Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
attavena
11. bře 2013

Podnikám a vynikám – a ty můžeš taky!

Věřím, že mnohé z vás zde na Modrém koníkovi vyrábíte krásné výrobky, nebo byste rády nabízely služby, o kterých jste pevně přesvědčené, že je lidé potřebují. Proč tomu ale nedat oficialitu a nedělat tuto práci legálně? Zařídit si živnost není nic složitého a podnikat nemusíte jen na plný úvazek, ale také částečně. Asi namítnete, že s podnikáním je spojena celá řada rizik – jistě. Jsou to ale rizika vyšší než v běžném zaměstnání? A co nesporné benefity, které podnikání nabízí? Práce v pohodlí domova, plánování času podle toho, jak se mi to zrovna hodí či jak se to hodí mé rodině… Zkrátka jste svou paní.

Že to stojí námahu v podobě různých formulářů? Pokud chcete být například hudební virtuóz, tak musíte cvičit denně nejméně pět hodin a ne vždy vás to baví a chcete. A přitom jste pak rádi, když stojíte na prknech Dvořákovy síně v Rudolfinu a lidé vám tleskají. Stojí to za ten pocit? Stojí! Navíc vám nyní můžeme nabídnout program, ve kterém se naučíte vše potřebné k tomu, aby se vaše podnikání podařilo úspěšně rozběhnout. A konec konců, to papírování byste se u nás naučily také (tu Dvořákovu síň vám ale raději slibovat nebudeme…).

Start podnikání „step-by-step“

Stručné a rychlé shrnutí několika základních rad, jak začít s podnikáním, se nepíše snadno. Zvláště po zkušenosti, kdy pro začínající podnikatelky máme na toto téma připravený program o 22 lekcích, 2 workshopech a ještě s různými podklady v podobě internetové výuky. Zkusme však alespoň nastínit, pojmenovat základní mezníky a důležité rozhodnutí, jež je třeba učinit.

Krok 1: Zamyslete se

Zamyslete se – v čem chci vlastně podnikat? Jaký je můj sen? Jakou vizi mám a jak ji nejlépe naplnit? Nebojte se zpočátku svých snů (dejte jim teď přednost a volnost, realitu na ně pustíme až za chvíli) – v dnešní době velmi často zapomínáme snít a tím se okrádáme o kreativní náhled na svět a spoustu dobrých nápadů.  A když už vím, co chci – je to opravdu činnost, která mě bude bavit i za rok nebo za dva, když se do ní pustím opravdu pořádně?

A následuje další otázka: Budou lidé kolem mé služby/výrobky vůbec potřebovat? Je dobré udělat si svůj vlastní průzkum trhu – bez něho to nepůjde. Ač může být jen orientační a amatérský, rychle zjistíte, zda budete moci prosperovat a zda jsou na trhu pro vás potenciální zákazníci.

Krok 2: Dejte to na papír

Další věcí, kterou si musíte vytvořit, než zahájíte své podnikání, je podnikatelský plán neboli business plán. Ten vám pomůže hned v několika směrech: Utřídit si myšlenky a cíle, které byste chtěly dělat (proto je psaní podnikatelského plánu tak klíčovým okamžikem ve vašem rozhodování). A také – když se rozhodnete to zkusit – k získání počáteční investice, ať už půjde o půjčku z banky nebo podporu od investora. Business plán je cestou od vašich snů k tvrdé realitě. Najednou jste nuceny přesně specifikovat spoustu konkrétních věcí, leckdy dokonce vyplnit několik tabulek… a také stanovit formu podnikání.

Ačkoli většina podnikání je provozována podle živnostenského zákona, nejedná se rozhodně jen o jediný způsob podnikání. Lze ho provozovat i podle autorského zákona nebo dle zákona o zemědělství. U volných živností není třeba mít téměř žádné povolení, u živností vázaných však musíte mít zvláštní povolení například od ČNB nebo ministerstva zdravotnictví. Můžete být fyzická osoba samostatně výdělečně činná = OSVČ nebo podnikat prostřednictvím obchodních společností typu s. r. o., v. o. s., k. s., a. s., družstev, sdružení či jinak. Pro své podnikání si pak budete muset vybrat vhodný druh živnosti.

Znáte-li už náplň svého podnikání, je třeba vybrat si přesně danou živnost z poměrně rozsáhlého seznamu možných i nemožných činností. Pro představu můžete nahlédnout do seznamu všeho, na čem se dá taková živnost založit – seznam se dělí do několika skupin, viz přílohu na konci článku.

Krok 3: Trocha byrokracie

Máte sen či vizi? A obstály vaše představy i před nutností detailně je konkretizovat a napsat jak to všechno bude fungovat? Máte vybranou živnost? Pokud ano a chystáte se vyrazit na živnostenský úřad se svou první žádostí, bude dobré si říci, co vás všechno při založení firmy čeká.

1)     Každý podnikatel musí při založení podnikání zajít na jakýkoli živnostenský úřad a vyplnit „Jednotný registrační formulář“. Ten umožní ohlásit živnost, registrovat se na daň z příjmu fyzických osob a registrovat se na zdravotní a sociální pojištění.

2)     U hlavní činnosti musíme platit měsíční zálohy na zdravotní i sociální pojištění, ale u vedlejší činnosti se pojištění doplácí až po skončení roku po podání daňového přiznání a přehledu.

3)     Vyplníme formulář na ohlášení živnosti. U živností vázaných, koncesovaných a řemeslných je potřeba doložit potřebné vzdělání a praxi. Zaplatíme 1000 Kč za každou živnost a doložíme všeobecné podmínky (je nám 18+, máme způsobilost k právním úkonům a jsme bezúhonní) a odbornou způsobilost, pokud je to potřebné u vaší živnosti.

4)     Alespoň jednou za rok vás také čeká podávání přiznání k různým typům daní, které jste povinna odvádět, což si také zajistíme vyplněním „Jednotného registračního formuláře“. Můžete tak rovnou provést i registraci silniční daně, DPH nebo daň z příjmů za zaměstnance, pokud nějaké budete mít. Výpis z rejstříku trestů nepotřebujete, úřad si jej zajistí sám.

5)     Po skončení roku se vždy podává daňové přiznání k dani z příjmu a Přehledy pojištění. Pokud uplatňujeme výdaje na auto, týká se nás také silniční daň, která se odvádí čtvrtletně a na konci roku se podává daňové přiznání.

Sladká tečka na konec

Nedozvěděly jste se vše? Ani to nejde, je třeba si vše důkladně nastudovat a získat co nejvíce informací. V dnešní době existuje mnoho kurzů, často i bezplatných, podpořených Evropským sociálním fondem, které vám nabídnou orientaci třeba právě v podnikání. Pro všechny ženy, které mají děti, máme nabídku bezplatného kurzu pro začínající podnikatelky. Program můžeme nabídnout ženám v Plzeňském, Středočeském, Jihočeském kraji a kraji Vysočina. Projekt se nazývá „Podnikám a vynikám“, nabízí pro klientky také hlídání dětí při výuce a více se o něm dočtete na stránkách:

http://podnikamavynikam.webnode.cz/zacinajici-podnikatelky/.

Ještě stále jsou volná místa, kurz je pro období únor – červen 2013 realizován v Českých Budějovicích. Nebo pokud pocházíte z jiného kraje, nabídku kurzů naleznete na stránkách ESF:

http://www.esfcr.cz/modules/projects/index.php?lang=1

Příloha:  Jak si vybrat správnou živnost?

Živnosti se dělí podle toho, zda je podmíněno vzděláním nebo praxí a dělí se na živnosti volné, vázané řemeslné a koncesované. Mezi volné živnosti patří všechny, které nejsou uvedeny v živnostech vázaných, řemeslných a koncesovaných.

1) Živnosti vázané jsou popsány v příloze 2 živnostenského zákona, zde je výpis těchto živností, tedy pouze předmět podnikání, ale je důležité k tomu znát také požadovanou odbornou způsobilost a případně poznámky uvedené v zákoně:

Geologické práce; zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků; výroba a zpracování paliv a maziv; výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz a měkkých bandáží; oční optika; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty; obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách; oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik; výkon zeměměřických činností; zpracování návrhu katalogizačních dat; měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; revize prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu; restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty; speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace; průvodcovská činnost horská; vodní záchranářská služba; technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany; vodní záchranářská služba; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práce; poskytování tělovýchovných a sportovních služeb; provozování autoškoly; pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace; péče o dítě do tří let věku v denním režimu; psychologické poradenství a diagnostika; drezúra zvířat; činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže; masérské, rekondiční a regenerační služby; provozování solárií;

2) Živnosti řemeslné, které vyjmenovává příloha 1 živnostenského zákona. Abychom získali řemeslnou živnost, musíme opět splňovat odbornou způsobilost a to odborné vzdělání v příslušném oboru bez praxe nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru nebo máme alespoň 6 let praxe v oboru a poslední bodem je, že jsme byli určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici a mám k tomu požadované doklady o rekvalifikaci. Do živnosti patří:

Řeznictví a uzenářství; mlékárenství; mlynářství; pekařství, cukrářství; pivovarnictví a sladovnictví; zpracování kůží a kožešin; aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi; broušení a leptání skla; zpracování gumárenských směsí; zpracování kamene; slévárenství, modelářství; kovářství, podkovářství; obráběčství; zámečnictví, nástrojářství; galvanizérství, smaltéřství; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; hodinářství; zlatnictví a klenotnictví; truhlářství, podlahářství; výroba a opravy hudebních nástrojů; opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; zednictví; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel; vodoinstalatérství, topenářství; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynem; montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení; izolatérství; malířství, lakýrnictví, natěračství; pokrývačství, tesařství; klempířství a oprava karosérií; kamnářství; opravy silničních vozidel; holičství, kadeřnictví; barvení a chemická úprava textilií; čistění a praní textilu a oděvů; kominictví; hostinská činnost; kosmetické služby; pedikúra, manikúra.

3) Živnosti koncesované jsou vypsané v příloze 3 živnostenského zákona. Podle zákonu musíte splňovat předmět podnikání, požadovanou odbornou a jinou zvláštní způsobilost, podmínky, jejichž splnění vyžaduje a vyjádření orgánu státní správy k žádosti o koncesi, případně poznámky uvedené u daného předmětu podnikání. My vypíšeme pouze předmět podnikání, který do živnosti koncesované patří:

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín a medoviny, ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením); výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického; výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin; vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva; nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu; výroba teplené energie a rozvod teplené energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW; silniční motorová doprava; vnitrozemská vodní doprava; kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin; provádění pyrotechnického průzkumu; provádění veřejných dražeb (dobrovolných i nedobrovolných); provozování cestovní kanceláře; ostraha majetku a osob; služby soukromých detektivů; poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob; vedení spisovny; provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní; provádění trhacích a ohňostrojných prací; provozování pohřební služby; provádění balzamace a konzervace; provozování krematoria.

Začni psát komentář...

Odešli