V loňském jubilejním 25. roce působení na scéně českých nestátních neziskových organizací přerozdělila Nadace Naše dítě ve prospěch ohrožených dětí téměř 10 milionů korun. Podpořeno bylo 80 rodin a 53 organizací.


Nadace Naše dítě pomáhá tam, kde stát zapomíná, za celou dobu svého působení nezískala nadace žádnou podporu od státu. Nadace poskytuje přímou finanční pomoc rodinám a organizacím. Rodiny žádají převážně o příspěvek na zakoupení kompenzačních pomůcek pro své handicapované dítě, nebo například nákladné rehabilitace a neurorehabilitace, na které stát nedoplácí apod.


Organizacím přispívá Nadace Naše dítě na vybavení vedoucí ke zlepšení kvality života pro dětské pacienty i zdravotnický personál různých zařízení (rehabilitační pomůcky ad.). Díky největšímu sponzorovi mohla nadace v loňském roce přispět například 10 rehabilitačním centrům napříč ČR. Další projekt ve spolupráci je zaměřen například na podporu děti s poruchami autistického spektra, kterých přibývá, a také na děti s dětskou mozkovou obrnou.Image title


Od roku 2004 provozuje Nadace Naše dítě také právní poradenství pro rodiče v tíživé situaci. Na Lince právní pomoci odpovídají každou středu na dotazy z řad veřejnosti advokáti, specialisté na rodinné právo, a to bez nároku na honorář.


V roce 2019 je činnost nadace zaměřena především na příjmovou chudobu a pomoc dětem a rodičům samoživitelům, kteří žijí na hranici chudoby, a to nejen v důsledku zdravotního či mentálního handicapu dítěte.


Chudoba je v ČR dědičná a děti jsou kvůli ní často sociálně vyloučeni z kolektivu, ztrácejí tak motivaci pro socializaci, ale například i vzdělávání, a tím také šanci na budoucí vhodné uplatnění na trhu práce. Pohybují se v začarovaném kruhu. Nadace Naše dítě chce v letošním roce přispívat mimo jiné i na rozvoj a vzdělávání takto znevýhodněných dětí. Příkladem může být letošní jubilejní 10. ročník kampaně Dejme úsměv dětem.


Image title


Děkujeme všem velkým sponzorům i drobným dárcům, kteří naši činnost dlouhodobě podporují.

Nejsou-li vám osudy ohrožených a handicapovaných dětí lhostejné, můžete se připojit do naší rodiny dárců, např. příspěvkem na Konto Naše dítě 123131123/0600, nebo zasláním dárcovské SMS, nebo nás můžete podpořit i jinými způsoby:  https://www.nasedite.cz/nabizim-pomoc/.