Všeobecné informace o bazaru

  1. Neověřujeme a neneseme žádnou odpovědnost za obsah inzerátů uveřejněný uživateli, včetně jejich identifikačních údajů, ani za kvalitu inzerovaného zboží, odvedené práce, poskytnutí služby.
  2. Bazar slouží výlučně na zprostředkování kontaktu mezi prodávajícím a potenciálním kupujícím. Jako uživatel bazaru jsi si vědom, že neseš sám jakékoli materiální a nebo finanční riziko spojené s inzercí v bazaru, jako i s koupě-prodejní transakcí, která vznikla na základě této inzerce.
  3. Zveřejňovat se smí jen inzeráty, které jsou v souladu s právním pořádkem ČR a nepodléhají žádné specifické legislativě (např. léky na předpis).
  4. Nesmí se vkládat inzeráty, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy o ochraně průmyslového a duševního vlastnictví (např. předpisem o patentech, ochranných známkách, designech, užitkových vzorech...), přičemž se většinou jedná o ilegální kopii výrobků renomovaných světových výrobců. Za příslušné ověření a soulad s předpisy je zodpovědný sám inzerující uživatel. Taktéž se nesmí inzerovat zboží spadající do systému síťového prodeje a multi-level marketingu (např. Avon, Oriflame, Tupperware...) a nebo do síťového prodeje pojištění, finančních produktů a poradenství, výjimkou jsou inzeráty v kategorii Služby.
  5. O tom, jestli je inzerát, hodnocení a nebo obchod v souladu s pravidly, rozhoduje admin stránky.
  6. V případě porušení pravidel může admin: upravit inzerát, blokovat inzerát (adminské upozornění), vymazat inzerát, pozastavit uživateli bazar, přidat negativní hodnocení, blokovat uživatele. O typu sankce se rozhoduje na základě typu porušení, vážnosti porušení a dosavadních zkušeností s daným uživatelem.

Kam dál? > Zpět na Pravidla bazaru