Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Rakovinové domy zamořené z GPZ a elektrosmogu

dusany
5. lis 2011

1. stupeň - Zóna slabá, na hranici detekce, účinky organizmem neregistrovatelné, nebo eliminovatelné.
2. stupeň - Senzibilem dobře rozpoznatelná, její účinky dokáže zdravý organizmus i dlouhodobě eliminovat, nemocného člověka však již zřetelně oslabuje a proces léčby prodlužuje
3.stupeň- Zóna oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita bez zjevné příčiny. Účinky zdravý organizmus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje stále se nelepšící obtíže.
4. stupeň - Silná nervozita, nespavost, dysfunkce orgánů. Zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a nemoci, které se však pobytem mimo zónu rychle zlepšují. Zdravý organizmus dokáže po krátký čas vzdorovat, nemocný již nikoliv.
5. stupeň - Vznik nezhoubných malformací, neklid přenášející se i mimo zónu. Poruchy funkcí orgánů, které se pobytem mimo zónu nelepší, a je nutné je léčit. Bolesti, nervový stav je podobný stresu.
6. stupeň - Vznik degeneračních změn, deprese, bolesti neznámého původu nereagující na terapii, vystupňované obtíže předchozího stupně.
7.stupeň - Během let vznik mutací a kancerogenních změn. Může, ale nemusí být nervová reakce (jedná se o oblast prahu nervové reaktivity). Člověk pozoruje spolu se svými bližními ztrátu svých fyzických a duševních sil, rychle stárne.
8. stupeň - Vznik zhoubného bujení během několika let, ale chybí již zcela nervová reakce, a proto se v této zóně cítí člověk o něco lépe než v předchozí (o to více je zákeřnější). Poruchy orgánů tady nejsou tak markantní (i když jsou těžké), bolesti většinou nervový systém není schopen přenést, a tak jsou jen minimální. Normální spánek ale v podstatě chybí,spíš je patrná apatie.
9. stupeň - Zhoubné bujení se projeví během několika měsíců - nedojde-li však dříve k úmrtí ze selhání některého orgánu, případně imunitního systému. Poruchy narůstají, projevuje se vyčerpání, apatie. Člověk ani organismus nevzdorují, regenerace chybí, vznikají atrofie a otrava metabolity.
10. stupeň - Téměř okamžité poruchy orgánů a jejich funkcí, které jsou příčinou úmrtí (tedy již ne rakovina). Zástava růstu, rychle vzniká tupá bolest hlavy. Apatie již nemá čas vzniknout, protože obvykle vzniká úzkost a fobie (často doprovázená halucinacemi), člověk zde dlouho nevydrží pobývat.
11. stupeň - Ztráta rovnováhy (nebezpečí úrazu). Během několika hodin ztráta vědomí. Těžký šokový stav bývá příčinou úmrtí během několika dní. Stav organismu se jen výjimečně upraví intenzivní léčbou.
12. stupeň - Smrtelně nebezpečná zóna. Smrt nastává během několika hodin podle původu patogenního záření, většinou šokem.
(dle Ing. Jaroslava Hanuse "Tajemné pyramidy ve službách člověka", vyšlo v nakladatelství PRAGMA a knihy "Každý člověk senzibilem").
Některé typy zón mají schopnost rozkmitat atomy těžkých prvků, tedy prvky s vyšší atomovou hmotností. Kmitající (rezonující) atomy vytěsňují svým pohybem ze svého okolí lehčí atomy, což se na molekulární úrovni projeví jako molekulární separace. To znamená, že takováto zóna vyvolá válku atomů a molekul ve hmotě, která je touto zónou zasažena. Důsledkem této války je poškození přístrojů, strojů a jiných technických zařízení i živých organizmů..Valka vyvolaná geopatogenní zónou, v tak jemném a složitém zařízení, jakým je lidské tělo. Není pak divu, že se bojující atomy a molekuly ve vašem těle projeví v podobě vleklé choroby nebo v kombinaci několika chorob najednou.

el267
7. lis 2011

😨

Sem začni psát odpověď...

Odešli