Kdysi jsem četla nějaký citát:
    "Neboj se stínů, neboť znamenají, že světlo je blízko."
    ...kéž by to byla pravda...