Deti sú choré a testiná bráni otcovi v ich návšteve

Stalo sa Vám to tiež? Poraďte milé mamičky. Školopovinné deti sú choré a ich mamička je v zamestnaní. Čo s testinou, ktorá počas liečenia vnučiek bráni, aby v neprítomnosti matky choré deti navštívil otec a nedovolí vnúčencom s druhou polovicou rodiny ani len telefonovať.
berenika39
20. dub 2010
striedavastarostlivost: opravdu si myslíš, že někdo čte, co sem kopíruješ?
mataharyy
20. dub 2010
No mě asi trefí "komunikace" s tebou je opravdu plodná, začínám mít dojem že jsi horší jak spam. Co tahle trochu plodnější DISKUSE ne jen monotóní kopírování. Zkus se zeptat dětí pana Cihlare jak jím při střídání je, nebo se zkus zeptat svejch dětí! Ale nedělej to co sobci, ano ptám se ale neposlouchám tvé odpovědi, ptotože jediné o co mi jde jsem já... :-p Trochu zamyšlení by neškodila 8-(
ria80
20. dub 2010
Myslím,že by mu sem měli zakázat přístup.
On prostě nebude reagovat.Nemá,co by k tomu dodal,nenachází slova.Jakoby ani nevěděl,že tímto jen poškozuje té svojí skupince jméno,i když není sám,takových je tam víc.
mataharyy
20. dub 2010
Oni mají duševní komplex z ženského pohlaví, tak s náma nemohou komunikovat a toto jsou beránci vyslaní na porážku mezi ty hrozné ženy a matky jejich dětí 😉
mataharyy
20. dub 2010
Oni mají asi zakázáno mluvit jediný povolený kontakt je zřejmě s panem Fialou, kterému se momentálně zřejmě dá napsat na adresu Ruzyňské věznice... :-N
berenika39
21. dub 2010
mě bylo trochu líto, že se MK označil v nové verzi jako FORUM PRO MAMINKY, ale ted vidím, proč...chtěli vystrnadit STRIEDAVASTAROSTLIVOST. Nepochopil to.
ria80
21. dub 2010
Mataharyy,taky to sleduješ?To je sranda,co,já se u toho opravdu bavím. 😃
ria80
21. dub 2010
Ale aspon sama vidíš,že jsem měla pravdu,že s ním komunikace není možná.Je to divný,že zrovna on a jemu podobní,takoví uvědomělí otcové,mají takový problém se stykem se svými dětmi.
frisbee
21. dub 2010
Mne v starej diskusii napísal,že zahlcujem fórum otázkami....takže je jasné,že oni o diskusiu nestoja :-|
mataharyy
21. dub 2010
ria jo sleduji, poctivě hledám a čtu "jejich" diskuse a někdy je to opravdu prima 😎
berenika, myslím že tím tvůrci MK nechtěli vystrnadit nikoho, jen tam zapoměli zdůraznit že je to pro lidi kteří chtějí diskutovat :-N
frisbee, no kdo se moc ptá, moc se doví 😃 tak ti přece nemůže odpovídat když by jsi pak mohla být chytřejší než oni a navíc jsme ženy a oni s náma prostě mluvit nebudou, protože jsme horší jak zimnice a jen proti nim chudákům spřádáme sítě, jak jim zamezit v komunikaci s dětma 8-( Pánové otervřít oči, ač jsem spíš na straně otců kteří se mnohdy jen těžko dovolávají práv na děti, tak s Váma bych se asi taky moc nebavila, pokud by jste mi pod nos strkali jen okopírované články jak je něco supr, když o tom mnoho nevíte :-p
ria80
21. dub 2010
Pánové si o sobě moc myslí.Ona určitě taková ženská,která se stará o děti,většinou ještě chodí do práce,stará se o domásnost,nemá v hlavě nic jinýho,než spřádat plány na nějakýho blbce.
Ta skupina je celá postižená.Žijou v představě,že celý stát nedělá nic jinýho než se zabývá jima a jsou do toho zapojený všechny složky v zemi,všichni žijou jen kvůli nim.To už je ale nějaká porucha duševní,že?Každopádně já tam vidím nějakou narcistickou poruchu a paranoiu,nemyslíte?

Aby nedopadli tak,že budou zalezlí v nějakým bunkru a uplně bez civilizace,protože je může někdo odposlouchávat přes elektrický dráty.
mataharyy
21. dub 2010
Oni si z té své sebelítosti udělali sport, to je pak těžký, když dělají to co dělají, což vlastně není nic kloudného... Tak asi nemají moc šancí něco změnit 😞 😉 jenže to už asi nevidí 😎
striedavastarostliv
22. dub 2010
Přínosy společné a střídavé péče jsou neoddiskutovatelné
Ing. Jiří Paroubek
Jak upozorňují psychologové a sociologové, žijeme v době rozpadu tradičního středoevropského patriarchálního modelu rodiny. Vysoká míra rozvodovosti, dlouhodobě se pohybující kolem třiceti tisíc ročně, vede k neustálému růstu počtu dětí, které si do života odnášejí zkušenost s rozvodem svých rodičů. Vzrůstá počet nesezdaných soužití, roste počet dětí narozených mimo manželství. Odborníci hovoří o "absenci" otců a nové "mateřské moci". Přibývá singles. Rodina jako taková přestává být hodnotou sama o sobě.
Přetrvává praxe, kdy při rozvodu manželství jsou děti svěřovány do výchovy matce výrazně častěji než do výchovy otce či do střídavé péče obou rodičů. Ze statistiky o porozvodovém uspořádání poměrů k dítěti vyplývá, že v posledních patnácti letech bylo přibližně 90 % dětí svěřeno do výhradní péče matky. Podle kvalifikovaných vědeckých odhadů se v naší republice u přibližně sedmi tisíc dětí z rozvrácených rodin vyvine syndrom zavrženého rodiče, zhruba deset tisíc dětí ročně ztrácí rok po rozvodu rodičů jakýkoliv kontakt s tím z rodičů, který ho nemá ve výlučné péči. Přitom je z odborných studií známý fakt, že nejnižší mezí pro to, aby mohla vůbec probíhat aktivní výchova, je třicet procent času stráveného s dítětem v přítomnosti toho kterého rodiče.
Na tuto oblast je, podle mého názoru, nezbytné nahlížet z širšího úhlu pohledu. Prioritou je podpora prorodinné politiky, tedy komplexní a účinné politiky podporující rodinu ve všech jejích základních sociálních funkcích. Jsme přesvědčeni, že péče o děti a jejich výchova není jen soukromou záležitostí rodičů, ale významným prvkem prosperity celé společnosti. Na tomto základním principu byla mj. vytvořena Národní koncepce rodinné politiky, kterou v roce 2005 přijala vláda. I v tomto dokumentu jsme deklarovali podporu většímu zapojení mužů do péče o děti, neboť zlepšuje a posiluje otcovský vztah k dětem.
Důvodem menší účasti muže na péči o dítě jsou především stereotypy chování a myšlení, mající původ v sociokulturním vývoji společnosti. V České republice stále převládá model matky pečovatelky, a to zejména v raném věku dítěte, a otce jako zdroje materiálního zabezpečení rodiny. Je nepochybné, že změna jakéhokoliv stereotypního myšlení vyžaduje čas a dlouhodobé úsilí.
Tato skutečnost nakonec vyplynula i z hloubkových expertních rozhovorů se soudci, advokáty a soudními znalci, na základě kterých bylo realizováno šetření Sociologického ústavu AV ČR v roce 2007 v oblasti pohledu těchto odborníků na porozvodové rodičovství. Sami experti přiznávali, že situaci, kdy jsou děti svěřovány do péče otci jen minimálně, mohou ovlivňovat i jejich předsudky. Roli sehrává hodnotové nastavení ve společnosti. Poukazovali i na fakt feminizovaného českého soudnictví i sféry, do jejíž působnosti spadá řešení opatrovnictví. Na druhou stranu advokáti zmiňovali i skutečnost, že vlivem určitého mediálního tlaku zdůrazňujícího nemožnost otců získat dítě do své péče a veřejných stereotypů o tom, že matky mají větší šance dítě dostat, tuto snahu mnozí otcové vzdávají předem a o svěření do vlastní péče se ani nepokoušejí, byť by objektivně péči o dítě zvládali a měli o ni skutečný zájem. Oslovení experti však současně upozorňovali na častý "úraz" otců při soudním řízení, kdy se prokazuje faktická účast na výchově a péči o dítě. Není neobvyklé to, že otcové vlastně své děti neznají, neprokazují základní znalosti o svém dítěti. Svou roli tedy jednoznačně hraje předrozvodové uspořádání rodiny.
Řada odborníků se shoduje na faktu, že otázku "diskriminace otců" při svěřování dětí do jejich péče není nutné řešit změnou legislativy, ale právě především odstraněním předsudků v rozhodování soudců, odstraněním stereotypů v aplikační praxi. To bude bezpochyby vyžadovat změnu celkového náhledu společnosti na partnerské vztahy a role v rodině.
Stěžejní a pro další pozitivní vývoj dítěte nejlepší je dohoda rozvádějících rodičů o uspořádání výchovy dětí po rozvodu. Existují případy, kdy je to díky "boji" rodičů prakticky nemožné. V tomto smyslu je podle expertů třeba zejména apelovat na oba rodiče, aby se vyhnuli očerňování druhého rodiče, neboť takové jednání závažným způsobem trvale narušuje zdárný vývoj dítěte a zpravidla se obrátí i proti manipulujícímu rodiči. S ohledem na výše uvedené považuji za přínosnou podporu návrhu státem garantované mediace při nezbytné dohodě rozvádějících se rodičů.
Po novele zákona o rodině v českém právním systému existuje alternativní možnost porozvodového uspořádání péče o děti, a sice společná a střídavá výchova. Upřednostňování společné výchovy dětí po rozvodu jako výraz v mezinárodních dokumentech rozeznávaného práva znát své rodiče a žít v jejich péči je nakonec jedním ze současných trendů v evropském rodinném právu. Z mnoha výzkumů, odborných studií i ze zahraničních zkušeností vyplývá dobrá zkušenost s tímto institutem. Tento model péče o dítě po rozvodu je úspěšně aplikován zejména ve skandinávských zemích, v sousedním Německu, ale i v USA. Dlužno dodat, že ale ani tam nevládne v názorech na toto uspořádání úplná jednota. Převládá názor, že střídavá péče je v podstatě pokračováním rodiny i přes rozvod manželů. Úspěšnost jak společné, tak střídavé péče je však závislá především na schopnosti úzké komunikace rozvádějících se rodičů. Nejednoznačný názor na společnou i střídavou výchovu vyplynul i z citovaného průzkumu českých expertů. Někteří ji nepovažují za příliš funkční právě proto, že je příliš závislá na vysoké komunikační úrovni obou rodičů a vzájemných vztazích, které bývají rozvodem právě nejvíce poškozené.
Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte. Jak vyplynulo z uvedených rozhovorů, jde podle expertů o poměrně těžce interpretovatelný pojem. Výklad je mnohdy založen na vlastním subjektivním úsudku jednotlivých aktérů rozhodovacího řízení. Experti se shodli v tom, že jednoznačným zájmem dítěte je zachování rodiny a pokud to již není možné, tak je v zájmu dítěte uchování kontaktu s oběma rodiči. Tento trend je patrný i ve zmiňovaných skandinávských zemích. Je zřejmé, že orientace na dítě a oba rodiče se dlouhodobě vyplácí i z hlediska propopulační politiky. Přínosy společné a střídavé péče jsou, podle mého názoru, neoddiskutovatelné. Nejvyšší hodnotou zájmu dítěte musí být princip práva dítěte na oba rodiče.
Otázka svěřování dítěte do výchovy je velmi citlivou otázkou. Jak jsem uvedl, považuji za důležité vnímat tuto tématiku v širším kontextu. Jde o problematiku dotýkající se mnoha oblastí našeho života. Nejde tedy "jen" o otázku změny postoje justice při rozhodování v praxi či otázku nezbytného urychlení soudních řízení, byť toto považuji za oblast vyžadující velkou pozornost. Podstatná je informovanost všech zúčastněných. Jde o hodnotové nastavení společnosti. "Ekonomickou podporu" rodin s dětmi. Podporu opatření umožňujících slaďování rodinného a profesního života. Některé výzkumy ukázaly, že skutečným problémem není zdaleka nepřítomnost otce jako spíš nízká životní úroveň.
Je nezbytné zakořenit potřebu vytvářet příznivé podmínky pro rodinu do trvalé pozornosti politické i správní reprezentace, komerčního sektoru, odborníků, médií a široké veřejnosti. Prioritou obecně by však mělo být snižování rozvodovosti. Z vědeckých výzkumů jednoznačně vyplývá, že jen děti, kterým se dostalo láskyplné výchovy obou rodičů, mají plnohodnotnou výbavu pro život, neboť výchovná působení otce a matky se nezastupují, ale vhodně doplňují. Pro zdravý vývoj společnosti i pro individuální život rodin je nejvhodnější taková forma soužití rodičů s dětmi, kdy se oba rodiče podílejí jak na rodinném rozpočtu, tak na výchově a péči o děti. Osobně se ztotožňuji s myšlenkou skandinávských zemí, že "to, co je dobré pro oba rodiče, je dobré pro dítě, a to, co je dobré pro dítě, jsou oba rodiče".
frisbee
23. dub 2010
wow x-)
ria80
23. dub 2010
Jo jo,na každýho jednou dojde
mataharyy
23. dub 2010
No kdo chce kam... že 🙂 Jen to teď bude mít "dobrou" odezvu. Pan Fiala se stane mučedníkem, bude veleben, opěvován a "boje" teprve naberou na obrátkách... Myslím že on přesně ví co potom bude následovat a protože mi příjde že je to pěknej ... tak se nechá zašít jen pro "svou" věc... Smutné kam někteří lidé dokáží klesnout, ale na druhou stranu je vidět o co jim opravdu jde... Jestli si myslí že za ním budou chodit děti do návštěvní místnosti jednou za měsíc... No pane Fiala skoro bych řekla že to opravdu není způsob jak své děti vídat častěji, ba je to opak toho co hlásáte 😕 Kde je ta láska k dětem, to jak na ně berete ohled, nějak to pokulhává za tím co tak hořečně hlásáte... |-|
ria80
23. dub 2010
No právě,tím jedině těl slušným otcům dělá ostudu.A v jeho případě už je to zbytečný,jeho děti už jsou dospělé a neznají se k němu.Čípak to asi bude vina? 😉
Ale jak píšeš,ted ze sebe udělá mučedníka.
mataharyy
23. dub 2010
Vina je určitě na straně jejich matky a zkorumpovaného státu, který popírá práva... 😉 Ze zkušenosti vím že i velmi "očkované" dítě jednou dostane rozum a pokud (podle toho dítěte) ten rodič stojí za to, tak s ním kontakt navážou, sic třeba pozdě, ale přece. A mezi náma, ty by jsi se k takovému rodiči nějak hlásila...? Je to fakt spíš smutné než cokoliv jiného. Takové "já mám svou pravdu a ti co s ní nesouhlasí jsou špatní, zaujatí..." a další bla bla bla. Ono totiž to co dělá není pro děti ale pro něj, má duševní problém, řekla bych že ho nikdy nikdo neposlouchal a teď má potřebu dát světu vědět že je tu, jak jsem psala frisbee... až je mi ho určitým způsobem líto |-|
striedavastarostliv
25. dub 2010
Střídavá výchova v Kanadě
Monika Welzel
Mám dvě děti a bydlím v Kanadě, kde je střídavá péče běžná. Už 4 roky jsou děti týden se mnou a týden s otcem. V létě podle programu, třeba i tři týdny v kuse, ale vždy tak, aby to bylo 50 : 50. Štědrý večer se mnou, Boží hod s otcem (máme rozdílné tradice), všechny ostatní svátky (Silvestr, Velikonoce, Díkůvzdání) rotují každý rok. Pokud podle kalendáře nejsou u mne na mé narozeniny a Den matek, vyzvednu si je na pár hodin a naopak. V den jejich narozenin si je druhý rodič buď má možnost vzít, nebo děláme oslavu všichni společně.
Podmínkou byla blízkost obou domů a jedna škola. Pokud je problém a potřebují mne v době, kdy jsou u otce, jsem v dosahu... a naopak (třeba když si něco zapomenou). Jsou-li rodiče dál od sebe, zajímal by mě důvod proč a jestli by nebyla možnost tu vzdálenost zkrátit... My oba jsme se dohodli v zájmu dětí na podmínkách bydlení. Já chápu, že to není v Čechách jednoduchá záležitost najít byty v blízkosti, ale za pokus to stojí. Další varianta, která se tady praktikuje (ne moc často), je, že si rodiče pronajmou malý byt, eventuelně bydlí u rodičů, či známých (mimo byt, který je primární rezidencí dětí), a u dětí se střídají, takže děti se nikdy nestěhují. Což je nemožné v případě nově založených rodin.
Prvních pár měsíců bylo těžkých, protože jsem nevěděla, co bez dětí dělat. Nikdy jsem jim to ale nedala znát. Není důvod, aby měly pocit viny, když nejsou s vámi, ale s otcem, kterého milují. Momentálně nám to vyhovuje, protože když je nemáme, tak víc pracujeme, a když jsou s námi, tak se věnujeme jim.
Pokud má otec skutečně zájem o děti a není to jen proto, aby nemusel platit výživné, myslím si, že je to pro děti nejlepší způsob, jak mít oba rodiče. V Kanadě se přesto, že jsou děti na 50 : 50 střídavce, počítá společný příjem rodičů a v případě, že jeden vydělává víc, jsou přesné tabulky, kolik musí přidávat druhému z rodičů, aby byl zachován stejný životní standard v obou domácnostech.
Na všem ohledně dětí se snažíme domluvit bez advokáta, protože ty peníze pak můžeme spíš věnovat na to, o čem byl spor (např. různé kroužky). Dohoda se školou je, že o všem informuje oba rodiče. Nikdy nekritizuju před dětmi jejich otce, jeho styl výchovy ani jeho potenciální přítelkyni. Dohoda byla, že nikdo nový (přítel či přítelkyně) nebude s dětmi trvale žít minimálně první rok. Mimochodem nikdo z nás si za celou tu dobu nikoho k sobě nenastěhoval… na to je asi ten týden bez dětí…
Ačkoliv svoje děti mám moc ráda, někdy mi připadá, že mám to nejlepší z obou světů. Jsem matka a zároveň se můžu věnovat zájmům, na které bych rozhodně neměla jinak čas. Další věc je, že to není žádné “stěhování národů“ - děti mají svoje věci (oblečení, hračky) na obou místech, takže se vlastně "stěhují" jen se školní taškou nebo s chůvou. Já vím, že chůvy v Čechách jsou pro "bohaté", v Kanadě to ale většinou funguje tak, že se chůva s dětmi (předškolního věku) stěhuje mezi rodiči, ať už je to týdenní nebo dvoutýdenní interval. Poplatek za školky plus hlídání před a po stojí víc než chůva. Holky z Filipín měsíčně berou kolem 1000 kanadských dolarů, platí je rodiče společně.
Myslím si, že není důvod, aby otec neměl mít právo trávit s dětmi stejnou dobu jako matka. Já jsem spíš proti víkendovým tatínkům, kteří dětem koupí dárečky a jsou "hrozně fajn" 4 dny v měsíci. Pro děti je určitě nejlepší variantou úplná harmonická rodina, pokud to tak nedopadlo, tak mají právo na otce i matku stejnou mírou. Otcům držím palce (těm, co to dělají kvůli dětem) a maminkám jen to, že o děti nepřijdete, pokud nebudou pořád s vámi. Myslím si, že se navzájem tím víc sobě věnujeme, když jsme spolu.
mataharyy
25. dub 2010
Ano v některých případech je možné aby to fungovalo lépe, čímž se nemění můj názor na střídavou péči, jsem proti ní a nemyslím si že je to dobré...
Tento článek je ukázkou toho když je možné se domluvit a je tam dost důležitých informací, např. ohledně bydlení, životní úrovni, možnost komunikace mezi rodiči (ve věcech ohledně dětí bez advokáta), možnost společných oslev narozenin atd. Tento článek popírá možnost funkce střídavé péče v případě že se rodiče nedohodnou.
Jenže kde je kanada a kde čechy. Tady to je krapet pozadu, tudíž když jeden nechce druhý skálou nepohne, takže už se v tom veze sociálka, soudy o svěření a kde co dalšího... Taky bych řekla že je dost důležité "těm, co to dělají kvůli dětem"... Zde jen doufat, že i úřednice na OPD se jednou vymění a místo těch "tradičně založených" tam budou nové, se zájmem o práci a děti, které budou ochotné naslouchat a plnohodnotně jednat. Zatím, zdá se býti toto v nedohlednu, což dává prostor takovým co se rozhodnou na tom vydělat a zlanaří pár nešťastných tatínků k nehoráznejm volovinám, které (což si asi ani neuvědomují) škodí nejen "jejich" věci, ale hlavně těm dětem :-S Chtělo by to rozum do hrsti a neřešit vše s horkou hlavou... Držím palce všem kteří mají zájem na tom, dětem danou situaci ulehčit a tím je ušetřit všem nechutným a nedospělým sporům dospělých 😉
striedavastarostliv
28. dub 2010
Slovensko
NRSR: SR zavedie systém striedavej starostlivosti o deti po rozvode
Bratislava 27. apríla (TASR) - Systém striedavej starostlivosti o deti po rozvode rodičov bude od júla 2010 novým prvkom v praxi slovenských súdov. Rozhodli o tom dnes členovia Národnej rady SR, ktorí schválili novelu zákona o rodine od nezávislých poslancov Juraja Lišku a Martina Kuruca.
Odídenci z SDKÚ-DS tak chcú tlmiť rozvodové a porozvodové súboje o potomkov. Zároveň vyjadrili presvedčenie, že striedavá starostlivosť zabezpečuje dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi a redukuje jeho porozvodovú traumatizáciu. Doteraz mohli rodičia realizovať určitú formu striedavej starostlivosti o dieťa iba vtedy, ak medzi sebou uzatvorili dohodu a súd ju schválil. Po novom má byť takéto riešenie uvedené priamo v zákone. Striedavá starostlivosť tak má byť umožnená aj vtedy, ak jeden z rodičov uzatvorenie takejto dohody blokuje.
Odídenci z SDKÚ-DS potrebu prijatia takejto úpravy obhajujú aj tým, že prispieva k citovej vyrovnanosti a zdravému psychickému vývoju detí. "Striedavá starostlivosť sa na základe skúseností viacerých krajín, ako USA, Nemecko, Nórsko a Česká republika ukazuje ako najlepšia a najefektívnejšia forma porozvodovej starostlivosti o deti," konštatujú v dôvodovej správe. Takýto inštitút vlastne znamená, že potomok sa zverí striedavo jednému a druhému rodičovi na presne stanovené časové obdobie opakovane. Súd má zároveň vymedziť práva a povinnosti rodičov uplatňujúce sa počas týchto časových období.
Kuruc a Liška pripomenuli, že otcovia v SR majú o porozvodovú starostlivosť o dieťa záujem. "Prax našich súdov je, žiaľ, taká, že rodič, ktorému nie je potomok zverený do starostlivosti (v drvivej väčšine otec), sa s ním môže stýkať na základe súdneho rozhodnutia väčšinou dvakrát do mesiaca cez víkend," vysvetľovali poslanci. Podľa nich otcovia nesúhlasia s tým, aby boli práva ich detí a rodičovské práva a povinnosti otcov zdeformované na pár dní do mesiaca za situácie, že potomok je zverený do osobnej starostlivosti matky. "Byť dobrým otcom je nepochybne silný motív, ktorý motivuje mužov k úsiliu o rovnosť. V súčasnosti si aj na Slovensku stále viac mužov uvedomuje, že sú pre svoje deti dôležití a chcú s tým niečo urobiť," uisťujú členovia zákonodarného zboru.
Zároveň konštatovali, že stretávanie sa otca s dieťaťom dvakrát do mesiaca cez víkend je iba o tom, aby dieťa úplne na otca nezabudlo a aby mal otec aspoň minimálnu motiváciu platiť výživné. "Tu sa v žiadnom prípade nedá hovoriť o tom, že by takýto otec mal možnosť dieťa vychovávať," upozorňujú Kuruc a Liška s dôvetkom, že u detí tak vzniká riziko syndrómu zavrhnutého rodiča.
akshara
29. dub 2010
No, teď už jen spočítat, kolik to stálo, ale věřím, vhledem k případným alimentům, že to byla dobrá koupě! 😉
akshara
29. dub 2010
*vzhledem 😉 (ale možná i vhledem) 😃 :-p
striedavastarostliv
29. dub 2010
Striedavá starostlivosť redukuje porozvodové komplikácie.
Po rozvode rodičov deti najlepšie prospievajú v striedavej starostlivosti: dokázané mnohými výskumami, vyvrátené žiadnym.
Striedavá starostlivosť zmierňuje škodlivý účinok rozvodu na dieťa.
Striedavá starostlivosť umožňuje pružne a nekomplikovane prispôsobiť časový harmonogram novým okolnostiam.
Striedavá starostlivosť umožňuje rodičom, aby dali deťom model slušnej, civilizovanej dohody - tú nenachádzame u starostlivosti výhradnej.
Pri striedavej starostlivosti zostávajú obaja rodičia pre dieťa dôležití - môžu sa zaskakovať, pomáhať, najmä v krízových situáciách, môžu sa pre dieťa nadštandardne angažovať.
Súčasne striedavá starostlivosť ukazuje deťom prakticky a konkrétne, ako sa dá spolupracovať aj za zložitých podmienok. Spolupráce je medzi ľuďmi stále málo.
Rodič, ktorý by trval na výhradnej starostlivosti iba pre seba, nikdy nevie, kedy môže vážne ochorieť, mať úraz alebo dokonca zomrieť. V záujme dieťaťa je, aby v takomto prípade zastával rodičovské povinnosti druhý rodič, ktorý má s dieťaťom obojstranné láskyplné vzťahy.
Striedavá starostlivosť vyžaduje od rodičov nadradiť záujem dieťaťa nad uspokojením z možnosti ponížiť, potrestať druhého rodiča, pomstiť sa mu. Inými slovami potlačiť tie horšie stránky ľudskej povahy a dať zelenú tým lepším. Prospech z toho má nielen dieťa, ale teda aj spoločnosť.
Striedavá starostlivosť vyhovuje lepšie potrebám dieťaťa. Dieťa predsa nemá vo svojom súbore potrieb aj potrebu vylučovať, degradovať jedného z rodičov.
Dieťa môže svoje nadanie, schopnosti lepšie rozvíjať, ak môže sa s tým či oným obracať na jedného či druhého rodiča, a to podľa miery rodičovej kompetencie.
Deti, ktoré udržujú láskyplné a zmysluplné vzťahy s oboma rodičmi aj po ich rozvode, majú výrazný náskok v procese adaptácie na rozvod.
Striedavá starostlivosť nie je pre všetkých rodičov: vyžaduje sa citová a osobnostná zrelosť, schopnosť spolupráce, nadhľad, dobrá vôľa a samozrejme priority smerom k záujmu dieťaťa.
"Striedavka" je moderná!
§ Striedavá starostlivosť o deti po rozvode a rozchode rodičov divo nemoralizuje nad vysokým počtom rozvodov, ale predstavuje menšie zlo.
§ Striedavá starostlivosť deťom zachováva oboch rodičov a obom rodičom umožňuje svoje deti skutočne vychovávať, nielen sa s nimi navštevovať; vyrovnáva spoločensky nežiadúcu absenciu otcov v porozvodovej výchove a podporuje rovnosť mužov a žien.
§ Striedavá starostlivosť prináša obom rodičom čas na oddych, sebarealizáciu a rozvoj vlastnej osobnosti.
§ Striedavá starostlivosť vedie rodičov k väčšej zodpovednosti za vývoj detí, vyrovnáva mocenské postavenie rodičov v porozvodovej výchove a tým predchádza zneužívaniu moci jedným z nich a konfliktom.
§ Striedavá starostlivosť zachováva vzťahy detí so širším príbuzenstva oboch rodičov.
§ Striedavá starostlivosť nerobí z detí polosiroty; umožňuje, aby deti zažívali rôznosť prostredí a vzťahov, čerpali z nich výhody a sociálne sa pritom rozvíjali v prirodzených podmienkach.
§ Striedavá starostlivosť prináša deťom lásku viac ľudí!
"Nikdy nie je dosť ľudí, ktorí vás majú radi"
herečka Barbora Srncová vo filme "Střídavka"
mataharyy
29. dub 2010
Ten tvůj zápal je až skoro obdivuhodný, kdyby to nebylo téma které mi nahání husí kůži tak by to určitě bylo mnohem zaímavější... Každopádně na debatu to s tebou zdá se opravdu nebude.
Úplně nááhodou, ty nemáš rozvedené rodiče, že? A nějaké trauma způsobené matkou =-) Nebo snad strach a nepochopení u žen v tobě vzbuzuje takovou nenávist :-N Ono možná nejsem tak úplně jediná nad kým by psychiatr zajásal 😎
ria80
29. dub 2010
Taky si myslím.
Tady to na debatu nebude,už bylo hodně pokusů.Já ho chápu,těžko by hledal argumenty do debaty.Tak se do ní radši nepouští.
Asi tam bude nějaké trauma způsobené matkou nebo nějakou jinou významnou ženou v životě,tohle se nestane jen tak.Nakonec,jak jednou tento pán ve slabé chvilce přiznal,jeho dvě děti jsou taky "ženy" a to už poměrně velké.A to jen dokazuje naši teorii.
Je nechutný chtít se mstít na vlastních dětech.
mataharyy
29. dub 2010
No což, alespoň snaha byla 🙂
Akorát jsem se na toto téma bavila s tátou a oba jsme toho názoru že je to nechutné... Jenže jak jsme oba taky připustili někdy je nutné pro něco lepšího projít i tím horším. Můj otec (striedavastarostliv O-T-E-C!), jako člověk který si tímto prošel sám říká a já s ním souhlasím, že je to někdy opravdu složitý a toto je více méně jediná možnost... 😞 Třeba naši se už ke konci těchto rozepří "dohodli" táta před soudem řekl že jsme dost velký (já už byla plnoletá) na to aby jsme si zvolili (po několika letech střídání...) a on naše přání bude respektovat (u nás se hrálo o čas a změnu sociální pracovnice :-p ), máma se k tomu zavázala a když sourozenci řekli že jeden chce k mámě a druhý k tátovi, tak máma byla první kdo začal vyskakovat, že to v žádném případě... Je spoustu ženskejch které to pak berou jako boj, stejně tak je i spoustu chlapů, kteří toto vyžadují z pomsty případně ze snahy snížit výšku alimentů :-S A to jsou z 99% ti co tu takhle vyskakují, kopírují "moudré" články a studie, případně blokují vstup na úřady a volný čas věnují fňukáním do médií, případně si ho krátí v Ruzyni 😎 a vůbec jim nedochází že svou paličatostí, ublížeností a řekla bych až dětským jednáním škodí chudákům tatínkum, kteří fakt mají snahu a opravdu bojují pro blaho dětí... Chjo, naco jsou lidem zkušenosti když se z nich nedokáží poučit? |-|
frisbee
30. dub 2010
Hm,a ešte si admini nevšimli,že celá debata je mimo tému,ss začal s tým,ako svokra bráni otcovi v styku s chorými deťmi...takáto infiltrácia je smiešna......nehľadiac od toho,,že nedokáže diskutovať s mataharyy,ktorá by mu mohla poskynúť ten najdoležitejší pohľad na vec,pohľad zo strany toho putujúceho dieťaťa.

Too sme tvrdili aj v starej téme,že názor detí ich nezaujíma,komu nie je rady..... :-|
akshara
30. dub 2010
Z hlediska určité karmy, vývoje člověka samého, je střídavá péče pouhou abdikací rodiče posouvat se vpřed (účel života), kdy celý svůj životní rozpor jen přenášejí na dítě a ještě mu přidají něco málo navrch. Tudíž vzhledem k dítěti není nespravedlivé ani tak ten rozpor samotný, který přirozeně musí nést (a vždy ponese, jakožto potomek), jako zbavení se odpovědnosti rodiče za sebe sama, tudíž možnosti odevzdat dítěti již něco lepšího, zpracovaného! Avšak co v době, kdy je vnitřní cit udusán, kdy se žije pragmaticky jen pro prchavý okamžik a pomsta je větším motivem, než klid srdce, očekávat? Má-li se člověk z bahna povznést, musí jistě nejříve tvrdě padnout na dno; a páni Liška a Kuruc pro to udělali zase ten nepatrný, velice "přirozený" a "spontánní" krůček.

Přesto zodpovědnost leží opět na lidech, nechť jsou zákony sebehloupější a ve sněmovně duní hlavy sebevíc. Nikdo nemusí, je-li skutečně svoboden, řídit se tím, co jde proti svědomí a poznání! Nikdo již nemusí v době, kdy je zřejmé, že soudnictví a politika ošetřuje pouhé otroctví a manipulaci, účastnit se těchto klamných institucí. Tudíž odpovědnost je na ženách i mužích! ...a pak jistě i na těch soudcích a soc. pracovnicích, kteří si uvědomují svého rozporu. Dokud i oni zůstanou jen prodejními lidmi, jest v podstatě všechno stejně jedno! Tudíž jediné, co si přát, jest, aby se lidé více zodpovídali svědomí jako Jedinci a nebáli se vyjít (každý sám za sebe) z tohoto společenského rumcajsova, kde vítězí pohodlí, nakukané dobro jen pro vlastní ego, kryté nejsprostším státotvorným alibismem!

Začni psát odpověď...

Odešli