Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
xvink
3. dub 2015

Nepovinná očkování

Během svého "studia" téhle problematiky jsem už narazila i na očkování nepovinná. I když jsou to pro mě okrajové záležitosti, když se něco dozvím, tak to sem dám... A prosím, omluvte grafickou stránku, kopíruji z Wordu a prostě se to takhle rozsype. 

Rotaviry

O nemoci

-     Jsou třetím nejčastějším původcem virových střevních infekcí (vyvolávají asi 11% onemocnění) 

-     Nejvyšší riziko je u dětí ve věku 4 měsíců až 3 let 

-     Převážná většina onemocnění proběhne bez komplikací 

-     Úmrtí kojenců a batolat jsou zcela výjimečná 

-     Příznaky infekce: horečka, zvracení, vodnatý průjem 

-     Onemocnění trvá 5 – 8 dnů

-     Účinnou ochrannou u malých dětí je kojení

Vakcíny

-     V ČR se očkuje dvěma perorálními vakcínami: Rotarix a RotaTeq

1. Rotarix

-     živá vakcína obsahující vir pomnožený na Vero buňkách africké opice

-     chrání proti lidskému rotaviru

-     obsahuje: sacharózu a sorbitol (alkoholový cukr, který může způsobovat: průjem a nadýmání a je označován jako nevhodný pro děti)

-     dávají se dvě dávky: 1. nejdříve v 6 týdnech, rozestup mezi dávkami 1-4 měsíce; obě dávky by měly být podány do 16 týdnů věku, nejdéle do 24 týdnů věku

-     studie provedena na 60 000 dětech

-     při studii na předčasně narozených dětech zahájena studie na 1009 dětech, ve výsledcích je publikován jen soubor 988 dětí (21 dětí z neuvedených důvodů studii nedokončilo) → 339 dostalo placebo (nespecifikováno), 670 dětí dostalo Rotarix; všechny děti k tomu dostali běžné další očkování (hexavakcínu + další) → závěr: v obou skupinách byl stejný výskyt NÚ, tzn. vakcína je u nedonošených dětí dobře tolerována (NÚ postihly 29,3% dětí v rotavirové skupině a 40,7% dětí v placebo skupině – jednalo se o horečku vyšší než 39,5, průjem, zvracení, nechutenství, bolesti břicha)

-     podle VAERS bylo v letech 2008-2009 hlášeno 436 vážných NÚ, z toho 21 úmrtí

-     nežádoucí účinky dle příbalové informace:

Časté: průjem, podrážděnost

Méně časté: bolest břicha, nadýmání, dermatitida

S nezjištěnou četností: průjem s vylučováním viru ve stolici, hematochezie, apnoe

2. RotaTeq

-     Živá vakcína obsahující rekombinaci 5 virů

-     Obsahuje: sacharóza, citronan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný, polysorbát 80, živné půdy

-     dávají se tři dávky: 1. mezi 6. A 12. týdnem věku, interval mezi dávkami 1-3 měsíce; všechny dávky by měly být podány do 32 týdnů věku

-     nežádoucí účinky dle příbalové informace:

Velmi časté: průjem, zvracení, horečka

Časté: infekce horních cest dýchacích,

Méně časté: nasofaryngitida, zánět středního ucha, hematochezie, bolest břicha, vyrážka

Vzácné: bronchospasmus, kopřivka

S nezjištěnou četností: anafylaktická reakce, angioedém, podrážděnost

Dle MUDr. Cabrnochové „Účinek vakcíny setrvá i do dalšího roku života“ – chrání tedy dítě jen 1-2 roky.

V březnu 2010 vyzval FDA i evropská EMA pediatry, aby zastavili očkování Rotarixem a později i RotaTeqem, protože byl ve vakcínách zjištěn prasečí cirkovirus (účinně ničí lymfocyty a způsobuje úhyn zvířat) – množství tohoto viru ve vakcíně bylo 10x vyšší než množství rotavirů → následně FDA a EMA vydaly stanovisko, že tento virus je pro člověka neškodný, a povolily pokračovat v distribuci vakcín s vybídnutím výrobců, aby tento virus z vakcín odstranili.

 Pneumokoková onemocnění

 O nemoci

-     nejčastější respirační bakteriální onemocnění

-     streptococcus pneumoniae je bakterie, která může způsobit širokou škálu různých onemocnění - od zánětu středního ucha a dutin (pneumokok způsobuje asi 40% onemocnění), přes zápal plic (pneumokok způsobuje asi 63% onemocnění), až po meningitidu

-     nejvíce onemocnění se vyskytuje u dětí do 2 let věku

-     četnost závažných onemocnění není vysoká a dominuje především u seniorů

-     inkubační doba je 1-3 dny

-     přenáší se kapénkovým způsobem

-     je popsáno 91 různých sérotypů pneumokoků

-     dle závěrů studie prof. Prymuly: celková účinnost vakcín je cca 6-8%

-     dle RNDr. Petráše se jasně ukázalo (např. ve Velké Británii), že očkované děti jsou mnohem náchylnější k ostatním (neočkovaným) sérotypům

Vakcíny

1. Prevenar 13

-         Obsahuje 13 pneumokokových sérotypů

-         Vakcína obsahuje: fosforečnan hlinitý (125 mikrogramů hliníku), polysorbát 80, sodík

-         Pro děti od 6 týdnů věku

-         ve věku do 6 měsíců se očkuje 4 dávkami – schéma 3+1 (od 2 měsíců věku je možné očkovat jen 3 dávkami – schéma 2+1), od roku věku do dvou let se očkuje 2 dávkami a od dvou let se očkuje již jen 1 dávkou

-         dávka je vždy stejná – 0,5 ml vakcíny (je jedno, jestli je podávána kojenci nebo dospělému)

-         Očkuje se schéma 3+1 (možné i 2+1), děti starší 2 let jen jedna dávka

-         Současné podání s hexavakcínou vede k cca 4krát vyššímu výskytu nežádoucích účinků v porovnání s očkování pouze Prevenarem – SÚKL doporučuje očkovat odděleně; obsaženo i v příbalovém letáku „V případě současného podání přípravku Prevenar 13 a přípravku Infanrix hexa byla pozorována zvýšená četnost hlášení křečí (s horečkou nebo bez ní) a hypotonicko-hyporesponzivních epizod (HHE).“

-         velmi časté a časté nežádoucí účinky z klinické studie u dětí do 5 let: zvracení, průjem, nechutenství, vyrážka, horečka vyšší než 39°, podrážděnost, ospalost, otok a bolestivost v místě očkování, neklidný spánek, omezení pohyblivosti v místě očkování, erytém

-         Sám výrobce uvádí, že očkované děti jsou náchylnější k zánětu středního ucha vyvolanému kmeny ve vakcíně neobsaženými

2. Synflorix

-       Obsahuje 10 pneumokokových sérotypů

-       vakcína obsahuje: hemofilový protein D, difterický toxoid, tetanický toxoid, fosforečnan hlinitý (500 mikrogramů hliníku)

-       Pro děti od 6 týdnů věku do 5 let

-         ve věku do 6 měsíců se očkuje 4 dávkami – schéma 3+1 (od 2 měsíců věku je možné očkovat jen 3 dávkami – schéma 2+1), od roku věku do pěti let se očkuje 2 dávkami

-         velmi časté a časté nežádoucí účinky z klinické studie u dětí do 5 let: nechutenství, podrážděnost, ospalost, bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu, horečka vyšší než 39°

Očkování proti HPV

-     Předpokládá se, že hlavní příčinou karcinomu děložního hrdla je infekce epitelu jedním z typů HPV virů (za nejčastější a nejnebezpečnější jsou považovány HPV 16 a HPV 18, ale různé studie prokázali u žen s rakovinou děložního čípku přítomnost i dalších virů HPV)

-     Vakcína by měla ženu ochránit před několika typy virů HPV, které jsou spojovány se vznikem rakoviny děložního čípku

-     Imunologové uvádějí, že při potlačení HPV 16 a HPV 18 se jiné kmeny HPV mohou stát agresivnějšími (potenciálně onkogenních kmenů HPV je cca 30)

-     Vývoj infekce HPV, která může vyústit v rakovinu děložního čípku, je ve většině případů velmi pomalý - karcinom se postupně vyvíjí po 10-15 let → pokud je nemoc odhalena v tomto období, jsou všechny předpoklady k úplnému vyléčení

-     Méně než 1% infekce HPV u žen přejde do stádia rakoviny

-     Pravidelným cytologickým screeningem je možné odhalit změny děložního hrdla, které předcházejí vzniku nádoru; přednádorové stavy jsou pak léčeny a nepřejdou do stadia invazivního karcinomu – důležitá je tedy prevence!

-     Nakažení HPV virem je běžné u 75-80% žen; většin se s touto infekcí během 1-2 let vyrovná, aniž by jakkoliv onemocněly

-     přímá příčinná souvislost mezi HPV a rakovinou nebyla nikdy prokázána

-     Rizikové faktory onemocnění: kouření (zvyšuje riziko 3,5x), alkohol, dlouhodobé užívání antikoncepce, léčba glukokortikoidy

-     očkování nechrání proti rakovině, ale pouze před očkovanými kmeny viru

-     vakcíny proti HPV jsou nejdražší, které kdy byly uvedeny na trh

-     Očkování nezabrání infekci HPV jinými typy virů – riziko rakoviny děložního čípku je u očkovaných žen v průběhu 10 let po očkování 3x-12x vyšší

-     Doba trvání ochrany po očkování není v současné době spolehlivě známá – pokud je dívka očkovaná kolem 13. roku věku, pak není jisté, zda v době zahájení sexuálního života bude mít stále dostatek protilátek

-     Dívky je třeba očkovat, dokud ještě nejsou virem HPV nakažené

-     Očkování nemá terapeutický účinek proti již existující infekci (naopak potom zvyšuje riziko onemocnění rakovinou)

-     Prof. Strunecká:

-       neexistuje důkaz (laboratorní testy to neprokázaly), že viry způsobují růst nádorů

-       v příbalovém letáku výrobce uvádí, že u žen, které již v těle vir mají, očkování způsobí nárůst rizika nádoru o 46% způsobených jinými typy virů

-       v USA 200 úmrtí spojovaných s vakcínou

-       klinická studie probíhala proti jiné vakcíně (nikoliv proti placebu)

-       nebyly provedeny validní a dostatečně přesvědčivé studie o bezpečnosti HPV vakcín u adolescentních dívek

-       video – dánský dokument (slovenské titulky)

https://www.youtube.com/watch?v=cjhTTiYePKw

Vakcíny:

 1. Silgard (Gardasil)

-         na trhu od r. 2006, výrobce Merck Sharp&Dohme

-         tetravalentní vakcína (HPV 16 a 18 a HPV 6 a 11)

-         obsahuje: 225 mikrogramů hliníku, polysorbát 80, boritan sodný

-         očkuje se ve schématu 2+1

-         u 35% žen klesá hladina protilátek už po 5 letech

-         od přípravy vakcíny po uvedení na trh uběhly pouze 3 roky

-         předlicenční studie prováděná na dívkách a ženách starších 16ti let (i když vakcína je doporučována dívkám už od 9 let)

-         klinická studie v Indii na souboru 32 000 dívek ve věku 10-14 let – 4 dívky zemřely, 120 má vážné zdravotní problémy

-         Vakcína obsahuje rekombinantní DNA (geneticky modifikovanou virovou DNA) → v tuto chvíli nemůže nikdo vědět, jestli je to bezpečné (může vyvolat celou řadu autoimunitních zánětlivých poruch)

-         jako „placebo“ při testování byl použit roztok hliníku a polysorbátu 80

-         Americký svaz dětských lékařů na svých stránkách upozorňuje, že toto očkování způsobuje předčasné selhání vaječníků (v původní bezpečnostní studii nebyl vliv očkování na vaječníky sledován ani u zvířat, ani u lidí)

-         Dr. Diane Harper (mezinárodně uznávaná odbornice na HPV, která testovala Gardasil) říká, že není žádný důkaz, že očkování Gardasilem předchází rakovině, a jakákoliv ochrana je po 5 letech pryč

2. Cervarix

-         na trhu od r. 2007, výrobce GSK

-         proti HPV 16 a 18

-         obsahuje: 500 mikrogramů hliníku, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

-         Vakcína obsahuje rekombinantní DNA (geneticky modifikovanou virovou DNA)

-         v dokumentu o předlicenčním testování se uvádí, že vliv vakcíny na spontánní potraty se projevil u 11% očkovaných

http://www.zdravi4u.cz/zeny-divky/7496-vakciny-cervarix-a-gardasil-sterilizace-mladych-zen

http://www.vitalia.cz/clanky/10-ockovani-proti-rakovine-delozniho-cipku-virum-hpv/

http://www.vitalia.cz/clanky/11-ockovani-proti-rakovine-delozniho-cipku-virum-hpv/

http://www.vitalia.cz/clanky/12-ockovani-proti-rakovine-delozniho-cipku-virum-hpv/

http://www.vitalia.cz/clanky/jsou-vakciny-proti-rakovine-delozniho-cipku-nebezpecne/

Klíšťová encefalitida

 O nemoci

-     Původcem je RNA virus z rodu flavivirů

-     Není přenosná z člověka na člověka

-     Inkubační doba obvykle do 3–30 dní, probíhá ve dvou fázích: v první fázi se projeví „chřipkové“ příznaky (zvýšená teplota, únava, slabost, bolesti kloubů a svalů, bolest hlavy, nevolnost) - tím může onemocnění zcela skončit. Druhá fáze, která začne 4–10 dní po fázi přechodného zlepšení, je již fáze, při níž bývá virem zasažena i centrální nervová soustava – velké bolesti hlavy, horečka, nevolnost, světloplachost, ztuhlá šíje, poruchy spánku, dezorientace.  

-     Nakažených je asi 1-6% klíšťat (záleží na lokalitě)  

https://www.kliste.cz/cz/vse-o-klistatech/clanek/mapy-vyskytu-infikovanych-klistat-v-cr

-     Člověk se ve většině případů nenakazí encefalitidou, i když ho kousne infikované klíště 

-     Úmrtnost (těch, kteří encefalitidou onemocní) < 1% (ale závisí na věku; u seniorů může být až 20%) 

-     40-60% nakažených má dlouhodobé neurologické následky 

-     Výskyt v ČR: 2011 - 861 případů, 2012 – 573, 2013 – 625, 2014 – 410 

-     Těžší průběh většinou u dospělých a seniorů (s věkem roste riziko) 

-     Článek MUDr. Vavrečky: http://www.vitalia.cz/clanky/ockovani-proti-klistove-encefalitide-prinos-a-rizika-kritickym-pohledem/ 

Vakcína

-     Očkování je třeba každých 3-5 let opakovat

-     Nutno dbát na to, aby před vakcinací byl člověk alespoň 3 měsíce naprosto zdravý

-     Očkování se provádí 3 dávkami, první přeočkování se provádí po třech letech, každé další poté po pěti letech

-     Lze podat od 1 roku věku

Plané neštovice

O nemoci

-     Vysoce nakažlivé horečnaté onemocnění, výsev puchýřků trvá 2-6 dní

-     šíří se kapénkovou cestou

-     mohou proběhnout i bezpříznakově

-     Běžná dětská nemoc

-     důležitý při léčbě je odpočinek, dostatek vit. C, D a A a dostatek tekutin

-     homeopatika: Pulsatilla a Rhus toxicodendron

-     Prodělání zajišťuje doživotní imunitu

-     kojenci předává protilátky matka prostřednictvím mléka, pokud sama neštovice prodělala

-     v dospělém věku mívají daleko horší průběh

-     bylo zjištěno, že lidé, kteří mají protilátky proti planým neštovicím, je menší pravděpodobnost vzniku nejčastějších mozkových nádorů (gliomů)

-     po prodělání planých neštovic virus v těle zůstává, ale je neaktivní; narušení cirkulace viru planých neštovic způsobí, že přirozená imunita není podporována občasným „potkáním“ viru a postupně vymizí; neaktivní vir v těle se pak může „probudit“ a způsobit onemocnění zvané pásový opar, které je mnohem nebezpečnější než plané neštovice

Vakcína

-     Původně vyvinuta pro děti s leukemií a rakovinou, pro které by mohlo být onemocnění smrtelné

-     Jde o živou vakcínu, viry pomnoženy v buňkách z embrya morčete a pěstovány na lidských fetálních buňkách → vakcína obsahuje cizorodou DNA

-     Vakcíny obsahují neomycin (antibiotikum) a 0,5 mikrogramů MSG (sodné soli glutamátu)

-     Dle studie Roberty Kwokové mají děti očkované Priorixem tetra častěji febrilní křeče, než děti očkované pouze MMR

-     Do 6 týdnů po očkování je možné, že u dítěte propukne onemocnění

-     V ČR k dispozici vakcíny: Priorix tetra (společně s MMR) a monovalentní Varilrix a Zostavax

Meningitida

O nemoci

-     Invazivní meningokokové onemocnění, zánět mozkových blan

-     Původcem je bakterie, přenáší se kapénkovou cestou

-     10-35% lidí bakterii má, aniž by vyvolala nemoc, a stávají se tak přenašeči – u ostatních osob může způsobit buď vznik protilátek, nebo onemocnění

-     Nebezpečné a život ohrožující onemocnění

-     Invazivní meningitida: prudký nástup; příznaky – horečka, schvácenost, bolest hlavy, kloubů a svalů, ztuhlá šíje, po několika hodinách se mohou objevit červené až modré skvrny na kůži, ospalost, zvracení, světloplachost

-     Nejvnímavější jsou děti do 5 let a adolescenti ve věku 15-19 let

-     Důležitá je rychlá a včasná diagnostika a adekvátní léčba

-     Výskyt v ČR: 2012: 57, 2013: 57, 2014: 37

-     V ČR je nejčastějším původcem séroskupina B (přechodně to byla séroskupina C), v posledních letech zjištěn vzestup skupiny Y

-     Úmrtnost se pohybuje do 10 %, trvalé postižení má 10% nemocných

-     ochrana očkováním se udává 2-5 let

Vakcíny

 1. Nimenrix

-       vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y

-       Lze podat od 1 roku věku

-       Očkuje se jednou dávkou

-       Obsahuje tetanický toxoid, sacharózu, trometamol

-       Studie na celkem 8 108 subjektech

-       Nežádoucí účinky:

Velmi časté: Ztráta chuti k jídlu, Podrážděnost, Spavost, bolest hlavy, Horečka, otok, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, únava

Časté: Gastrointestinální příznaky (včetně průjmu, zvracení a nauzey), Hematom v místě vpichu injekce

Méně časté: Nespavost, pláč, Hypestezie, závrať, Svědění, vyrážka, Myalgie, bolest končetin, Malátnost, reakce v místě vpichu injekce (včetně indurace, svědění, zteplání a necitlivosti)

2. Menveo

-       vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y

-       Lze podat od 2 let věku

-       Očkuje se jednou dávkou

-       Registrováno od 03/2010

-       Nežádoucí účinky u dětí do 10 let:

-       Velmi časté: ospalost, bolest hlavy, podráždění, celková slabost a malátnost, bolest v místě vpichu, zrudnutí v místě vpichu (≤ 50 mm), ztvrdnutí místa vpichu (≤ 50 mm)

-       Časté: poruchy příjmu potravy, nevolnost, zvracení, průjem, vyrážka, myalgie, artralgie, zrudnutí v místě vpichu (> 50 mm), ztvrdnutí v místě vpichu (> 50 mm), zimnice, horečka ≥ 38°C

Méně časté: svědění v místě vpichu

-       Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh: přecitlivělost včetně anafylaxe, tonická křeč, febrilní křeč, synkopa, vertigo, otok v místě injekce včetně nadměrného otoku končetiny, do které byla injekce podána

3. Bexsero

-       vakcína proti meningokokům skupiny B

-       produkováno v buňkách bakterie E.coli technologií rekombinantní DNA, 500 mikrogramů hliníku

-       Lze podat od 2 měsíců věku (dávají se 3 dávky), od 6 měsíců věku stačí jen 2 dávky

-       Tuto vakcínu není vhodné podávat jedincům s trombocytopenií nebo s poruchami srážlivosti krve

-       Neočekává se, že přípravek Bexsero zajistí ochranu proti všem kolujícím meningokokovým kmenům skupiny B

-       Registrováno od 01/2013

-       Ještě nejsou známa data o účinnosti vakcíny, sběr klinických dat stále probíhá

-       Bylo provedeno 14 studií na celkem 8 776 subjektech

-       RNDr. Petráš: Bohužel u vakcíny Bexsero schází účinnostní data, proto je zatím neznámé, zda skutečně chrání či nikoli, případně jak dlouho chrání. Sice existují jakési předpoklady, že by chránit mohla, ale důkazy na to nejsou.

-       Nežádoucí účinky u dětí do 10 let:

Velmi časté: poruchy příjmu potravy, ospalost, neobvyklý pláč, průjem, zvracení, vyrážka (děti od 12 do 23 měsíců), horečka (≥38 °C), citlivost v místě injekce (včetně závažné citlivosti v místě injekce definované jako pláč po pohybu končetinou, do které byla injekce podána), erytém v místě injekce, otok v místě injekce, indurace v místě injekce, podrážděnost

Časté: vyrážka (děti od 2 do 10 let)

Méně časté: záchvaty (včetně febrilních záchvatů), ekzém, horečka (≥40 °C)

Vzácné: Kawasakiho syndrom

-       Účinnost přípravku Bexsero nebyla v klinických studiích hodnocena. Účinnost vakcíny byla odvozena na základě demonstrace indukce sérové baktericidní protilátkové odpovědi na každý vakcinační antigen

Žloutenka typu A

 O nemoci

-     je způsobena virem, který do těla proniká fekálně-orální cestou

-     u dětí obvykle k nerozeznání od chřipky

-     příznaky u dospělých: zažloutlé bělmo, tmavá moč, světlá stolice

-     u dospělých mívá horší průběh

-     léčí se klidovým režimem a dostatkem tekutin

-     ve chvíli, kdy se objeví jasné příznaky, není již nemoc nakažlivá

-     nemoc nemá chronickou formu

-     prodělání nemoci poskytuje celoživotní imunitu

-     infikování virem hepatitidy A chrání člověka před vznikem alergií

Vakcína

Havrix 720 Junior

-         pro děti od 1 roku

-         vakcína obsahuje: hydroxid hlinitý (250 mikrogramů hliníku), lidské diploidní buňky

-         očkuje se 2 dávkami – schéma 1+1

-         velmi časté a časté nežádoucí účinky: podrážděnost, bolest hlavy, únava, bolest a zarudnutí v místě vpichu, nechutenství, ospalost, nevolnost, zvracení, průjem, horečka, celkový pocit nevůle

 TBC

 O nemoci

-     je způsobena mykobakteriemi tuberkulózy

-     zasahuje zpravidla plíce (90% případů), ale může napadnout kterýkoliv orgán

-     hlavním zdrojem infekce je člověk postižený otevřenou formou tuberkulózy, který při kašli vylučuje mykobakterie

-     nakažlivost je celkem nízká - k nakažení je potřeba se setkat s člověk s otevřenou TBC a být s ním v úzkém kontaktů (několika metrů) v uzavřené nevětrané místnosti několik hodin

-     jde o tradiční nemoc lidí trpících podvýživou a žijících ve špatných podmínkách

-     mykobakterie velmi rychle hynou působením ultrafialového záření (na slunci)

-     příznaky: dlouho trvající pokašlávání, zvýšená teplota, rychlá unavitelnost, úbytek hmotnosti, zvětšení lymfatických uzlin, pobledlost, slabost, noční pocení, bolesti hlavy

-     výzkum WHO v Indii odhalil nulový ochranný efekt očkování proti plicní TBC a vysokou nemocnost ve skupině očkovaných dětí

-     min 2:50 primářka plicního oddělení mluví o očkování proti TBC http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/214411010100324/video/315779

-     očkování není ochrana proti nemoci samotné, může jen poskytnout více času na léčbu, díky čemuž nedojde k nejtěžší formě tedy plicní tbc

Očkování těhotných žen proti černému kašli

-     pokud se stimuluje imunitní systém ženy v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství, zvyšuje se u dítěte riziko vzniku autismu v raném dětství nebo schizofrenie v pozdějším věku; zároveň se výrazně zvyšuje pravděpodobnost poruch ve vývoji nervové soustavy a s tím spojených poruch chování u dětí

-     Vavrečka – očkování těhotných: ochrana nejohroženější skupiny (děti do 3 měsíců věku) není očkováním možná (nestihne se) → děti je možné chránit přes organismus matky (v těhotenství + kojením) → tato ochrana ale velice rychle vyprchává – pokles protilátek (přenesených transplacentárně z matky na dítě) během 6 týdnů

  hezky napsané, stručné, jasné a přehledné...děkuji 🙂

  3. dub 2015

  moc hezké!

  3. dub 2015

  díky! hezké, stručné...

  6. led 2016
  xvink
  autor

  Doplněno o nové informace... Teď to nějak flákám.

  7. led 2016

Začni psát komentář...

Odešli

Doporučujeme