• Přihlas se
  • Registrace nového člena
  • Získej PLUSPRO
  • Doporučujeme:  Beremese.cz Modrastrecha.cz
  • Přihlas se
  • Registrace nového člena
  • Získej PLUSPRO

Rodičovský příspěvek, mateřská dovolená, porodné atp.

14. července 2017 
@lostakova zaleží taky na školkách ve meste berou vždy od září a naše šloka bere dnem 3 roku dítěte
21. led 2014 v 11:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
@ratatooy Řešit teď školky je na mě trochu brzo, ale vzhledem k tomu, že obecně je málo míst ve školkách a přednost mají starší děti, tak si velké naděje na umístění nedělám.
21. led 2014 v 11:27  •  2 děti  • Odpověz  •  To se mi líbí (1)
@ratatooy U nás taky berou od září... ale mého říjnového mi přeba od září přijali, platila jsem školné a pak nastoupit ve 3 letech.
21. led 2014 ve 12:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
@ratatooy @j.a.n.i u nás školky přijímají kdykoliv v průběhu roku - podle potřeb dítěte a rodičů a berou už děti od 2,5 let (pokud se zvládnou samy najíst lžičkou a zajít se vyčurat na snížené WC) Takže syn mi nastupoval do školky měsíc před narozením dcerky a tři měsíce před svými třetími narozeninami v srpnu a dcerka nastupovala přesně ve svých 3 letech na konci září.
21. led 2014 ve 12:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
@petrajurinova jj i tady berou od 2let je vyhoda že je cca 15detí max,ve tříde a jsou jen dve třídy
21. led 2014 ve 14:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
@j.a.n.i jo ale ješte to je tak že když před md nepracovala tak když nastoupí do práce po md tak aby mela narok na podporu musí odpracovat dva roky myslim,nebo to aspon byli dva
21. led 2014 ve 14:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
@ratatooy nemusí, péče o dítě se počítá jako náhradní doba a to co bylo před více jak 2 lety nikoho nezajímá
21. led 2014 v 16:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
@j.a.n.i třeba je to ted jinak ale co vim tak dva roky zpet když nastupovala švagrová šla aspon na jeden den aby ji počitaly podporu z platu,me ted třeba taky počitaly mateřskou z mimulyho zamestnaní
21. led 2014 ve 21:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
@ratatooy jak z minulýho zaměstnání?
21. led 2014 ve 21:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
@j.a.n.i no to sem delala před mateřskou a ykdyž sem behem rd byla předána do nové firmy tak novou mateřskou mi počitaly ze zakladu z platu než sem šla před 4rkama na první mateřskou
22. led 2014 v 08:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
Pokud matce nevzniká nárok na PPM

Nesplňuje-li matka podmínky nároku na PPM ani na nemocenské v souvislosti s porodem, má nárok na RP ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Další možností pak je, že otec dítěte bude pobírat PPM, splňuje-li podmínky nároku na tuto dávku (viz Brožura, kap. 5.14.2., strana 17).

Rovněž je možné, pokud otec splňuje podmínky nároku na PPM, aby matka zvolila výši čerpání RP podle jeho denního vyměřovacího základu.
Otec a nárok na PPM

Otec dítěte tedy může pobírat PPM, a to od sedmého týdne po narození dítěte. Musí uzavřít s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat (viz Brožura, kap. 5.14.2., strana 17). Podpůrčí doba v tomto případě je 22 týdnů. Do této doby se započítává doba, kdy PPM pobírala matka dítěte, vyjma prvních 6 týdnů po porodu. Dohoda musí být uzavřena nejméně na dobu 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Je nezbytné, aby podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění nebo v ochranné lhůtě, která činí 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání.
RP lze čerpat vždy jen na nejmladší dítě v rodině

Pozor! Občas se rodiče při narození druhého (dalšího) dítěte domnívají, že pokud matce nevznikl nárok na PPM, mohou si vybrat, zda budou nadále pobírat RP na starší dítě nebo RP na nejmladší dítě. Máte například dvě děti. Na první z nich provedl otec volbu pobírání RP ve dvouleté variantě s nejvyšší měsíční výplatou. Při této variantě činil RP 11 400 Kč měsíčně. Během doby pobírání tohoto RP se vám narodilo další dítě. Matka dětí nebyla zaměstnána, a tak na druhé dítě nemá nárok na PPM, pouze na RP ve výši 7 600 Kč (viz výše). Uvažujete tak, že je finančně výhodnější ponechat si vyšší RP na starší dítě, než se přihlásit o RP na dítě mladší, a tak to necháte tak, jak to je. Dostaví se však nepříjemné překvapení, když po vás úřad bude zpětně žádat vyplacené peníze. Neoprávněně pobíraný RP na starší dítě budete muset vrátit. Navíc o RP na nejmladší dítě budete moci zažádat jen 3 měsíce nazpět.

Je však novinkou, jak je již uvedeno výše, že výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může zvolit i rodič, jenž nebyl účasten nemocenského pojištění (v tomto případě matka). To je možné pod podmínkou, že druhý z rodičů (zde otec) splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství ke dni narození dítěte.
Volba čerpání RP na základě příjmu druhého rodiče

Pokud tedy matce nevzniká nárok na PPM nebo na nemocenské v souvislosti s porodem (je nezaměstnaná), zatímco otci dítěte ano, tj. splňuje podmínky (viz Brožura, kap. 5.14.2., strana 17), je možné provést volbu čerpání rodičovského příspěvku na základě jeho příjmu. O RP zažádá matka coby oprávněná osoba, tj. osoba, která bude o dítě pečovat, na předepsaném tiskopisu u příslušné pobočky Úřadu práce. K žádosti je třeba doložit „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“, kde se uvede výše denního vyměřovacího základu otce.

Volbu výše RP lze měnit podle aktuálních potřeb rodiny. To lze učinit vždy po uplynutí 3 celých po sobě jdoucích kalendářních měsíců, po které byl RP vyplácen. Volba výše RP se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby a nelze ji provést zpětně.


Pro stanovení výše RP je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte. V případě, že lze u obou rodičů stanovit ke dni narození nejmladšího dítěte denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše RP z toho vyměřovacího základu rodiče, který je vyšší. (viz Brožura, kap. 6.4.10., strana 29 a následující).
Když zanikne nárok na PPM a RP na sebe navazují

Pokud matce v průběhu pobírání RP s předchozím dítětem skončí nárok na PPM s následujícím dítětem, tj. uplyne podpůrčí doba pro nárok na tuto dávku a tím pádem nelze stanovit denní vyměřovací základ, lze zvolit pobírání RP do výše 7 600 Kč. Jde o případy, kdy na sebe RP s po sobě následujícími dětmi bezprostředně navazují.
Když pobírání PPM s dalším dítětem nenavazuje na RP s předchozím dítětem

Jde o situace, kdy matka pobírala RP na starší dítě a v období od skončení pobírání RP do narození dalšího dítěte nenastoupila do zaměstnání. Například jako matka, která má smlouvu na dobu neurčitou, jste pobírala RP dva roky, poté si prodloužila rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte a mezitím otěhotněla a další děťátko se narodilo pár měsíců po 3. narozeninách staršího dítěte, tj. po skončení rodičovské dovolené.

Na PPM nárok mít budete. Navíc, pokud máte stále stejného zaměstnavatele, tak platí, že vznikne-li u vás nárok na PPM do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.

Toto platí i pro matky, které před narozením dalšího dítěte nastoupily k témuž zaměstnavateli, avšak s nižším příjmem než jaký měly před nástupem na předchozí PPM (např. z důvodu zkrácení původního úvazku). To znamená, že i PPM s dalším dítětem se bude vypočítávat z denního vyměřovacího základu, který platil u předchozího dítěte, byl-li vyšší.
Pokud pracovní místo matky zanikne v době čerpání rodičovské dovolené

Matka byla na rodičovské dovolené a během té doby její pracovní místo u zaměstnavatele zaniklo. Zaměstnavatel jí nesmí dát výpověď v době čerpání mateřské či rodičovské dovolené, stejně tak jí nesmí dát výpověď, je-li těhotná anebo dočasně práce neschopná („na neschopence“), v těchto případech jde o tzv. ochrannou dobu.

Pokud matka nastoupí po RD zpět do zaměstnání a bude již těhotná s druhým dítětem, výpověď dostat nemůže. Pokud v době nástupu těhotná nebude, výpověď obdržet může a poběží jí výpovědní doba (2 měsíce, viz Brožura, kap. 21.10., strana 65). Jestliže otěhotní ve výpovědní době, pracovní poměr neskončí uplynutím výpovědní doby, ale teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, (tj. doby těhotenství a následné mateřské a rodičovské dovolené). Na PPM tedy bude mít nárok a její výše se bude řídit pravidly uvedenými výše.
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Jsou stanoveny zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:

- účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM; - v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;

- těhotenství skončilo porodem; - zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);

- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:

- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;

- studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno

- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);

- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.
Nárok na rodičovský příspěvek

(viz Brožura, kap. 6.4, strana 28)

má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Pro stanovení nároku a výše RP je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte.
22. led 2014 v 08:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
Holky tady si můžete pročíst to, na co se tady hodně ptáme.Našla jsem to náhodou na netu a konečně jsem se tam dočetla odpovědˇ na mojí otázku:grinning: Tak si počtěte..... :grinning:
22. led 2014 v 08:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
Ahoj holky, vím, že je to tu už několikrát, ale potřebuji se jen ujistit, zda to chápu správně - dolehla na mě poporodní demence:slight_smile: Na MD jsem nastoupila 18.11.2013 - znamená to tedy, že PPM budu pobírat 28 týdnů od nástupu na ni a měsíc před jejím koncem bych si měla zažádat o RP? Pokud ano, tak nechápu, proč když jsem nedávno nesla RL dítěte do práce, tak po mě chtěli vědět, jak dlouho budu s prckem doma a mít to nějak podložené úřady. Je tedy potřeba zajít na sociálku či někam jinam po porodu? Už jsem z toho vážně jelen. Díky moc
22. led 2014 v 11:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
Já mám taky dobrý problémek-asi 25.9.2013 jsem skončila v práci a od té doby marodím.Snažíme se o mimi takže zatím pobírám nemocenskou.Na co budu mít nárok?Když se to nepovede do dubna/2014 pujdu na pracák a co pak?Když otěhotním?Dostanu vůbec něco?S přítelem žiju a máme společnou adresu a jednoho syna 5let.Poraďte nějak to jde mimo mě nikdy se mi to nestalo.....dík :sunglasses:
22. led 2014 v 11:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
@ratatooy Jasně, nečtu, ano, mateřská se počítá z platu před první mateřskou, pokud žádný další není nebo je ve stejném zaměstnání, ale je nižší (tohle platí do 4 let věku předchozího dítka). Já pako četla, že ti tak počítali podporu, jak si začínala větu tou švagrovou :pensive:
23. led 2014 ve 12:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
23. led 2014 ve 12:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
Dobrý den chci se jen zeptat....jsem na RD s první dcerou,teď čekáme druhé v dubnu.Jsem stále zaměstnaná a chtěla bych se zeptat,jestli budu mít zase nárok na 6 měsíců mateřské dovolené jako u první dcery.Někdo říká,že ano pokud můj pracovní poměr stále trvá.Děkuju za odpověď
25. led 2014 ve 13:49  •  1 dítě - čeká miminko, termín má v dubnu 2014  • Odpověz  •  To se mi líbí
@jitules8 tak ti to říkají správně :wink:
25. led 2014 ve 13:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
@blahova_andrea tak to jsem ráda děkuju :grinning:....radši to zjišťuju z více stran :grinning:
25. led 2014 ve 13:57  •  1 dítě - čeká miminko, termín má v dubnu 2014  • Odpověz  •  To se mi líbí
ahoj holky, vím, že se to tu řeší neustále, ale jsem prvorodička a mám v tom chaoz :slight_smile: termín porodu mám 1.7.2014. Na mateřskou mám nastoupit 20.5.2014. Jedná se mi o vybrání řádné dovolené. Když bych si vybrala řádnou dovolenou mezi PPM a RD tak souběžně budu vybírat dovolenou a budu dostávat rodičovský příspěvek? To znamená když mi vychází do 2.12. PPM tak hned od 3.12.budu na rodičovské dovolené a zároveň budu čerpat řádnou dovolenou? Jedná se mi o to, že stále nevím, na jak dlouho si mám rodičovskou dovolenou dát, jestli na 19 měsíců nebo jestli se mi to tou řádnou dovolenou posune.
14. únor 2014 v 15:37  •  2 děti  • Odpověz  •  To se mi líbí
@misi791 Rodičovská dovolená je volno v práci... nikoliv peníze od UP.
14. únor 2014 v 17:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
@j.a.n.i Mám ještě jeden dotázek :slight_smile: Dneska jsem byla v práci a řekli mi že mě budou chtít po skončení RD propustit. Jsem teď ale podruhé těhotná, takže co jsem pochopila, propustit mě teď nemůžou ne?? Už jsem domluvená s Dr. že mi napíše neschopenku. Je nějaká možnost, že by mě i přes těhotenství a prac.neschopnost mohli vyhodit??? (Když teda nebudu porušovat vycházky atd.)
18. únor 2014 ve 13:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
@pe.martina mohli by tě propustit v ochranné době jen v případě, že by firma krachla (ukončila činnost), nebo se stěhovala do jiného místa než jaké máš uvedené v prac. smlouvě - to jsou jediné důvody, kdy můžou dát výpověď i v ochranné době, ve které jsi po čas nemocenské, MD a RD.
18. únor 2014 v 17:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
@pe.martina přesně jak píše @petrajurinova a dokonce i kdyby na neschopenku nešla, tak tě pro nadbytečnost taky propustit nemohou - stačí oznámit (ofiko, tedy písemně) těhotenství.
18. únor 2014 v 18:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
@petrajurinova
@j.a.n.i z toho mám právě strach, že to budou chtít uhrát na zánik firmy :frowning2: no uvidím co mi řeknou ve středu. Stačí předat to písemné oznámení o těhotenství jen mzdové účetní nebo radši na vedení?? Personalistu tam nikdo nedělá, šéfová tam taky už není, tak ani nevím komu to adresovat :sweat_smile:
18. únor 2014 v 18:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
@pe.martina Tak uhrát na zánik firmy mi přijde prapodivná formulace, buď zaniká nebo ne. A jinak pokud půjdeš na neschopenku, tak bych oznámení těhotenství neřešila a prostě předala účetní neschopenku.
18. únor 2014 ve 20:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
@j.a.n.i Ahojda, tak mi dneska volala mzdová a chtějí mě propustit na základě toho, že část výroby ve firmě zanikla, ale nejsem si jistá, jestli se mě to týká, protože podle pracovní smlouvy mám zařazení jako technicko-hospodářský pracovník a ne dělník ve výrobě, takže když to vezmu laicky, tak to že část výroby zanikla mě jako "kancelářskou" přece nemusí zajímat ne?? Nabytečnost mi dát nemůžou a do výroby mě taky přeřadit nemůžou v mém stavu. Jinak mi mzdová taky radila, ať se hodím na kasu. V tom případě mi výpověď teda dát nemůžou ani když to zkouší uhrát na to, že část výroby ve firmě zanikla???
Ráno si ještě pro jistotu zavolám na úřad práce a pozeptám se i tam :slight_smile:
19. únor 2014 ve 14:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
@pe.martina Raději než na úřad práce to zajdi prokonzultovat na inspektorát práce - je v každém větším městě, na internetu by měly být odkazy i s úředními hodinami. Poradí a případně rovnou pomůžou - mají dost velké pravomoce co se týká vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
19. únor 2014 ve 14:58  • Odpověz  •  To se mi líbí (1)
@pe.martina Je úplně jedno jestli budeš na nemocenské nebo ne - myslím z hlediska možností výpovědi. Jinak aby ti mohli dát výpověď pro rušení části zaměstnavatele, tak musí prokazatelně zaniknou ta část, kde máš podle smlouvy pracovat, takže pokud ruší pouze část výroby, tak ti výpověď dát nemohou, resp. kdyby to udělali tak to musíš písemně napadnout...
19. únor 2014 v 16:52  • Odpověz  •  To se mi líbí (1)
@j.a.n.i Moc děkuji za info. Zítra ještě zavolám na ten inspektorát práce a poptám se co mám dělat kdyby mi tu výpověď dát chtěli z tohohle důvodu. Výpověď teda můžu odmítnout převzít, nebo jí mám převzít a pak písemně napadnout??
19. únor 2014 v 19:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
Tvůj příspěvek