Postup při žádosti o PPM. Jak postupovat v mém případě?

Zodpovězené
26. zář 2022

Dobrý den,

potřebovala bych poradit, jak postupovat v mém případě u žádosti o PPM.

Jsem občanem ČR, s přechodným pobytem v ČR. Od 1.7. 2014 do 31.5. 2022 jsem byla zaměstnancem na HPP. Pracovní poměr byl ukončen výpovědí z mé strany v březnu 2022 s během standardní výpovědní lhůty. Ve výpovědní lhůtě jsem otěhotněla. Od 1.6. 2022 jsem OSVČ. Na mateřskou bych chtěla nastoupit 27.10. 2022. Od bývalého zaměstnavatele mám samozřejmě potvrzení o zdanitelných příjmech.

A) Jelikož budu v době nástupu na mateřsku v ochranné lhůtě 180 dnů od ukončení pracovního poměru, má být v kolonce B vyplněn bývalý zaměstnavatel? Pokud ano, bude tuto část formuláře vyplňovat bývalý zaměstnavatel, nebo já na základě potvrzení o zdanitelných příjmech?

B) Protože jsem od 1.6. OSVČ a ČSSZ uvádí na svých stránkách následující informaci: "U OSVČ se sečtou měsíční vyměřovací základy stanovené zaplacením pojistného na nemocenské pojištění (v zákonem stanovených limitech) v rozhodném období 12 kalendářních měsíců a vydělí se počtem kalendářních dnů připadajících na toto období. Z těchto dnů se však vyloučí dny připadající na měsíce, ve kterých OSVČ nebyla účastna nemocenského pojištění nebo za které nebyla povinna platit pojistné na nemocenské pojištění."

Znamená to tedy, že od 1.6. do 27.10. 2022 ČSSZ ještě vypočítá separátní nárok na PPM za daných necelých 5 měsíců na základě zaplacených záloh? Rozumím tomu prosím správně?

Nebo je to jinak, protože jsem nebyla OSVČ se zasílanými zálohami 12 měsíců a déle?

Předem děkuji za odpověď a radu, jak v daném případě správně postupovat.

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, s jakou se na nás obracíte .

Ptáte se nás, zda bude žádost o PPM vyplňovat Váš bývalý zaměstnavatel (protože jste v ochranné lhůtě), nebo zda ji budete vyplňovat Vy jako OSVČ.

Nárok na PPM má OSVČ pouze v případě, že je účastna nemocenského pojištění jako OSVČ alespoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Vy tuto podmínku nesplňujete, protože jste OSVČ (a platíte si zálohy) až 1. 6. 2022, což je do 27. 10. 2022, kdy plánujete nastoupit na PPM méně než 180 dní.
Údaje v žádosti tedy vyplní Váš bývalý zaměstnavatel a následně žádost předá příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení.

Podle údajů, které nám píšete, splňujete obě podmínky nároku na PPM (v uplynulých 2 letech jste byla minimálně 270 dní zaměstnána a v době nástupu na PPM jste nemocensky pojištěna, protože jste otěhotněla ještě za trvání pracovního poměru a po ukončení pracovního poměru jste tedy v ochranné lhůtě trvající 180 dní).

Přejeme Vám klidné těhotenství a hodně zdraví.


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz