Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Sama a těhotná. Na co vzniká nárok?

Zodpovězené
12. říj 2021

Dobrý den,

těhotná kamarádka zjistila, že ji její přítel podvádí. Rozešli se.

Chtěla bych se zeptat, na co všechno má od něj nárok. Do RL ho zapsat chce. Samozřejmě, jak mu řekne o peníze, neodpovídá.

Děkuji Vám moc za informace.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Chápeme, že situace, do které se Vaše kamarádka dostala je složitá. Vaše kamarádka má zákonný nárok na finanční podporu od otce dítěte.

Může žádat o:

1) Výživné neprovdané matky - toto výživné náleží neprovdané matce od otce dítěte na výživu po dobu dvou let od narození dítěte. Výši výživného stanovuje soud na základě mnoha skutečností (odůvodněné potřeby matky, majetkové poměry matky, majetkové poměry otce...). Výše výživného se může v čase měnit, např. také v závislosti na tom, zda matka aktuálně pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Výše těchto příjmů se totiž zpravidla také liší.

2) Náklady spojené s těhotenstvím a porodem - matka má právo na to, aby se otec dítěte finančně podílel na uhrazení dalších nákladů matky spojených s těhotenstvím a porodem. Mezi tyto náklady patří např. lékařská péče, pobyt v nemocnici, cesty k lékaři, těhotenské oblečení apod.

Pokud otec není ochoten se dobrovolně na úhradě těchto nákladů podílet, může neprovdaná matka podat návrh k soudu již v době těhotenství. Je dobré schovávat si veškeré účty spojené s těhotenstvím a porodem, aby matka mohla doložit své výdaje. Kromě těchto účtů - důkazů je důležité připojit také lékařskou zprávu o těhotenství a vysvětlit či doložit, že daný muž je otcem dítěte. Návrh by měl obsahovat i výši požadované částky. Návrh je třeba podat k okresnímu soudu příslušnému k místu bydliště matky.

3) Výživné pro dítě - toto výživné je také stanovenou soudem. Při určení výše výživného soud přihlíží k majetkovým poměrům otce i matky, také zohledňuje to, kdo a v jaké šíři o dítě pečuje.

Vymáhání těchto finančních prostředků může být provázeno řízením o určení otcovství. Nevíme, zda otec chce být uveden v rodném listu dítěte. Pokud ano, neměl by zde vzniknout větší problém. Je jen důležité aby oba rodiče učinili souhlasné prohlášení na příslušném matričním úřadě o tom, že daný muž je otcem dítěte, a to nejlépe již před porodem.

Pokud ale otec nechce být v rodném listu uveden, je třeba podat žalobu na určení otcovství. Soud potom rozhoduje, zda jde skutečně o otce dítěte, jak tvrdí matka. Může dojít i na testy DNA.

I přesto, že řízení o určení otcovství třeba ještě není u konce, může soud přistoupit na návrh matky a stanovit placení výživného a dalších nákladů spojených s těhotenstvím a porodem tzv. domnělému otci.

Co se týká příslušných formulářů a návrhů k soudu, dnes je již možné najít vzory těchto dokumentů na internetu. Pokud byste Vy nebo Vaše kamarádka potřebovaly cokoliv více vysvětli nebo pomoci se sepsáním návrhů, můžete se obrátit přímo na naši poradnu.

Přejeme Vám příjemné dny a hodně zdraví Vám, Vaší kamarádce i dítěti, které čeká.


Mgr. Jitka Došlová a Mgr. Hana Zinková
Poradna Na počátku
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz