Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Má vyděděný syn šanci získat dědictví?

beram
17. kvě 2010

Ahoj,mám jeden odborný dotaz na advokáta, věřím, že tu nějakého, nebo spíše nějakou advokátku naleznu 😉 Jedná se o napadení listiny o vydědění, resp.šance osoby, která byla vyděděna, ale nesouhlasí s tím. Já jsem z druhé strany, můj otec vydědil syna z prvního manželství, neboť se nestýkali, a navíc když tatínek onemocněl rakovinou, syna vyhledal, sdělil mu svůj stav, ani přes to se s ním syn vidět nechtěl. Ale teď nás žene k soudu, že nesouhlasí s vyděděním. Mimochodem je to velmi bohatý člověk, takže spíš než o peníze jde o pomstu. Bohužel nám notářka při projednávání závěti sdělila, že přestože z morálního hlediska by neměl mít šanci, ze zkušenosti ví, že má více než 90% šanci na úspěch. Detaily tady psát nechci, ale když se mi někdo ozvete, samozřejmě to rozvedu. Díky moc.

ivarei
18. kvě 2010

No, advokát nejsem, ale zkoušku z advokacie mám, tak zkusím být trochu nápomocná.
Hodně záleží na tom, jak máte sepsanou listinu o vydědění. Pokud byla sepsána notářem formou notářského zápisu, měla by být nezpochybnitelná. Pokud ne (byla jen podepsána zůstavitelem za účasti svědků), musí tam být přesně uvedený důvod vydědění ( a) potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl - to bude patrně váš případ, c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, d) trvale vede nezřízený život). Bohužel body a), b) a d) jsou těžko prokazatelné.

Otcův syn z prvního manželství teď asi podá žalobu na určení, že je dědicem. Bude se zkoumat, zda měl reálnou možnost o zůstavitele projevit opravdový zájem, který by jako potomek měl projevit, tj. zda vůbec zůstavitel sám měl zájem se s dítětem stýkat a udržovat s ním běžné příbuzenské vztahy - a to se právě težko prokazuje.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu přichází vydědění v úvahu jen tam, kde "zůstavitel o blízký příbuzenský vztah stojí, kde se ho nezájem potomka osobně citově dotýká, kde mu tento stav vadí; nikoliv pokud je mu tento stav lhostejný, případně kdy k němu sám i podstatně přispěl. Zájem, který by potomek měl o zůstavitele projevovat, je třeba posuzovat s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu; je-li skutečnost, že potomek trvale neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, důsledkem toho, že zůstavitel neprojevuje zájem o potomka, nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení tohoto zájmu potomkem mohlo být důvodem k jeho vydědění." - v tom patrně vidí vaše notářka šanci na úspěch.

Je to nemorální, nechápu, jak ti lidé pak mohou žít s tím, že si rodič nepřál, aby dědili a oni jeho přání zpochybnili, ale bohužel je to časté. Teď vám nezbývá než čekat, jak vše dopadne. Hodně síly 😉

beram
autor
18. kvě 2010

Ivarei, díky 😉
Poslala jsem Ti IP.

drnecek
17. čer 2013

Můj syn byl notářským zápisem vyděděn z důvodu neprojevování zájmu. Existuje zápis a listina o vydědění, že veškerý svůj majetek odkazují 3 lidem, nám neznámým. Jedná se o lékaře z Prahy. Chceme napadnou závěť, Oni mu v životě neposlali ani čokoládu a ani třeba na vánoce dárek. Je jediný pokrevní příbuzný. Máme šanci?

drnecek
17. čer 2013

Notářský zápis byl sepsán v roce 2009 a zemřela v říjnu 2012

Sem začni psát odpověď...

Odešli