Mateřská. Jak to bude, když mám rizikové těhotenství a na neschopence?

Zodpovězené
21. lis 2022

Dobrý den,

chci se zeptat, jak to budu mít s mateřskou dovolenou, když jsem už 31. tt a mám rizikové těhotenství, dále jsem od letošního března na neschopence 2022.

Jinak jsem stále zaměstnanec, ale na PN kvůli rizikovému těhotenství. Ještě jsem vdaná, manžel je ale postižený, má invalidní důchod 14 000 Kč a pracuje na zkráceny úvazek tři dny v týdnu. Já mám taky invalidní důchod 1. stupně. Takže celkem mám já 8 000 Kč, z toho ještě mám dvě děti z předchozích vztahů a manžel 14 000 Kč k tomu, práce okolo 6000 Kč, ale platí se nájem, jídlo apod.

Děkuji

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, s jakou se na nás obracíte.

Ptáte se nás, jak to budete mít s peněžitou pomocí v mateřství (lidově řečeno mateřská), když jste od března 2022 v pracovní neschopnosti a jste stále zaměstnanec.

Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (zkráceně PPM) je potřeba splnit současně 2 podmínky:
1. Abyste byla v době nástupu na PPM (tzn. 6 - 8 týdnů před předpokládaným termínem porodu) nemocensky pojištěná - tuto podmínku splňujete, protože jste zaměstnaná.
2. Abyste byla v posledních 2 letech před nástupem na PPM minimálně 270 dní nemocensky pojištěna (zjednodušeně řečeno mít před nástupem na PPM odpracování alespoň 270 kalendářních dnů). Nepíšete, jak dlouho jste zaměstnána. V pracovní neschopnosti jste od března 2022, tzn. minimálně 8 měsíců, což je cca. 240 kalendářních dnů. Předpokládáme, že jste byla už před pracovní neschopností nějakou dobu zaměstnána, takže byste pravděpodobně měla splnit i tuto podmínku.
Myslíme si tedy, že splňujete obě podmínky.

Výše PPM se vypočítává z příjmů za posledních 12 měsíců před nástupem na PPM. Nemocenské se do výpočtu nezahrnuje, aby nedocházelo k rozmělnění výše denního vyměřovacího základu. Pro výpočet se použije Váš výdělek před tím, než jste nastoupila na pracovní neschopnost.

Na PPM můžete nastoupit 6 - 8 týdnů před předpokládaným termínem porodu. Můžete si vybrat den v tomto časovém rozmezí.
Vašemu ošetřujícímu gynekologovi předáte žádost o PPM. On zde potvrdí termín porodu a Vy pak žádost předáte Vašemu zaměstnavateli, který ji předá příslušné Správě sociálního zabezpečení.
PPM se pobírá 28 týdnů. Po vyčerpání PPM budete žádat o rodičovský příspěvek. Celková suma rodičovského příspěvku je 330 000 Kč a Vy si můžete zvolit, jak rychle ho vyčerpáte (a tím pádem, jaká bude jeho měsíční výše).

Podrobnější informace o rodičovském příspěvku naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/-/rodicovsky-prispevek

Invalidní důchod můžete pobírat dál i během čerpání PPM a rodičovského příspěvku.

Píšete, že Váš manžel má invalidní důchod a práci na zkrácený úvazek. Vy máte ještě dvě děti.
Pokud by pro Vás bylo těžké vyjít s penězi (rozumíme tomu, že náklady na bydlení a ceny jsou dnes vysoké), můžete žádat o další dávky - např. příspěvek na bydlení a přídavky na děti.
U těchto dávek se posuzuje společný příjem domácnosti.

Více o těchto dávkách se dozvíte zde:
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni
https://www.mpsv.cz/-/pridavek-na-dite

Dále v roce 2022 stát přispěl jednorázově dětem 5 000 Kč. Tento příspěvek se týká dětí narozených od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022.
Pokud by se Vaše očekávané dítě narodilo ještě do konce tohoto roku, můžete žádat i o tuto dávku.

Kdybyste chtěla poradit s něčím dalším nebo některé věci podrobněji vysvětlit, můžete se obrátit na naši Poradnu: https://napocatku.cz/poradna/

Přejeme Vám vše dobré, zejména hodně zdraví.

Poradna Na počátku


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz