Lze bez výjimek vydědit děti? Může se dítě bránit?

kubaka
12. čer 2009

Lze naprosto bez výjimeck vydědit vlastní děti? Slyším rozporné informace: prý neopomenutelná jedna šestáctina, někdo říká, že naprosto. V paragrafem se naprosto nevyznám.
Za jakých podmínek takto může rodič učinit, musí něco dokazovat, jak se proti tomu může dítě bránit? Kdy a jak lze tento akt napadnout jako neodůvodněný?
Dík

jabjunka
12. čer 2009

Zůstavitel může vydědit potomka pouze z důvodů, které předkládá občanský zákoník. Těmi jsou

*

neposkytnutí zůstaviteli v rozporu s dobrými mravy potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
*

potomek trvale neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl – zde se ale musí zkoumat, zda potomek vůbec měl možnost zájem projevit, zda o takový zájem vůbec zůstavitel stál, zda mu sám nebránil; jestliže mu byl nezájem ze strany potomků lhostejný, pak tento důvod použít nelze,
*

potomek byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku – může jí i o trest podmíněný; důležité je též vědět, že potomek, který je mladší 15 let sice svým jednáním může naplnit znaky trestného činu, ale trestný čin to nebude, neboť není trestně odpovědný,
*

potomek trvale vede nezřízený život – např. nadměrně požívá alkoholické nápoje či jiné omamné látky, hraje hazardní hry, ve kterých utrácí značné finanční prostředky apod.

Pokud to zůstavitel v listině o vydědění výslovně stanoví, vztahují se důsledky vydědění i na potomky vlastních dětí (tedy vnoučata, pravnoučata,…). Není možné tzv. podmíněné vydědění – typu „jestliže se do mé smrti dopustí jednání, které zakládá důvod k vydědění, tak jej vyděďuji“.

alisek
12. čer 2009

Kubaka, soud se stejně přikloní k "vyděděnému" a něco málo ho nechá zdědit aspoň tak nám argumentoval jak právník tak i notář. doporučuje se veškerý movitý a nemovitý majetek převést na blízkou osobu (manželku/manžela pokud není matkou/otcem toho "vyděděného" a nebo na dalšího potomka a těch pár zděděných hadrů co "vyděděný" zdědí ho asi nevytrhne.

kubaka
autor
12. čer 2009

děkuji, perfektní - jsem ten případ, co matka nestojí o kontakt, výslovně mě zakázala k ní chodit, mám to i písemně, sama o mě nestojí, kontakt nevyhledává, o pomoc v nemoci nežádá.. Jediné, čím může argumentovat je nezájem, který si sama přála - myslí si, že mě vytrestá tím, že vykřikuje, že mě vydědí 😀
Tatínek zemřel a ona se rychle vdala, patrně aby právě všechno převedla na druhého muže atdatd.

alisek - pravdu máš - totiž jediné, co jednou nejspíš zdědím, je příšerně zaneřáděný barák s jedním Ukrajincem-manželem a hromadu problémů, které budu muset řešit. Ty hadry by mě trápily nejmíň. Takže by se mi ulevilo, kdybych nemusela řešit vůbec nic - což by se mi v případě, že převedla movitý imajetek na blízkou osobu - mohlo i splnit.
Díky

kacka.va
13. čer 2009

kubaka: kdyby z toho dědictví pro tebe měli vzejít jen samé nepříjemnosti, tak je tu ještě přece možnost vzdát se dědictví, ne? a ať s tím dělají co chtějí 😉

kubaka
autor
13. čer 2009

kacka-to taky nevím, jak se dělá, ale dobrý nápad.A problém je, že nikdo jiný není, navíc vyhrožuje, že všechno odkáže mému prvnímu synovi 😀 Takže to bude z její strany spíš pomsta. Vlastně ani nevím, co tím "všechno" myslí - ona totiž moc nemyslí, jen s ní mávají emoce... Tak trochu psychopat - právě proto je to tak komplikované a nepřehledné. Spíš tak nenásilně dopředu sonduji možné varianty...

kacka.va
14. čer 2009

kubaka: taky přesně nevím, jak to probíhá, ale vím, že to jde. 😉

komapetr
20. čer 2014

Ja jsem byl vydeden rodiči za mými zády a dozvedel jsem se to az když mi změnili trvalý pobyt.
Měl jsem dluh na soudě a šla po mně exekuce. Můj opilý otec řekl exekutorum , ze jsem vydeden a oni
to napsali mně doporucenym dopisem. Podle mně se jedná o soudní omyl jako Brno !