Druhá mateřská, během rodičovské ukončení pracovního poměru. Jak to bude?

Zodpovězené
2. pro 2022

Dobrý den,

jsem na rodičovské a půjdu na další mateřskou. K 31.3. 2022 mi ale zaměstnavatel ukončil prac.poměr, tudíž jako nezaměstnaná nemám nárok na další PPM.

Kdybych se před nástupem na mateřskou (před dalším porodem) zaměstnala - splním podmínku pro nárok na PPM, ale jak mi bude výše PPM vypočtena, když jsem tento rok na rodičovské a nemám příjem ze zaměstnání?

Bude se počítat jako navazující mateřská (stejná výše před nynější rodičovskou dovolenou), anebo za posledních 12 měsíců od nástupu na druhou mateřskou?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, s jakou se na nás obracíte.

Ptáte se nás, z čeho se případně bude vypočítávat výše PPM, když jste nyní pobíráte rodičovský příspěvek a byl Vám k 31. 3. 2022 ukončen pracovní poměr.

Pro splnění nároku na PPM je potřeba, abyste splnila tyto dvě podmínky:
1. Byla v době nástupu na PPM (tj. 6 - 8 týdnů před očekávaným termínem porodu) nemocensky pojištěna. Tuto podmínku byste splnila, pokud byste se ještě nechala zaměstnat, jak píšete.
2. Byla v posledních 2 letech před nástupem na PPM minimálně 270 dní nemocensky pojištěna. Tuto podmínku byste měla také splnit, protože jste byla do 31. 3. na rodičovské dovolené, ta se do doby 270 dní také započítává. Nevíme, kdy máte stanoven termín porodu, tedy ani kdy Vám vychází termín nástupu na PPM. Můžete si sama vypočítat, zda vám uplynulých 2 letech před nástupem na PPM oněch 270 dní vyjde.

Co se týče výše PPM, ta činí 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na PPM) dělí počtem "započitatelných" kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Ve Vašem případě by to tedy byl příjem z období před nástupem na první PPM a také by v tom hrál roli příjem ze zaměstnání, kam byste nastoupila kvůli splnění nároku na PPM.
Záleží na tom, jak dlouho byste tam byla zaměstnána (tzn. za jak dlouhé období by za Vás nový zaměstnavatel platil odvody).

Ještě doplníme, že žádost o PPM potvrzuje Váš ošetřující lékař a Vy pak žádost odevzdáte zaměstnavateli, který ji následně předá příslušné Správě sociální zabezpečení.

Přejeme Vám vše dobré, hlavně hodně zdraví.


Mgr. Jitka Došlová a Mgr. Eva Grünwaldová
Poradna Na počátku
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz