Plná moc. Existuje možnost, jak ošetřit finance v případě, kdyby se s kýmkoliv v rodině něco stalo?

Zodpovězené
27. únor 2023

Dobrý den,

ráda bych se prosím zeptala. Máme s manželem dvě děti. Každé dítě má svůj spořící účet (při založení účtů jsme byli já i manžel - u podpisu smlouvy jako zákonní zástupci) . Jejich babička (má maminka) jim na tento účet poslala větší částku peněz. Je to tam uložené pro jejich budoucí studia atd. Bohužel není to tak dávno, kdy nám zemřel velmi nečekaně jeden člen rodiny a bylo před námi složitější vypořádání dědictví.
Proto bych chtěla být i na tuto situaci, kdy se může stát cokoliv, připravená.

Je možné sepsat nějakou ověřenou podpisem plnou moc, kde bych ráda já i manžel určili, jak nakládat dál s našimi financemi na účtech + na účtech našich dětí, pokud by se s kýmkoliv něco stalo?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

problematika ohledně dědictví může být relativně složitá. V rámci banky to nijak vyřešit nemůžete (maximálně je možné povolit disponování s peněžními prostředky na účtu i po smrti majitele, což řeší, aby rodina například nezůstala bez prostředků, ale dědictví ne). Pokud není jiný projev vůle (např. závěť), tak jdou majetky standardně do dědictví. Nejjednodušším řešením je asi sepsání závěti. Tam může vlastník majetku určit, jak bude majetek po jeho smrti rozdělen. Občanský zákoník zná asi 4 typy závěti, ale nejvíce "bezpečnou" je závěť sepsaná u notáře. Ten ji následně zadá do elektronické evidence a originál uchová u sebe. V rámci vyřizování dědictví se pak pozůstalost projednává dle této sepsané vůle. Ze zákona nelze při vyřizování dědictví opomenout tzv. nepominutelné dědice (např. pokud bych v závěti vynechal nezletilé dítě, stejně dostane automaticky ze zákona svůj podíl).

Pokud bychom se bavili o finančních produktech, tak v rámci životního pojištění a penzijních produktů (transformovaný fond-dříve penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření) je možné určit přímo osobu, která dostane peníze v případě úmrtí toho dotyčného, komu patří ta smlouva.

Hezký den
Ing. Martin Sládek
604 682 454