prodávající, (iv) seznámit se s těmito pravidly a souhlasit s nimi.

2.2. Prodávající je povinen se zaregistrovat ve Skupině do 20. 3. 2015. Potvrzení o registraci prodávajícího bude zaslané Interní poštou na stránce Modrykonik.cz.

2.3. Neobdrží-li prodávající potvrzení o registraci do 3 dnů, bude kontaktovat pořadatele na BazarekBrno@email.cz.

2.4. Pořadatel bude od prodávajícího před akcí požadovat tyto informace: (i) přihlašovací jméno na Modrykonik.cz, (ii) jaké zboží bude prodávat, (iii) zda bude nabízet i zboží pro dvojčata.

2.5 Bez registrace není prodej zboží povolený.

2.6 V den konání bazárku je pro prodávající čajovna otevřena od 8:00. Při příchodu se prodávající (i) nahlásí u prezence, (ii) obdrží jmenovku se svým přihlašovacím jménem, (iii) vybere si konkrétní prodejní stůl a označí si jej přihlašovacím jménem.

2.7 Mezi 8:00 – 9:00 si prodávající připraví zboží a mohou obchodovat přednostně mezi sebou. Mezi 9:00 – 12:00 je do sálu volný vstup veřejnosti.

2.8 Pořadatel může z organizačních důvodů přesunout prodávajícího na jiné místo.

2.9 Prodávající je plně zodpovědný za své zboží.

2.10 Ceny za zboží jsou smluvní. Prodávající může své zboží označit cenovkami, není to však povinné.

2.11 Prodávající (i) nabízí pouze vyčištěné věci, (ii) je povinen upozornit kupující na případné nedostatky zboží, (iii) prodává-li více věcí jako balíček, pevně je spojí (např. zavíracím špendlíkem).

2.12 Po skončení bazárku prodávající uvede své prodejní místo do původního stavu.

3. Kupující

3.1 Pro kupující je vstup do sálu možný mezi 9:00 – 12:00.

3.2 Kupující si nabízené věci podrobně prohlédne a koupi pečlivě zváží. Zakoupené zboží není možné reklamovat ani vrátit (pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak).

4. Odpovědnost za škody

4.1 Pořadatel neodpovídá za škody anebo ztráty vzniklé kupujícím/prodávajícím během akce.

4.2 Každý kupující/prodávající odpovídá za veškeré škody, které na Bazárku způsobí, a zavazuje se k jejich finanční úhradě nebo odstranění.

5. Souhlas s pravidly, závěrečná ustanovení

5.1 Ve všech prostorách Bazárku je každý kupující/prodávající udržovat pořádek a řídit se pokyny pořadatele.

5.2 Ve všech prostorách Bazárku je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

5.3 Všichni kupující/prodávající Bazárku jsou povinni řídit se těmito pravidly.

5.4 V případě, že kupující/prodávající poruší některý z výše uvedených bodů, má pořadatel právo kupujícího/prodávajícího z Bazárku vykázat.

5.5 Tato pravidla nabývají platnost a účinnost od 9. 3. 2015.

Začni psát komentář...

Odešli