Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Adopce a náhradní rodinná péče

Co je to náhradní rodinná péče?

V životě se mohou stát různé události, které vedou k tomu, že dítě nemůže vyrůstat u svých biologických rodičů. Prostě u mámy a táty, kterým se narodilo.

Jaké důvody to mohou být? Například mohou rodiče dítěte zemřít při nějaké nehodě a širší rodina nemůže dítě převzít do péče. Dítko může být také rodiči odloženo ihned po porodu jako nechtěné, například z důvodu závislosti rodičů na alkoholu nebo drogách. Také se může stát, že je dítě ve své původní rodině zanedbáváno nebo týráno a proto musí zasáhnout orgán sociálně-právní ochrany dětí, který ho pro tyto důvody z rodiny odebere.

Každé dítě, které vyrůstá mimo svou rodinu má svůj velký a těžký příběh.

Video: Mary je profesionální maminkou. Co to obnáší?

A co je to tedy náhradní rodinná péče?

Každé dítě potřebuje mámu a tátu. Děti, které z výše popsaných důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině potřebují mámu a tátu ještě mnohem víc. Protože jsou to děti, které zažily tu největší ztrátu a je jedno v jakém věku se tato událost stala, vždy zanechá dušičku dítěte pošramocenou. A proto vznikla tzv. Náhradní rodinná péče. Jde prostě o to nějak tu rodinu dítěti nahradit.

Jak jde tedy nahradit máma a táta?

V současné době má pro takové situace stát připraveno hned několik možných řešení, které se odvíjí od věku a konkrétní situace dítěte (nebo dětí – sourozenců).

Jaké jsou tedy formy náhradní rodinné péče?

V nedávných dobách byla nejvíce preferována tzv. kolektivní péče. To znamená, že bylo takové dítko umístěno na nějakou dobu do kojeneckého ústavu nebo do dětského domova. Kde čekalo, až se jeho situace nějak vyřeší a najde se pro něj například jiná rodina, ve které by mohlo vyrůstat, nebo se nějak změní podmínky v jeho biologické rodině a bude se tam moci vrátit.
Formy náhradní péče

Díky různým psychologickým studiím se ale zjistilo, že pro už tak zraněné dítě je pobyt v ústavním zařízení dalším velkým zraněním. Dítě zde nemá tu jednu osobu – mámu, která bude vnímat jeho potřeby a u které může hledat útěchu.

Proto úřady v dnešní době toto řešení zvolí pouze v případě, že není z jakéhokoliv důvodu možné dítě umístit do tzv. individuální péče.

Popis obrázku: V dnešní době se upřednostňuje umístění do individuální péče, kde dítě bude mít jednu osobu - "mámu", která může vnímat jeho potřeby a být mu vždy na blízku.

Dnes tedy, pokud je to jen trochu možné, svěří soud na návrh sociální pracovnice dítě do péče tzv. pěstounů na přechodnou dobu.

Video: O náhradní rodinné péči v České republice

Přechodní pěstouni

Přechodní pěstouni jsou připraveni přijmout dítě v ohrožení do své péče (domova) kdykoliv – ve dne v noci, v týdnu i o víkendu. Je to jejich práce. Většinou se o tom, o jaké dítě se boudou starat, dozvědí telefonicky jen několik hodin nebo dnů před tím, než ho reálně převezmou do péče.

Jsou to vlastně takoví „teta a strejda“ na dobu, než se situace dítěte nějak vyřeší. Tato doba je omezena na dvanáct měsíců ode dne, kdy těmto pěstounům soud dítko věřil do péče.

Rok se možná zdá jako velmi krátká doba, za kterou třeba není možné vyřešit osud dítěte. Ale opak je pravdou a to proto, že tato omezená doba vlastně vytváří, pozitivní tlak na všechny zúčastněné, aby se situace dítěte opravu v tomto termínu dořešil.

Pro přechodné pěstouny je péče o tyto zraněné děti jejich povoláním. Takže za toto povolání jim náleží tzv. odměna pěstouna, což by bylo možné vnímat jako jejich plat.

Následně, pokud je jasné, že už se dítko nemůže vrátit do své biologické rodiny, sociální pracovnice zvolí některou z těchto možností:

  • Dlouhodobá pěstounská péče

Do dlouhodobé pěstounské péče přecházejí děti, které nelze tzv. právně uvolnit. Což znamená, že biologičtí rodiče nechtějí podepsat souhlas se zbavením rodičovských práv.

Dlouhodobí pěstouni
Pokud biologičtí rodiče nechtějí své dítě právně uvolnit – chtějí stále zůstat alespoň po právní stránce jeho rodiči, nebo by byli rádi s dítětem v kontaktu, pak lze takové dítko umístit do náhradní rodiny tzv. pěstounské péče. Takové dítko se dostane do jiné rodiny než je jeho biologická, kde může vyrůstat, až do dospělosti.

V této rodině dostává dítko hodně podobnou péči jako by se v ní narodilo. Pěstouni se stanou jeho náhradní mámou a tátou. Dítko od nich dostává lásku, oblečení, jídlo a třeba i vlastní pokojíček… ale nejen to.

Pěstouni mají za sebou odbornou přípravu, která je připravila na specifické potřeby těchto zraněných dětí.
Co to znamená? Fungují také trochu jako terapeuti a snaží se pomoci dítěti, aby se dokázalo vyrovnat se svou někdy velmi těžkou minulostí co nejlépe. Taktéž pomáhají dětem pochopit, proč vyrůstají v náhradní rodině a snaží se jim přiblížit jejich kořeny. Pěstounům s tím zase pomáhá jejich doprovázející organizace, což jsou odborníci na potřeby dětí v náhradní rodině.

Pěstouni se prostě o dítě starají podobně jako, kdyby se jim narodilo. Ale rozdíly tu jsou. Například v tom, že mámou a tátou se svými právy a povinnostmi stále zůstávají biologičtí rodiče. Dítěti prostě stále zůstávají vazby k původní biologické rodině.

Popis obrázku: Pěstouni jsou úřady odborně připraveni, o dítě pečují, starají se o něj a zároveň vysvětlují i to, proč jsou v náhradní rodině a jaké mají své rodinné kořeny.

  • Adopce (osvojení)

Pokud biologičtí rodiče o dítě dlouhodobě neprojevují zájem je možné je zbavit rodičovských práv. Co to přesně znamená? Takoví rodiče se o své děti nestarají, ale ani je nenavštěvují a nesnaží se jakkoliv tuto situaci změnit. Pokud tento stav trvá déle než tři měsíce, je Orgán sociálně-právní ochrany dětí povinen takové rodiče upozornit, že můžou být z těchto důvodů zbaveni rodičovských práv. Od tohoto upozornění musí následně uplynout ještě celé tři měsíce, aby se tak mohlo opravdu stát.

Nebo pokud sami chtějí rodiče dítě právně uvolnit, je možná jiná forma náhradní rodinné péče s názvem osvojení.

Osvojit nebo adoptovat lze tedy pouze právně volné dítě, kde vlastně úplně zanikly vazby na původní biologickou rodinu. Nová rodina, která si dítě adoptuje – přijme ho plně do své rodiny. Znamená to, že dítě má novou mámu a tátu, kteří jsou posléze zapsáni do jeho rodného listu tak, jako by se jim opravdu narodilo. Z hlediska zákona se pak na tuto rodinu pohlíží úplně stejně, jako na každou jinou – rodiče i děti mají stejná práva a povinnosti. A vazba na původní biologickou rodinu zde úplně zaniká.

Více o adopci a náhradní rodinné péči na modrykonik.cz

Použité zdroje obrázků

  1. https://www.pexels.com/photo/adorable-baby-beautiful-child-266004/
  2. https://unsplash.com/photos/9QTQFihyles
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti adopcí a náhradní rodinnou péčí

Máš zkušenost adopcí a náhradní rodinnou péčí?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost