Žádost o porodné - doklad o výši čtvrtletního příjmu

Ahoj,

má někdo zkušenosti? Jak vyplnit doklad o výši čtvrtletního příjmu, který potřebuju doložit k žádosti o porodné? A potřebuju k žádosti o porodné ještě doložit něco jiného? Díky moc🙂
blahova_andrea
23. říj 2013
vzhledem k tomu, že se dokládají příjmy rodiny kvůli životnímu minimu, tak je možná potřeba stejný doklad i pro partnera. samozřejmě by ti to vše měli říct na úřadě a taky ti k tomu dát příslušné formuláře. nevím co přesně myslíš tím, jak vyplnit doklad, ale předpokládám, že popravdě a že částku tvých příjmů za čtvrtletí ti vyplní v zaměstnání, co se týká mateřské před porodem, tak to prý mají úřady propojené 😉

K žádosti prosím doložte:
- pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
- pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list
- v případě, že bylo dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů, rozhodnutí příslušného orgánu
- pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let😛otvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku
- pro každou ze společně posuzovaných osob, která vyplnila ANO v kolonce Příjmy, Doklad o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí
- pokud některá ze společně posuzovaných osob pobírala v rozhodném období příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí a poskytovatel tohoto příjmu je rovněž společně posuzovanou osobou,Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou za příslušné kalendářní čtvrtletí
- v případě, že žadatel nebo některá ze společně posuzovaných osob je občanem jiného státu EU a na území ČR neměl nebo neměla ke dni narození/převzetí dítěte/dětí trvalý pobyt nebo bydliště, jeho nebo její pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti.

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.
mikaela24
23. říj 2013
]-(
evitaa
23. říj 2013
A nevíš, jak je u příjmů u OSVČ?
terebo
16. lis 2016
@evitaa Sice už uplynulo hodně času, ale zeptám se, jak to nakonec dopadlo s tím dokladem o výši příjmu u osvč?

Začni psát odpověď...

Odešli