orchideas7
25. bře 2020
🦠 Díky bezpečnostním opatřením :mask::mask::mask: nařízeným vládou České republiky pro zamezení šíření pandemie koronaviru a probíhající karanténě postihla krize drobné i větší podnikatele. :busts_in_silhouette:

:information_source:️Stát se nyní snaží zmírnit negativní dopady a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) pomoci.:sos:
:point_down::point_down::point_down:
https://orangeacademy.cz/clanky/osvc-a-podnikat...
Zobraz celou zprávu
orchideas7
23. bře 2020
🦠 Koronavirus přivedl velký počet lidí do velice složité situace. :sos: Zvláště se to týká rodin, :man::woman::girl::boy: které musí znenadání řešit péči o děti a s tím související dočasně snížený příjem. Nabízí se řešení typu - :white_check_mark: ošetřovné nebo :white_check_mark: home office.

Jak se v této nepříjemné době v práci bránit? :interrobang:️ Co vám zaměstnavatel může a co naopak nesmí nařídit? :x:

:information_source:️ Pojďme se podívat ne nejčastější nejasnosti a dotazy zoufalých zaměstnanců, které kolují :postal_horn: na internetu a sociálních sítích…
:point_down::point_down::point_down:
https://youtu.be/Rsac-K7_wh8
Zobraz celou zprávu
orchideas7
Zpráva byla změněna 15. bře 2020
Kdo neumí šít #rousky
<<youtube code=rm_FdCJTWtQ>>
Zobraz celou zprávu