Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
xvink
20. bře 2015

Mé poznatky o očkování - MMR

MMR

Očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Očkuje se vakcínou Priorix.

Povinnost očkovat je dána Vyhláškou č. 537/2006 Sb. Základní očkování se provádí od 1. dne 15. měsíce po narození dítěte. Přeočkování probíhá za 6 až 10 měsíců po základním očkování, v odůvodněných případech i později s tím, že horní věková hranice pro podání očkovací látky není omezena. Maximální interval mezi dávkami by však měl být 3 – 5 let, záleží ale na konkrétní vakcíně. V případě promeškání termínu, není jednoznačně ustanoveno, zda je nutné očkování opakovat či stačí podat poslední dávku.

Jedná se o „živou“ vakcínu – do těla jsou vpraveny oslabené viry daných nemocí.

Z příbalové/souhrnné informace

-     Vakcína obsahuje: neomycin (antibiotikum), aminokyseliny, laktosa, mannitol, sorbitol

-     Použité viry jsou pěstovány na buňkách kuřecích embryí a lidských diploidních buňkách

-     Hypersenzitivní reakce na vaječnou bílkovinu je kontraindikací!

-     Klinická studie na 12000 subjektech sledovaných 42 dní po očkování

-     Velmi časté nežádoucí účinky (více než 1:10): zarudnutí v místě vpichu injekce, horečka více než 38 °C (měřeno rektálně)

-     Časté nežádoucí účinky (méně než 1:10): infekce horních cest dýchacích, vyrážka, bolest a otok v místě vpichu injekce, horečka vyšší než 39,5 °C

-     Méně časté nežádoucí účinky (méně než 1:100): otitis media, lymfadenopatie, anorexie, nervozita, abnormální pláč, nespavost, konjunktivitida, bronchitida, kašel, průjem, zvracení, infekce středního ucha, otok žláz na krku, v podpaží nebo v tříslech, ztráta chuti k jídlu, zarudnutí, podráždění a výtok z očí (zánět spojivek), otok příušních žláz

-     Vzácné (méně než 1:1000): alergické reakce, febrilní křeče,

-     Velmi vzácné (méně než 1:10000):

-     Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh: Meningitida, zánět varlat (orchitida), zánět nadvarlat (epididymitida), příznaky připomínající spalničky a příušnice, Trombocytopenie, trombocytopenická purpura, Anafylaktické reakce, Transverzální myelitida, Guillain Barréův syndrom, periferní neuritida, encefalitida, Erythema multiforme, Artralgie, artritida, Kawasakiho syndrom, lehce probíhající spalničky, přechodný bolestivý otok varlat, bolestivost a zánět kloubů, krvácení nebo snadnější tvorba modřin než obvykle, způsobená poklesem počtu krevních destiček, multiformní exsudativní erytém, zánět měkkých mozkových plen nebo míchy, mozku a periferních nervů

Jednotlivé nemoci

 Zarděnky (rubeola)

-     exantémové onemocnění způsobené viry ze skupiny togavirů

-     Šíří se kapénkovou infekcí a také transplacentárně (z matky na plod)

-     Jde o lehké onemocnění - proběhne často jen kožní vyrážkou (pupínky se neslévají dohromady jako u spalniček), které předchází rýma a kašel, zduřením uzlin a horečkou, často mají i zcela bezpříznakový průběh

-     mají jen minimum závažných komplikací ve smyslu ohrožení samotného organismu pacienta

-     po přirozeném prodělání nemoci se vytváří trvalá celoživotní imunita

-     Virus zarděnek má tzv. teratogenní účinky – tzn., že svou přítomností může poškodit vývoj plodu v těle matky. (děti žen, které zejména v prvním nebo druhém trimestru těhotenství prodělaly infekci zarděnek, jsou tedy zvýšeně ohroženy anatomickými malformacemi i úmrtím ještě ve stadiu plodu - je to riziko pouze akutní infekce zarděnek, která proběhne v prvních dvou trimestrech gravidity) → riziko vrozeného zarděnkového syndromu dosud nenarozených dětí odůvodňuje očkování proti zarděnkám

-     Podle statistik Státního zdravotního ústavu výskyt v ČR: v r. 2011 28 případů, v r. 2012 7 případů, v r. 2013 0 případů, v r. 2014 (do listopadu) 1 případ

-     Úvaha – Vavrečka: prohlášení Ministerstva zdravotnictví: „Zarděnky s sebou nesou vážné riziko pro plod, pokud jimi onemocní žena ve fertilním věku…“ (tj. ve věku cca 14-45 let) – skutečnost: zarděnky jsou nebezpečné pro plod, pokud jimi žena onemocní během prvních dvou trimestrů těhotenství → nutnost zajistit účinnou protilátkovou ochrana žen trvající po dobu fertilního věku → před počátkem očkování byla proděláním zarděnek v dětství chráněna většina žen → od r. 1982 se očkovaly pouze dívky, které neměly protilátky, a to ve věku 12 let → změna v r. 1984 – očkují se všechny dívky (i ty, co nemoc prodělaly) → od r. 1985 se očkují všechny děti, a to v batolecím věku → výsledek: před zavedením očkování byl CRS s incidencí 1:10–35 miliónů obyvatel ročně, údaje výskytu po zahájení očkování jsou téměř nedostupné, ale např. v Saudské Arábii vzrostl po očkování výskyt CRS 4x; Švédské studie prokázaly, že při očkování batolat se protilátky vytratí do 12 let věku dítěte u 41 – 45 % očkovanců → ochrana žen ve fertilním věku oproti době před očkováním klesá (zjistit současnou incidenci CRS je téměř nemožné, protože ultrazvukové vyšetření plodu poškození odhalí a je indikováno přerušení těhotenství)

-     Názor dr. Mendelsona: předcházením onemocnění zarděnkami v dětství (= očkování) může zvýšit nebezpečí, že ženy onemocní zarděnkami ve fertilním věku

Spalničky

-       Infekční virové onemocnění, šíří se kapénkami od nemocného člověka

-       Inkubační doma 7 – 18 dní

-       Onemocnění začíná horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek, v ústech na sliznici tváří se mohou objevit bělavé tečky se zarudlým okolím a 4. až 5. den je patrná sytě červená až fialová vyrážka. Začíná na záhlaví odkud se šíří po celém těle. Jakmile vyrážka postihne celé tělo, horečka klesá a nastává období rekonvalescence

-       Nemocný je nakažlivý již krátce před vypuknutím prvních příznaků a nakažlivost končí do 4 dnů po vzniku vyrážky.

-       Prožití nákazy zanechá celoživotní imunitu

-       V ČR se očkuje od roku 1969

-       Podle statistik Státního zdravotního ústavu výskyt v ČR: v r. 2011 17 případů, v r. 2012 22 případů, v r. 2013 15 případů, v r. 2014 (do listopadu) 222 případů (epidemie u dospělých osob ve věku 35 – 45 let; zdroj: Krajská hygienická stanice Ostrava)

-       Před zavedením očkování byla úmrtnost na spalničky ve vyspělých zemích mizivá, jednalo se o běžnou dětskou nemoc, jejíž prodělání zajistilo celoživotní imunitu, kojenci byli chráněni prostřednictvím mateřského mléka; nyní se spalničky šíří očkovanou populací, protože imunita navozená vakcínou časem klesá, a to činí dospělé náchylnějšími k nemoci

-       Informace dr. Mendelsona: v roce 1900 bylo v USA 13,3 úmrtí na 100 000 obyvatel, v roce 1955 už to bylo jen 0,03 úmrtí na 100 000 obyvatel – úmrtnost klesla o 97,7% - plošné očkování bylo zavedeno v roce 1963

Z rozhovoru s MUDr. Elekovou a Prof. Prymulou (http://www.vitalia.cz/specialy/ockovani-pro-a-proti/dalsi-onemocneni-priusnice-spalnicky-obrna/):

Otázka: Jaké důsledky může mít prodělání spalniček?

LE: Pozitivní: celoživotní imunita, snížení rizika rakoviny. Posílení imunity (po odeznění fáze útlumu imunity). Podpoření vývoje dítěte, děti obvykle udělají skok ve vývoji. Překonání spalniček v optimálním věku bylo vždy považováno za důležité, proto rodiče dbali o to, aby děti spalničky měly, nechávali je úmyslně nakazit. Za mého dětství měl spalničky téměř každý a nevzpomínám si, že bych o té nemoci slyšela mluvit jako o něčem nebezpečném. Dívky pak předají protilátky při kojení svému dítěti a nemusí se o něj bát jako dnešní matky.

Negativní: u oslabeného nebo špatně léčeného jedince mohou mít spalničky – stejně jako jakákoli jiná nemoc – vážný průběh. Pokud vás někdo straší spalničkami v Africe, jak tam děti umírají, pak je třeba vědět, že neumírají primárně na spalničky, ale na to, že jsou podvyživené, nemají dost vitamínu A (který má prokazatelně ochranný efekt a využívá se i léčebně) a mohou mít i nevhodnou léčbu, např. léky na potlačení horečky. V civilizovaných zemích by na spalničky nemělo umřít žádné dítě. Existuje riziko neurologických komplikací, ale to má vakcína také. Porovnejte si statistiky: když se proti spalničkám neočkovalo, výskyt autismu byl 1 na 10–20 tisíc dětí. V době, kdy se očkuje, je kolem 1 %.

Správná léčba spalniček: dítě má být v posteli, v teple, dostatečně pít, nebýt vystaveno zbytečným stimulům (TV, počítač). Nesmí se mu srážet horečka! Ani kdyby mělo 40 °C! Kdybyste to nemohli vydržet, dejte mu zábal, ale ne lék! Je prokázáno, že potlačení horečky při infekci zvyšuje riziko komplikací a úmrtí (v té Africe až 5×). Dejte dítěti hodně vitamínu A, po dobu nemoci klidně i desetinásobek doporučené dávky. Také dejte homeopatický lék, buď něco nespecifického na imunitu, jako je Citomix, Gunaprevac, Oscillo, nebo najděte (sami nebo s pomocí homeopata) specifický lék. Běžnými léky na spalničky jsou např. Pulsatilla, Euphrasia.

RP: Spalničky nejsou nezávažným onemocněním. Mohou rezultovat až ve specifický zánět mozku i úmrtí, i když tyto nejzávažnější komplikace rozhodně nejsou časté.

Příušnice

-       Virové onemocnění

-       Projevy: zduření jedné či obou slinných žláz, teplota 38-40°C, ztráta chuti, bolest hlavy a bolest zad

-       Prodělání infekce poskytuje doživotní imunitu

-       Relativně nebezpečná pro dospělé muže – může dojít k zasažení varlat – i tak ale zřídka způsobuje neplodnost, protože obvykle je zasaženo jen jedno varle

-       Názor dr. Mendelsona: pokud má očkování sloužit k ochraně dospělých mužů, bylo by smysluplné provádět ho pouze u můžu, kteří si před nástupem puberty nevytvořili přirozenou imunitu (ne očkovat plošně všechny v kojeneckém věku!)

  Ahoj, prosím jaké máš zdroje pro tvrzení, že se spalničky šíří právě tou očkovanou populací? Díky

  23. bře 2015
  xvink
  autor

  @diamanta Bohužel si takhle na přesný zdroj nepamatuju, ale mám za to, že je to od MUDr. Elekové a nebylo to myšleno jen na ČR, ale celkově. Každopádně tady myslím stačí i běžná úvaha: pokud je u nás proočkovanost populace nějakých 98% a plošně se proti spalničkám začalo očkovat v r. 1987 (od toho roku 1969 byla monovakcína a nebyla povinná), tak minimálně všichni nakažení v ČR pod 28 let věku jsou očkovaní (nebo alespoň naprostá většina z nich).

  23. bře 2015

  Já tedy mmr odkládám u dcery, po té, co u syna nastaly komplikace po přílišném očkování. Malá už v sobě leccos má, mmr pozastavuji, ale spalniče se bojím. Já zase kdesi zjistila toto: SSPE subakutní sklerozující panencefalitida se u neočkovaných ve věkové kategorii (teď nebudu lhát, nevím přesně zda to bylo do roka či do dvou..) tak se vyskytuje 1 případ na 8000 dětiček. U všech věkových skupin pak 1 případ na 25 000. Tím myslím neočkované. A u očkovaných je to prý 1-2 případy na 500 000. Doufám, že to nekomolím, ono člověk to někde vyčte a už právě ani neví. Ale ta SSPE je děsivá, a když zvážíš ty poměry...hrozně těžko se rozhodnout, fakt. Skoro jeden případ na čtvrt milionu očkovaných. A jeden na 8000 nenaočkovaných mrňousů, kteří chytnou spalničky.... já už se v tom utápím. Těch info je moc. Řídím se pocitem.

  23. bře 2015
  xvink
  autor

  @diamanta Chápu tě. Takovéhle mimořádné průběhy může mít ale asi každá nemoc. Pořád mi připadá, že je pravděpodobnější, že bude mít dítě závažné NÚ po MMR (můj osobní pocit je, že to je častější než 1:8000). Taky by mě zajímalo, odkud ta statistika vzala 8 000 (resp. 25 000) neočkovaných dětí, aby to mohli porovnávat (očkované x neočkované). Protože jestli tu statistiku dělali někdy před x lety (třeba 50) a tu u očkovaných někdy nedávno, jsou to naprosto neporovnatelné údaje. A když jsem si teď to SSPE vyhledávala, tak jsem narazila i na informaci, že se spekulovalo o tom, že to může být způsobeno i právě tím očkováním. Informace prý nepotvrzena. Že člověka potká nějaká ošklivá nemoc je možné vždycky (a nemusí to být nutně nemoc, proti které se očkuje - těmi nás ale dost často média straší, takže máme pocit, že jsou to nemoci mnohem horší, než ty neočkované). Musíme dělat preventivně všechno proto, aby děti měly dobrý imunitní systém a dokázaly se s tím poprat. A hlavně se o ně nesmíme bát - protože, jak jsem někde četla, děti se nám snaží naše "přání" splnit 😉

  24. bře 2015
  xvink
  autor

  @diamanta Ty spalničky jsem ještě trochu doplnila, třeba tě to trochu uklidní 🙂

  24. bře 2015

  Moc děkuji za super články. S dovolením jsem si je i vytiskla. Dám je přečíst chlapovi, který mne už má za fanatičku. Zeptám se ty sama očkuješ nebo ne? A pokud ano tak co jsi dala za očkování?

  18. dub 2015
  xvink
  autor

  @mmirunda Jsem ráda, že jsou někomu užitečné. Takže použij, jak je libo 🙂 Můj manžel mě měl taky za blázna, ovšem číst si nic nechtěl. Až teď poslední dobou, jak se to téma začalo hodně probírat v médiích v souvislosti s tou novelou zákona, mi dává za pravdu. Dokonce se mnou chtěl jít demonstrovat 😉 Jinak já neočkuju vůbec a zatím nemám v plánu začínat. Můj původní plán byl, že si udělám základní přehled a pak se rozhodnu jen pro nemoci, které mi vyjdou jako užitečné (riziko nemoci větší než riziko NÚ). Ještě jsem ale takovou nemoc nenašla. Kdyby byla účinná vakcína, zvažovala bych černý kašel. Ale zrovna o téhle se nejčastěji spekuluje jako o neúčinné. Navíc je na trhu monovakcín opravdu málo a v "mixu" je vždycky něco, co se mi nelíbí. Možná se to časem změní, ale zatím mám prostě pocit, že je pro moje dítě bezpečnější neočkovat.

  18. dub 2015

  @diamanta mám naprosto stejný pocit. Informací tolik a já váhám a nevím...

  19. dub 2015

  @xvink
  A můžu se zeptat jak to budeš řešit se školkou a Dr. ? Já se bojím té pokuty a školky. nemůžu si dovolit nemít školku. Já osobně bych byla ochotná tohle všechno risknout a zařídit se jinak, ale manžel na mě tlačí a dělá ze mě blázna a vyhrožuje, že malá by pak nemohla nic a byla by vyřazená z kolektivu. Ach bože proč sou ty očkování povinná. Kdyby to bylo dobrovolné, tak bych měla jasno. Neočkovat!

  19. dub 2015
  xvink
  autor

  @angipe Zatím máme naštěstí na školku ještě čas a já pořád doufám, že se v tomhle ohledu něco změní a to vydírání přes školku se podaří odstranit. Jinak mám v plánu lesní školku, případně mě ještě napadlo dát dohromady 5 rodin, které z nějakého důvodu nemají školku s tím, že každá by hlídala jeden den (5 dětí se podle mě dá zvládnout v jednom člověku). Jsou teda ještě další možnosti, ale ty nejsou úplně zveřejnitelné 😉

  20. dub 2015

  @xvink Děkuji za článek 🙂

  10. čer 2015

  Dost me prekvapuje, ze clanek nemas blokovany apod. V 2013 jsem si vytvorila album s prehledem vakcin a ani ne po hodine bylo blokovane, pred blokovanim komentare typu ze nam zemre dite, prani aby se dozilo alespon dospeleho veku a dalsi "mile" komentare, vcetne prani smrti.
  Avsak je fakt, ze jsem nikde nezminovala ci necitovala Elekovou, Vavrecku a ani Prymulu, mozna tim to bylo 😅

  5. čer 2016
  xvink
  autor

  @gepe S žádným článkem jsem neměla problém. Asi jsem měla větší štěstí 🙂

  7. čer 2016

  @xvink to je dobre, ja pouze ohledne toho alba 🙂 ono co se tyka vseobecne ne/ockovani se to uz na MK trochu "srovnalo". My ted resime prave resime dilema kdy nechat dat druhou MMR, prvni dostala v rijnu 2015 v necel. 27m. Nastesti pediatru mame v pohode, nikdy nic nehrotila, nehlasila, my nepodepisovali.

  7. čer 2016
  xvink
  autor

  @gepe Druhá dávka MMR by se měla odkládat (jako v oficiálním očkovacím kalendáři) až na 7 let věku. Takže myslím, že nemáte kam spěchat 🙂

  7. čer 2016

  @xvink to vim, jenze stale to neproslo. No uvidime.

  7. čer 2016

  Jsme týden po očkování, třetí den velmi silný zánět spojivek, žlutá sekrece z nosu, kašel.. nyní týden a má druhý den čtyřicítky. Odložila jsem o rok, nikdy více nedoockuji..

  25. kvě 2018

Začni psát komentář...

Odešli