Má vyděděný syn šanci získat dědictví?

beram
17. kvě 2010

Ahoj,mám jeden odborný dotaz na advokáta, věřím, že tu nějakého, nebo spíše nějakou advokátku naleznu 😉 Jedná se o napadení listiny o vydědění, resp.šance osoby, která byla vyděděna, ale nesouhlasí s tím. Já jsem z druhé strany, můj otec vydědil syna z prvního manželství, neboť se nestýkali, a navíc když tatínek onemocněl rakovinou, syna vyhledal, sdělil mu svůj stav, ani přes to se s ním syn vidět nechtěl. Ale teď nás žene k soudu, že nesouhlasí s vyděděním. Mimochodem je to velmi bohatý člověk, takže spíš než o peníze jde o pomstu. Bohužel nám notářka při projednávání závěti sdělila, že přestože z morálního hlediska by neměl mít šanci, ze zkušenosti ví, že má více než 90% šanci na úspěch. Detaily tady psát nechci, ale když se mi někdo ozvete, samozřejmě to rozvedu. Díky moc.

ivarei
18. kvě 2010

No, advokát nejsem, ale zkoušku z advokacie mám, tak zkusím být trochu nápomocná.
Hodně záleží na tom, jak máte sepsanou listinu o vydědění. Pokud byla sepsána notářem formou notářského zápisu, měla by být nezpochybnitelná. Pokud ne (byla jen podepsána zůstavitelem za účasti svědků), musí tam být přesně uvedený důvod vydědění ( a) potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl - to bude patrně váš případ, c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, d) trvale vede nezřízený život). Bohužel body a), b) a d) jsou těžko prokazatelné.

Otcův syn z prvního manželství teď asi podá žalobu na určení, že je dědicem. Bude se zkoumat, zda měl reálnou možnost o zůstavitele projevit opravdový zájem, který by jako potomek měl projevit, tj. zda vůbec zůstavitel sám měl zájem se s dítětem stýkat a udržovat s ním běžné příbuzenské vztahy - a to se právě težko prokazuje.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu přichází vydědění v úvahu jen tam, kde "zůstavitel o blízký příbuzenský vztah stojí, kde se ho nezájem potomka osobně citově dotýká, kde mu tento stav vadí; nikoliv pokud je mu tento stav lhostejný, případně kdy k němu sám i podstatně přispěl. Zájem, který by potomek měl o zůstavitele projevovat, je třeba posuzovat s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu; je-li skutečnost, že potomek trvale neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, důsledkem toho, že zůstavitel neprojevuje zájem o potomka, nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení tohoto zájmu potomkem mohlo být důvodem k jeho vydědění." - v tom patrně vidí vaše notářka šanci na úspěch.

Je to nemorální, nechápu, jak ti lidé pak mohou žít s tím, že si rodič nepřál, aby dědili a oni jeho přání zpochybnili, ale bohužel je to časté. Teď vám nezbývá než čekat, jak vše dopadne. Hodně síly 😉

beram
autor
18. kvě 2010

Ivarei, díky 😉
Poslala jsem Ti IP.

drnecek
17. čer 2013

Můj syn byl notářským zápisem vyděděn z důvodu neprojevování zájmu. Existuje zápis a listina o vydědění, že veškerý svůj majetek odkazují 3 lidem, nám neznámým. Jedná se o lékaře z Prahy. Chceme napadnou závěť, Oni mu v životě neposlali ani čokoládu a ani třeba na vánoce dárek. Je jediný pokrevní příbuzný. Máme šanci?

drnecek
17. čer 2013

Notářský zápis byl sepsán v roce 2009 a zemřela v říjnu 2012