Nárok na mateřskou. Z čeho se bude počítat?

Zodpovězené
27. bře 2023

Dobrý den,

v září 2022 jsem nastoupila po rodičovské dovolené do práce. Odpracovala jsem celé září, říjen, listopad, prosinec. Koncem ledna jsem šla z důvodu velkých těhotenských nevolností na nemocenskou, na které jsem stále. Termín porodu mám v druhé polovině září, pracovní smlouvu mám na dobu určitou do 1.9. 2023

Co jsem tak vyčetla, tak nárok na mateřskou bych mít měla, je to tak? Ale z čeho se bude počítat?

Pokud bych byla na nemocenské cele těhotenství, bude se mi mateřská počítat z těch odpracovaných měsíců, i když jich není tolik?

Pokud se vrátím ještě do práce, tak by se to zprůměrovalo z toho, co jsem vydělala před a po nemocenské?

Předem moc děkuji za odpověď. 🙂

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, s jakou se na nás obracíte.

Pro splnění nároku na PPM je potřeba, abyste splnila tyto dvě podmínky:
1. Byla v době nástupu na PPM (tj. 6 - 8 týdnů před očekávaným termínem porodu) nemocensky pojištěna. Tuto podmínku budete splňovat, protože v době, kdy budete na PPM nastupovat ještě bude trvat Váš pracovní poměr (ten skončí 1. 9. 2023, Vy na PPM nastoupíte 6 - 8 týdnů před očekávaným termínem porodu, tzn. cca na přelomu července a srpna).
2. Byla v posledních 2 letech před nástupem na PPM minimálně 270 dní nemocensky pojištěna. Tuto podmínku také splňujete, protože jste nyní v pracovním poměru a předtím jste byla na rodičovské dovolené, ta se do doby 270 dní také započítává.
Podle informací, které od Vás máme, byste tedy nárok na PPM mít měla.

Co se týče výše PPM, ta činí 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na PPM) dělí počtem "započitatelných" kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Vy pobíráte nemocenské. Nemocenské se do výpočtu nezahrnuje, aby nedocházelo k rozmělnění výše denního vyměřovacího základu. Stejně jako s nemocenským je to i s náhradou mzdy za prvních 14 dní (náhrada mzdy spadá do vyloučených dob). Pro výpočet výše PPM se tedy použije mzda za měsíce odpracované před pracovní neschopností.

Orientačně lze výši PPM spočítat na níže uvedeném odkazu:
https://www.cssz.cz/web/cz/penezita-pomoc-v-mat...

Podotýkáme, že jde o orientační výpočet.

Pokud byste se ještě před nástupem na PPM vrátila a měla stejnou mzdu jako před pracovní neschopností, nebude to mít na výši PPM vliv.
Můžete se také obrátit se na mzdovou účetní, která zná všechny konkrétní údaje potřebné pro výpočet PPM.

Ještě doplníme, že žádost o PPM potvrzuje Váš ošetřující lékař a Vy pak žádost odevzdáte zaměstnavateli, který ji následně předá příslušné Správě sociální zabezpečení.

Přejeme Vám vše dobré, hlavně hodně zdraví.


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz