Test otcovství. Jak je to s testem otcovství a prokázáním, že není biologický otec?

Zodpovězené
27. bře 2024

Dobrý den,

chci se zeptat, jak je to s testem otcovství a prokázáním, že není biologický otec.

Je pak možné se nechat vymazat z rodného listu, když je dítěti 12?

Jaký ten test použít?

Stačí pouze anonymní, nebo musí být podán soudně?

Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se nás na možnosti prokázání otcovství a vymazání otce z rodného listu.

Zrušit otcovství a zápis otce v rodném listu může jen soud. Jedná se o žalobu na popření otcovství, kterou můžete podat Vy nebo muž, který je v rodném listě zapsaný jako otec dítěte.

Důležité jsou lhůty, do kdy lze otcovství popřít. Občanský zákoník stanovuje, že pokud je zapsaným otcem manžel, může svoje otcovství popřít do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte. Návrh na popření otcovství může podat nejpozději do 6 let od narození dítěte. Stejná lhůta 6 měsíců platí i pro matku dítěte, jestliže byla v době početí nebo narození dítěte vdaná.

Jestliže bylo otcovství k dítěti učiněno souhlasným prohlášením na matrice (dítě se narodilo mimo manželství), může soud otcovství popřít jen, je-li prokázáno, že zapsaný otec nemůže být biologickým otcem dítěte. Pro popření otcovství platí opět lhůta do 6 měsíců od souhlasného prohlášení nebo do 6 měsíců věku dítěte.
Na soud se lze obrátit i po uplynutí této lhůty. Soud zmeškání lhůty promíjí v případě, že to vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek.

Pokud chcete otcovství k dítěti popřít, je potřeba podat k soudu žalobu na popření otcovství. Není předepsaný žádný formulář žaloby. Na internetu lze najít vzory, podle kterých se můžete řídit. S podáním žaloby Vám může pomoci také naše poradna Na počátku nebo např. občanská poradna poblíž Vašeho bydliště. Žalobu můžete podat osobně nebo poštou k okresnímu soudu podle trvalého bydliště dítěte. Je potřeba k ní přiložit soudní poplatek na zahájení řízení ve výši 2000 Kč (zakoupíte ho u soudu).

Soud v řízení o popření otcovství bude zkoumat důkazy o tom, že zapsaný otec není biologickým otcem dítěte. Je dobré v textu žaloby zdůvodnit, proč o popření žádáte, je dobré uvést všechny rozhodující skutečnosti a důvody. Většinou se jako důkaz u soudu použije test DNA – jedná se o znalecký posudek. Soud pak může v rozsudku určit, kdo bude hradit náklady spojené s jeho vyhotovením. Test DNA si můžete nechat vyhotovit i sama, nicméně soud zpravidla přihlíží k již zmíněným znaleckým posudkům (soud jmenuje soudního znalce, který pro daný případ vypracuje znalecký posudek).

Účastníky řízení jsou žalobce, žalovaný a dítě. Dítě v soudním řízení zastupuje kolizní opatrovník. Ve většině případů je to OSPOD, který prošetří situaci, může provést šetření ve Vaší domácnosti, k soudu napíše zprávu s doporučením, je přítomen u soudního jednání. Píšete, že Vašemu dítěti je 12 let. Od tohoto věku se při soudním jednání přihlíží vedle nejlepšího zájmu dítěte také k jeho názoru.

K písemnému návrhu je pak potřeba přiložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti žalobce (v případě, že budete návrh podávat Vy, doložíte Váš průkaz totožnosti).

Doufáme, že jsme Vám odpověděli na Vaše otázky. Pokud byste potřebovala další informace, můžete se obrátit na naši Poradnu Na počátku.

Přejeme Vám jen dobré.


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz