Rizikové těhotenství - nemocenská po nástupu do nového zaměstnání. Poradíte, prosím?

Zodpovězené
5. čer 2024

Dobrý den,

řeším teď otázku. Byla jsem na Úřadu práce, kde jsem pobírala podporu. V této době jsme se snažili přes IVF o dítě, což se podařilo, ale nastoupila jsem teď do nové práce a bohužel budu muset být v nejbližší době doma na rizikovém těhotenství.

Zajímalo by mě, jak se vypočítává nemocenská, když jsem byla na ÚP.

Jak dlouho musím být v zaměstnání, aby se nemocenská vypočítávala že současného platu?

Je to nepříjemná situace, ale nerada bych zůstala zcela bez financí.

Děkuji moc.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se nás na to, jakým způsobem se bude počítat výše dávek nemocenské.

Jako zaměstnanec máte i ve zkušební době v případě dočasné pracovní neschopnosti nárok nejprve na náhradu mzdy ze strany zaměstnavatele (do 14. kalendářního dne vaší DPN), a poté na dávky plynoucí z nemocenského pojištění vyplácené ze strany příslušné OSSZ (od 15. kalendářního dne vaší DPN dále). Výše této dávky se počítá dle denního vyměřovacího základu (průměrný denní příjem za rozhodné období) - zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (ve vašem případě dočasná pracovní neschopnost – rizikové těhotenství).

Píšete, že v aktuálním zaměstnání jste pouze krátce. Denní vyměřovací základ se tedy bude počítat z příjmu v tomto zaměstnání pouze z té doby, po kterou budete nyní zaměstnaná. To, že jste předtím byla na ÚP, výši dávky nijak neovlivňuje.

Pokud byste neměla v rozhodném období žádný vyměřovací základ nebo byste neodpracovala ani 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost (dočasná pracovní neschopnost).

Pokud budete mít další otázky ohledně dávek nemocenské, můžete se obrátit také na linku České správy sociálního zabezpečení: 800 050 821.

V případě dalších otázek ohledně těhotenství nebo mateřství můžete kontaktovat přímo naši Poradnu Na počátku na čísle 774 440 821 nebo na mailu poradna@napocatku.cz.

Přejeme klidné dny.


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz