Přesný výpočet PPM. Poradíte mi, prosím?

Zodpovězené
22. lis 2023

Dobrý den,

mám otázku ohledně výpočtu PPM. Nástup na mateřskou mám cca polovina ledna 2024. Nárok na PPM mám, protože součtem obou zaměstnavatelů mi dá min. těch 270 dní, avšak v polovině června 2023 jsem měnila zaměstnavatele, proto se mi tedy bude počítat pouze hrubý měsíční příjem od toho posledního současného, ALE pracuji tam na HPP zkrácený, ale pouze 2 dny v týdnu.

A moje otázka je, zda-li tedy pro výpočet použiji součty měsíčních hrubých příjmů od tohoto června až do prosince 2023 od tohoto posledního zaměstnavatele a vydělím je počtem těch 7 měsíců (tzn. 214 dní), nebo zda-li mám počítat pouze ty 2 dny za těch 7 měsíců v týdnu pro výpočet (tzn. 64 dní.)

V online kalkulačkách na internetu mi to hlásí chyby, protože pravděpodobně nedosahuji nějaké min. výše příjmu. Jenže můj problém je, že pracuji pouze 2 dny v týdnu.

Budu moc ráda za rady.

Děkuji

A.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se na způsob výpočtu výše PPM.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku (vždy se váže k aktuálnímu pojištění – zaměstnání, z něhož se nárok na dávku uplatňuje).

Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem (nejčastěji úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před nástupem na PPM) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období (z těchto dnů se vylučují např. dny pobírání dávek nemocenského pojištění - nemocenské, ošetřovné, atd., nebo neplaceného volna.)
Průměrný příjem za den se ještě navíc upravuje podle redukčních hranic, které vypadají takto:
• Do 1 162 Kč se počítá 100 %.
• Od 1 163 Kč do 1 742 Kč se počítá 60 %.
• Od 1 742 Kč do 3 484 Kč se počítá 30 %.
• K částce nad 3 484 Kč už se nepřihlíží.

Pokud v těhotenství přestoupíte z plného úvazku na zkrácený, sníží se Vám mzda a společně s tím i denní vyměřovací základ, ze kterého se bude počítat výše peněžité pomoci v mateřství.

Toto jsou obecně platná pravidla pro výpočet výše PPM. Ve Vašem případě, kdy pracujete na zkrácený úvazek, je pro určení denního vyměřovacího základu a následně výpočtu výše dávky důležité brát v potaz také Vaši pracovní smlouvu.

Pro konkrétní způsob výpočtu výše PPM tedy prosím kontaktujte mzdovou účetní na Vašem pracovišti. Další informace ohledně výpočtu PPM můžete získat také na call centru České správy sociálního zabezpečení – tel. 800 050 248. Tato linka funguje ve všední dny a je zcela bezplatná.

Přejeme klidné dny


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz