Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Všeobecné informace o bazaru

  1. Uživatel může přidat neomezený počet inzerátů.
  2. Neověřujeme a neneseme žádnou odpovědnost za obsah inzerátů uveřejněný uživateli, včetně jejich identifikačních údajů, ani za kvalitu inzerovaného zboží.
  3. Bazar slouží výlučně na zprostředkování kontaktu mezi prodávajícím a potenciálním kupujícím. Jako uživatel bazaru jsi si vědom, že neseš sám jakékoli materiální a nebo finanční riziko spojené s inzercí v bazaru, jako i s koupě-prodejní transakcí, která vznikla na základě této inzerce.
  4. Inzerovat se smí jen zboží, které je v souladu s právním pořádkem SR a nepodléhá žádné specifické legislativě (např. léky na předpis).
  5. Nesmí se inzerovat zboží, které není v souladu s platnými právními předpisy o ochraně průmyslového a duševního vlastnictví (např. předpisem o patentech, ochranných známkách, designech, užitkových vzorech...), přičemž se většinou jedná o ilegální kopii výrobků renomovaných světových výrobců. Za příslušné ověření a soulad s předpisy je zodpovědný sám inzerující uživatel. Taktéž se nesmí inzerovat zboží spadající do systému síťového prodeje a multi-level marketingu (např. Avon, Oriflame, Tupperware...) a nebo do síťového prodeje pojištění, finančních produktů a poradenství.
  6. O tom, jestli je inzerát, hodnocení a nebo obchod v souladu s pravidly, rozhoduje admin stránky.
  7. V případě porušení pravidel může admin: upravit inzerát, blokovat inzerát (adminské upozornění), vymazat inzerát, pozastavit uživateli bazar, přidat negativní hodnocení, blokovat uživatele. O typu sankce se rozhoduje na základě typu porušení, vážnosti porušení a dosavadních zkušeností s daným uživatelem.

Kam dál? > Zpět na Pravidla bazaru

Pomohl ti tento článek?
 / Ne