Preventivní prohlídka v 5 letech. Na co konkrétního se máme připravit?

Zodpovězené
12. dub 2024

Dobrý den,

jsme pozvaní na prohlídku v 5 letech.

Co se na této prohlídce kontroluje kromě povinného očkování?

Máme se na něco konkrétního se synem připravit?

V očkovacím průkazu je uveden také "Test školní zralostiů a dále vyšetření lipidů.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

náplní pětileté prohlídky u pldd je obecně komplexní posouzení fyzického a psychomotorického vývoje dítěte, včasná detekce případných odhylek a poruch, aktualizace očkovacího kalendáře a edukace rodičů.

Její průběh:
1. Anamnéza a fyzikální vyšetření:
Zjištění celkového stavu dítěte, posouzení případných stížností a změn od poslední prohlídky.
Sledování růstových parametrů (váha, výška, obvod hlavy) a jejich porovnání s percentilovými grafy.
Komplexní fyzikální vyšetření.

2. Psychomotorický vývoj:
Hodnocení celkového psychomotorického vývoje dítěte s ohledem na jeho věk.
Posouzení:
Jemné a hrubé motoriky
Řečových dovedností
Sociálního chování
Hygienických návyků
Kognitivních funkcí

3. Očkování:
Kontrola a aktualizace očkovacího kalendáře.
Aplikace předepsaných vakcín dle platného očkovacího schématu.

4. Edukace rodičů:
Poskytnutí informací o správném stravování, pohybovém režimu a prevenci úrazů u dětí.
Probrání specifických témat relevantních pro daný věk (např. nástup do školy, prevence zubního kazu, psychohygiena).
Odpovědi na dotazy rodičů a individuální konzultace.

5. Doporučení:
Ev. doporučení dalších vyšetření nebo odborných konzultací dle zjištěných nálezů.
Stanovení termínu další preventivní prohlídky (za 2 roky).
Prohlídka trvá cca 30 minut (záleží na nálezu a množství dotazů).


Přeji Vám krásný den,
MUDr. Pavlína Koucká