Návrat do práce po rodičovské dovolené. Co bude následovat v případě, že nebudu souhlasit s jinou prací, která neodpovídá mé smlouvě?

Zodpovězené
26. črc 2022

Dobrý den,

9.8. 2022 se mám vracet po rodičovské dovolené do práce, kde mám smlouvu na neurčito. Má pracovní pozice je obsazená a vypadá to, že pro mě nebudou mít práci odpovídající mé pracovní smlouvě.

Co bude následovat v případě, že nebudu souhlasit s jinou prací, která neodpovídá mé smlouvě?

Je možné chtít po zaměstnavateli výpověď pro nadbytečnost?

Budu mít nárok na odstupné? A z čeho se odstupné bude vypočítávat?

Před MD jsem byla na rizikovém, tedy na neschopence a poté doma na MD a RD s dvěma dětmi hned po sobě tedy s neschopenkou a mateřskými a rodičovskými dovolenými 6 let. Odstupné by se mělo vypočítávat z průměrné hrubé mzdy za poslední čtvrtletí.

Bude to tedy z posledních 3 výplat před neschopenku?

Děkuji Vám za odpovědi.

Dobrý den,

pokud se rodič vrací z rodičovské dovolené, nejvýše však do 3 letech věku dítěte, má nárok pouze na pozici, která odpovídá jeho náplni práce ve smlouvě. Zaměstnavatel má jen obecnou povinnost přidělovat rodiči práci podle pracovní smlouvy.

Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází‑li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně. Zaměstnavatel však nesmí nikoho nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru, ke zkrácení pracovního úvazku či ke změně druhu práce).

Jestliže zaměstnavatel nemá pro Vás práci, je to překážka na straně zaměstnavatele a za toto období máte nárok na 100% Vašeho průměrného výdělku.

V případě, když zaměstnavatel nemá pro Vás dlouhodobě práci přichází do úvahy ukončení pracovního poměru dohodu nebo výpovědí, nejčastěji pro nadbytečnost zaměstnance.

Na odstupné máte nárok v případě, že Vám byla dána výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:

  • jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok,
  • dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň jeden rok a méně než dva roky,
  • trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň dva roky.

Doba čerpání mateřské a rodičovské dovolené se do doby trvání pracovního poměru započítává.

V případě zájmu o právní poradenství nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44