Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Neziskové organizace v České republice

V České republice působí desítky neziskových organizací zaměřených na různé oblasti pomoci. V této interaktivní MAPĚ NEZISKOVEK můžete najít ty, které působí ve vašem okolí. Níže uvádím některé z nich.

Armáda spásy
Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.

Centrum BAZALKA
Centrum BAZALKA je nestátní nezisková organizace, která provozuje denní a týdenní stacionář pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Od roku 2008 poskytujeme vzdělání v naší MŠ a ZŠ speciální. Nedílnou součástí našich služeb je i poskytování fyzioterapie. V současnosti se Centrum BAZALKA stará o více než 40 klientů z celého jihočeského kraje ve věku od 3 do 40 let.

Crosspoint Olomouc
Crosspoint Olomouc je nezisková organizace, která podporuje děti s cystickou fibrózou a jinými chronickými onemocněními. V Olomouci působíme již šestým rokem a podařilo se nám uspořádat řadu úspěšných akcí jako jsou benefiční večery anebo třeba letošní úspěšnou akci Stromy Tobě. Blízce spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Olomouc, pro kterou už se podařilo zakoupit několik přístrojů. A získali jsme důvěru Statutárního města Olomouc. V roce 2018 jsme založili také konto Crosspoint Tobě, které slouží jako okamžitá sociálně zdravotní pomoc pro pacienty v těžké životní situaci a jejich rodiny.

Dětský domov Dolní Počernice
Dětský domov je příspěvková organizace hlavního města Prahy. Má 9 rodinných skupin a kapacitu 65 dětí + 6 dětí ve cvičných bytech. Na rodinné skupině žije 6 – 8 dětí a střídají se u nich 4 pedagogičtí pracovníci. Rodinná skupina si musí sama nakoupit, uvařit, vyžehlit, uklidit apod. Systém by měl co nejvíce připomínat systém rodiny. Dětský domov má tři hlavní směry: snaha vrátit děti do rodin, pomoci jim zažít příjemnější dětství, připravit je co nejlépe do samostatného života.

Dobré víly dětem
Dobré víly už 5 let individuálně pomáhají dětem ze 3 středočeských dětských domovů. Každý týden se s dětmi potkávají v jejich „domovech“. Ví, co mají rády, z čeho mají radost, co je trápí. Víly znají příběh každého „ze svých“ 100 dětí. Dávají jim svůj čas, lásku a pozornost – tedy ty nejcennější hodnoty, které máme. Pomáhají s přípravou do školy a rozvíjí je v tom, co děti je baví. Víly se s dětmi společně vzdělávání, posilují jejich samostatnost a sebedůvěru. "To, co děti prožily, neovlivníme, ale chceme, aby uvěřily, že mohou být v životě šťastné."

Domov sv. Josefa
Pro lepší život s roztroušenou sklerózou. V České republice žije 20000 takto nemocných. Naše služby jim pomáhají znovu do života.
Třeba aby mohli znovu běhat.

Haimaom
Nadace na podporu transplantace kostní dřeně pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Posláním Nadace Haimaom je pracovat na zlepšování hospitalizačních podmínek pacientů s vážnými poruchami krvetvorby, prohlubování všestranné péče o ně, zkvalitnění a doplnění lékařské a laboratorní přístrojové techniky, materiálního vybavení a podpory vzdělávání pracovníků Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.
Poskytuje po celé ČR osobám s hluchoslepotou odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci, průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby, pořádá týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže osob s hluchoslepotou a mnohé další.

Spolek Trend vozíčkářů
Posláním organizace Trend vozíčkářů Olomouc je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti.

Světlo pro svět
Posláním Světla pro svět je prevence a léčba slepoty a podpora osob se zrakovým či jiným postižením v nejchudších zemích světa. Naše projekty se zaměřují na léčbu slepoty prostřednictvím operací šedého zákalu, prevence říční slepoty, trachomu a léčení jejích následků, a dále také na začleňování dětí s postižením do společnosti.

Tyflocentrum Olomouc
Od roku 2000 se regionálně stará o cca 300 klientů se zrakovým postižením v Olomouckém kraji. Mezi hlavní aktivity patří vzdělávání a zaměstnávání těchto osob, protože je téměř 80% nezaměstnanost. Součástí organizace je i sociální podnik Ergones.

Zdravotní klaun
Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Chceme odbourávat stres nejen dětských pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.

Nadační fond Jonášek
Zásluhu na založení fondu nese Jonášek, který díky své nemoci chtěl v budoucnu pomáhat dětem se stejným onemocněním. Jeho snem, který se měl uskutečnit po jeho uzdravení, bylo naplnit nemocné dětské tváře štěstím. Jeho představa spočívala v navštěvování a následném obdarovávání nemocných dětí formou sladkých dobrot až po drobné hračky a finanční nebo materiální pomoc onkologickému oddělení. Svůj sen bohužel nemohl uskutečnit, proto jsme se rozhodli založit tento fond, abychom splnili přání nejen jemu, ale také stovkám jiných dětí s onkologickým onemocněním.

Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti neziskovými organizacemi v České republice

Průměrné hodnocení:
Máš zkušenost neziskovými organizacemi v České republice?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost