Žádost o porodné - doklad o výši čtvrtletního příjmu

16. listopadu 2016 
Ahoj,

má někdo zkušenosti? Jak vyplnit doklad o výši čtvrtletního příjmu, který potřebuju doložit k žádosti o porodné? A potřebuju k žádosti o porodné ještě doložit něco jiného? Díky moc
22. říj 2013 ve 21:13  •  1 dítě  • Odpověz  •  To se mi líbí
vzhledem k tomu, že se dokládají příjmy rodiny kvůli životnímu minimu, tak je možná potřeba stejný doklad i pro partnera. samozřejmě by ti to vše měli říct na úřadě a taky ti k tomu dát příslušné formuláře. nevím co přesně myslíš tím, jak vyplnit doklad, ale předpokládám, že popravdě a že částku tvých příjmů za čtvrtletí ti vyplní v zaměstnání, co se týká mateřské před porodem, tak to prý mají úřady propojené

K žádosti prosím doložte:
- pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
- pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list
- v případě, že bylo dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů, rozhodnutí příslušného orgánu
- pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku
- pro každou ze společně posuzovaných osob, která vyplnila ANO v kolonce Příjmy, Doklad o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí
- pokud některá ze společně posuzovaných osob pobírala v rozhodném období příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí a poskytovatel tohoto příjmu je rovněž společně posuzovanou osobou,Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou za příslušné kalendářní čtvrtletí
- v případě, že žadatel nebo některá ze společně posuzovaných osob je občanem jiného státu EU a na území ČR neměl nebo neměla ke dni narození/převzetí dítěte/dětí trvalý pobyt nebo bydliště, jeho nebo její pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti.

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.
23. říj 2013 v 17:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
23. říj 2013 v 17:46  •  1 dítě  • Odpověz  •  To se mi líbí
A nevíš, jak je u příjmů u OSVČ?
23. říj 2013 v 19:13  •  1 dítě  • Odpověz  •  To se mi líbí
@evitaa Sice už uplynulo hodně času, ale zeptám se, jak to nakonec dopadlo s tím dokladem o výši příjmu u osvč?
16. lis 2016 ve 20:12  •  1 dítě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Tvůj příspěvek