PPM. Z čeho mi budou v mém případě počítat?

Zodpovězené
27. bře 2024

Dobrý den,

byla jsem půl roku nezaměstnaná a teď 2 měsíce před porodem mohu nastoupit do práce ke známým, abych měla možnost dosáhnout PPM.
Splnila jsem podmínku 270 dní, ale nevejdu se kvůli 37 dnům do ochranné lhůty, kdy jsem skončila v minulé práci, a pak právě kvůli věčným genetickým testům do práce nešla.

Myslíte, že mi tedy teď po 2 měsících OSSZ žádost o PPM nezamítne?

Z čeho mi budou počítat PPM?

Jedna paní mi povídala, že pouze z těchto 2 měsíců a ne z těch dalších odpracovaných.

Snad jsem to napsala srozumitelně.

Děkuju

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se nás na to, zda Vaše žádost o PPM nebude zamítnuta a také z čeho by se tato dávka počítala.

Nárok na PPM je stanoven dvěma podmínkami.

1. Trvání nemocenského pojištění v době nástupu na PPM: Při nástupu na PPM musíte být nemocensky pojištěná (platí za vás zaměstnavatel, v případě OSVČ dobrovolně vy sama) nebo jste v ochranné lhůtě, která trvá zpravidla 180 dnů (pokud nemocenské pojištění trvalo kratší dobu, trvá ochranná doba tolik dní, kolik trvalo pojištění). Píšete, že do ochranné lhůty se již nevejdete. Pro uznání nároku na PPM je tedy nutné, abyste byla v den nástupu (8-6 týdnů před porodem) nemocensky pojištěná. Ve Vašem případě byste tedy nastoupila do zaměstnání, kde za Vás bude zaměstnavatel odvádět nemocenské pojištění.

2. Být nemocensky pojištěná minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM: Tuto podmínku dle svých slov splňujete.

Co se týká výše peněžité pomoci v mateřství, je to 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. Pokud v době nástupu na PPM neuplynulo 12 kalendářních měsíců od začátku pojištění, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém nastoupíte na PPM. Pokud však denní vyměřovací základ nejde určit, vychází se pro výpočet výše PPM z prvního předchozího kalendářního roku, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.

Výši PPM lze takto obtížně určit – záleží na tom, kdy nastoupíte do nového zaměstnání, jaké bude rozhodné období a Váš denní vyměřovací základ. Doporučujeme proto kontaktovat přímo Českou správu sociálního zabezpečení, kde Vám na infolince 800 050 248 poskytnou podrobnější informace.

Přejeme klidné jarní dny.


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz