Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Nárok na mateřskou. Poradíte, prosím?

Zodpovězené
2. bře 2021

Dobrý den,

mám dotaz. Mám jedno dítě staré dva roky. Snažíme se o druhé, ale zatím to moc nejde. Navštěvuji reprodukční kliniku. Mám smlouvu na dobu neurčitou a můj dotaz je: Co když otěhotnim později a nestihnu porod do tří let dítěte?

Nejspíše bych místo návratu do práce nastoupila na nemocenskou. Mám poté nárok na mateřskou?

Musí mi zaměstnavatel držet i nadále místo?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Zajímá Vás, jak by to bylo v případě, že byste odložila návrat do práce, zůstala doma s dítětem a připravovala se na narození dalšího potomka. Budeme se snažit co nejlépe odpovědět na Vaše otázky.

1. Co když otěhotním později a nestihnu porod do tří let dítěte?

Se zaměstnavatelem máte domluvenou dobu rodičovské dovolené. Ze zákona máte nárok na rodičovskou dovolenou až do 3 let věku dítěte. Po skončení této doby, byste měla nastoupit zpátky do zaměstnání. Pokud v té době budete těhotná, máte tyto možnosti:

  • nastoupit do zaměstnání na dobu do nástupu na další mateřskou dovolenou. Protože pečujete o dítě mladší 15 let, můžete požádat zaměstnavatele o zkrácení pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen Vaší žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
  • je‑li pro to zdravotní důvod a ošetřující lékař tak rozhodne, nastoupit dočasnou pracovní neschopnost
  • požádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno. Zaměstnavatel ale není povinen žádosti vyhovět. Je pouze na něm, zda Vaší žádosti vyhoví.


Pokud v době skončení rodičovské dovolené nebudete těhotná, měla byste se vrátit do zaměstnání.

2. Nejspíše bych místo návratu do práce nastoupila na nemocenskou. Mám poté nárok na mateřskou?

Ano, nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) budete mít. Výše PPM se bude odvíjet od příjmu před prvním mateřstvím. Čerpání dávek nemocenského se na výši PPM nijak neodrazí.

3. Musí mi zaměstnavatel držet i nadále místo?

Zaměstnavatel má povinnost Vám po skončení rodičovské dovolené přidělit práci v souladu s Vaší pracovní smlouvou. To znamená, že se nemusí jednat o stejné místo, ale musí jít o stejnou náplň práce jako je uvedená v pracovní smlouvě.

Pokud budete po skončení rodičovské dovolené těhotná, budete v ochranné lhůtě. To znamená, že jako těhotnou Vás zaměstnavatel nemůže propustit. To samé platí i v případě, že nastoupíte znovu na mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Pokud po skončení rodičovské dovolené těhotná nebudete, může Vám zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost. Musí přitom dodržet následující podmínky:

  • zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést. Změnu musí provést před výpovědí
  • mezi Vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost

Pokud byste dostala platnou výpověď, započne běžet dvouměsíční výpovědní doba (od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi). Pokud byste v období výpovědní doby otěhotněla, výpovědní doba by se tak zastavila po dobu, kdy jste v ochranné době (tedy v době těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené). V době, kdy byste mezi rodičovskou dovolenou a mateřskou dovolenou čerpala řádnou dovolenou, by výpovědní doba opět běžela. Po započetí rodičovské dovolené by se opět zastavila. Není důležité, zda byste v průběhu výpovědní doby o svém těhotenství věděla, ale podstatné je datum, které ošetřující lékař stanoví jako počátek těhotenství.
Pokud byste rozvázala pracovní poměr výpovědí z Vaší strany, běží výpovědní doba jako obvykle a neprodlužuje se o ochranou dobu. Stejně tak to platí u ukončení pracovního poměru dohodou.

Je dobře, že myslíte na svoje práva jako těhotné zaměstnankyně nebo pracujícího rodiče. Doporučujeme Vám, abyste o svých záměrech řekla zaměstnavateli ještě před koncem rodičovské dovolené. Bude mít čas se na situaci připravit.

Kdybyste potřebovala další informace, můžete se obrátit na naši Poradnu Na počátku – zavolat, napsat e-mail nebo na náš chat.

Přejeme Vám i celé Vaší rodině zdraví a ať se v zaměstnání domluvíte podle aktuálních potřeb Vaší rodiny.


Mgr. Jitka Došlová a Mgr. Hana Zinková
Poradna Na počátku
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz