Těhotenství. Jak dlouho můžu být na neschopence a na co mám potom nárok?

Zodpovězené
10. kvě 2024

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem. Chodím do práce na dobu neurčitou už 2 roky, teď jsem těhotná momentálně 12. tt. Dnes mi bylo od doktora řečeno, že bych měla jít už na nemocenskou, jelikož mé zaměstnání je v tomto týdnu už docela "špatné".

Jak dlouho můžu být na neschopence?

A potom, když už nebudu na neschopence, mám nárok na nějaké peníze, třeba podpora v nezaměstnanosti? Nebo něco jiného?

Děkuji za info.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se nás na to, jak dlouho můžete být na neschopence a na co budete mít nárok potom.

To, zda budete v pracovní neschopnosti, tedy na rizikovém těhotenství, určí Váš ošetřující lékař. Na základě jeho rozhodnutí můžete být na neschopence až do dne nástupu na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pokud na ni máte nárok. Základní podmínkou pro nárok na mateřskou je doba pojištění – 270 dní v posledních dvou letech a také účast na pojištění ke dni nástupu na mateřskou. Více info zde: https://www.cssz.cz/penezita-pomoc-v-materstvi
Podle informací, které píšete, byste nárok na mateřskou měla mít.

Pokud by Vám nárok na mateřskou ale nevznikl, můžete být na neschopence až do dne porodu.

Dále pak budete mít nárok na rodičovský příspěvek, který činí 350 000. Rodičovský příspěvek je netestovanou státní dávkou, na kterou má nárok rodič osobně a řádně pečující o nejmladší dítě v rodině do vyčerpání celkové částky rodičovského příspěvku. Čerpání rodičovského příspěvku navazuje na mateřskou. V případě, že nebudete mateřskou pobírat, je možné rodičovský příspěvek pobírat ode dne narození dítěte.

Ptáte se také na podporu v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že jste aktuálně bez zaměstnání a během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR jste získala dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Jednoduše řečeno, pokud jste v uplynulých dvou letech odpracovala minimálně 12 měsíců a během té doby bylo placeno důchodové pojištění. Více informací zde: https://www.uradprace.cz/zadost-o-zprostredkova...
Pokud ale bude stále trvat Vaše zaměstnání, jak vyplývá z toho, co píšete, nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne.

Napadá nás, že byste v zaměstnání mohla požádat o zařazení na jinou práci, která by pro Vás byla v těhotenství vhodná. Existuje seznam prací, které jako těhotná nemůžete vykonávat, protože ohrožují Vaše těhotenství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.) – odkaz zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-180
Dále také nemůžete vykovávat práce, pro které nejste podle lékařského posudku zdravotně způsobilá (lékařský posudek vydá lékař na základě prohlídky během těhotenství).

V těchto případech můžete žádat zaměstnavatele o převedení na jinou práci. Zaměstnavatel je povinen žádosti o převedení na jinou práci vyhovět. V případě, že byste byla převedena na pozici s nižším výdělkem než za dosavadní práci, náleží Vám vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. V případě, že by zaměstnavatel pro Vás neměl vhodnou práci, na kterou byste mohla být převedena, jde o překážku na straně zaměstnavatele. V takovém případě byste pak zůstala doma se 100% náhradou mzdy.

Pokud budete mít další otázky, neváhejte nás znovu kontaktovat. Můžete tak učinit přes telefon 774 440 821 nebo také na mailu poradna@napocatku.cz

Přejeme krásné jarní dny.


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz