Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
hrave_hracky
8. dub 2012

Výukové hry GRANNA očima odborníka

MUDr. Jaroslav Matýs, psychiatr pro děti a dorost
Skupina společenských her pro děti GRANNA® představuje vydařenou sérii vzájemně navazujících společenských dětských her. Návaznost jednotlivých her je vyjádřena už společnou grafickou linií, všechny mají základní společnou filozofii. Každá hra je dobře srozumitelná, má jednoduché instrukce a je lehce proveditelná jednotlivými cílovými věkovými skupinami dětí.
Z medicínského hlediska pomáhají aktivizovat motorická, řečová centra v centrálním nervovém systému. Napomáhají maturaci mozkové tkáně zlepšováním kooperace jednotlivých funkčních oblastí.
Potěšující a zásadní na těchto hrách v dnešní době je, že neprovokují agresi dětí vůči okolí. Svojí podstatou jsou konstruktivní, rozvíjejí fantazii, hravost a kladné emoce, jako je radost z úspěchu, z nově dosažené dovednosti. Všechny tyto hry jsou v podstatě odměňující za snahu a vytrvalost. Podněcují soutěživost ne na úkor jiného, ale jsou postaveny na pocitu „být nejlepším mezi dobrými“. Vedou děti ve hře mít radost z vlastního úspěchu, ne ze „zničení jiných“. Každý účastník hry má tedy „svůj vlastní úspěch“.
Neopominutelným faktem je, že při těchto hrách se rozvíjejí komunikační a jiné sociální dovednosti. Dávají dětem, ale i dospělým hráčům velice důležitou zkušenost, že úspěch nemusí být pouze za cenu poškození jiného hráče – člověka. Velice názorně se tady samo dítě nebo rodič přesvědčí o pokroku v jemné motorice, slovní zásobě, v paměti, strategii plánování, v rozhodování se.
V dnešní době technických vymožeností a nejasných mezilidských vztahů velice často řešíme v ambulanci dětské psychiatrie problémy dětí i rodičů vznikající ze „sociální a komunikační neobratnosti“, slabou slovní zásobu, poruchy pozornosti a následně agresivitu vůči okolí. Často jsou narušené vztahy jak doma, tak ve škole. Tyto hry mohou být dobrou nenásilnou pomůckou, jak „naučit děti i dospělé“ vzájemně se respektovat, uznat úspěch jiného, jak spolu komunikovat.
Dle mého je jistě nezanedbatelné, že tyto hry by se mohly uplatnit ve výchově nejenom u dětí běžné populace. Vhodné jsou pro děti s poruchami pozornosti a aktivity již od raného dětského věku, které učí soustředit se, vytrvat v činnosti. Lidově řečeno u dětí hyperaktivních, které mají problémy soustředit se na jednu činnost, nerozptylovat se, dokončovat činnosti. Vhodné jsou i pro děti, které se nedokáží zařadit do kolektivu pro úzkostnost, nejistotu, poruchy sebehodnocení. Dále si myslím, že by se většina her dala uplatnit i u dětí s mentálním hendikepem, samozřejmě po poradě s odborníky.
Celkově mám ze souboru her dobrý dojem.
MUDr. Jaroslav Matýs – dětský psychiatr