Těhotenství a práce. Budu mít nárok na mateřskou?

Zodpovězené
20. čer 2023

Dobrý den,

měla bych dotaz...do 07/2023 jsem na rodičovské dovolené, od 03/2023 jsem měla brigádu na DPČ a od 06/2023 mám smlouvu na HPP pod agenturou (smlouva na dobu neurčitou ) s dočasným dosazením do firmy.

Teď jsem ale zjistila, že jsem těhotná.

Budu mít nárok na mateřskou?

A jak mám postupovat, když pracuji ve fabrice, kde se jedou 12h. směny denní a noční?

Bojím se, že noční zvládat nebudu a také se bojím, aby mě z té firmy neodsadili a já bych zůstala bez práce.

Může se mnou firma rozvázat pracovní poměr?

Zkušební doba mi končí v září.

Děkuji za radu.

Dobrý den, 

děkujeme Vám za důvěru, s jakou se na nás obracíte.

Ptáte se nás, zda budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Nedávno jste zjistila, že jste těhotná. Nyní jste v novém zaměstnání, a to teprve krátce, zkušební doba Vám končí v září.

Ptáte se nás dále, zda s Vámi firma může rozvázat pracovní poměr. 

Ve zkušební době s Vámi zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr kdykoliv bez uvedení důvodů. Pro těhotné ženy ve zkušební době v tomto smyslu neexistuje žádná speciální ochrana. Píšete, že se bojíte, zda budete zvládat 12hodinové noční směny. Rozumíme Vaší obavě.  

Pokud žena otěhotní, nemá žádnou povinnost tuto skutečnost oznamovat zaměstnavateli. Učiní tak v případě, že práce, kterou vykonává, ohrožuje její zdraví.

Práce zakázané těhotným ženám - je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi: které ohrožují její těhotenství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.), pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá (lékařský posudek vydá lékař na základě prohlídky během těhotenství). Tyto práce nesmí těhotná žena vykonávat, ani kdyby s tím sama souhlasila.

Těhotná žena může v těchto případech žádat zaměstnavatele o převedení na jinou práci. Těhotná žena má právo na převedení na jinou práci v případě, že koná práci:

  • která je těhotným ženám zakázána
  • která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství noční, a to na základě její žádosti o zařazení na práci denní.


Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (případně denní) práci vyhovět. V případě, že je zaměstnankyně převedena na práci, kde dosahuje nižšího výdělku než v dosavadní práci, náleží zaměstnankyni vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. V případě, že zaměstnavatel nemá pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na straně zaměstnavatele. Těhotná žena pak zůstává doma se 100% náhradou mzdy.

Ve Vašem případě byste však tím, že byste požádala o převedení na jinou práci, přiznala Vašemu zaměstnavateli, že jste těhotná.

Zaměstnavatel s Vámi sice nemůže ukončit pracovní poměr pro Vaše těhotenství, ale ve zkušební době ho může ukončit bez udání důvodů kdykoliv, jak jsme již uvedli výše. Čímž hrozí reálné riziko, že to udělá. Pokud by se Vám podařilo zkušební dobou projít, nemůže s Vámi zaměstnavatel ukončit pracovní poměr tak snadno. Musí pro to mít zákonné důvody a je zde výpovědní doba 2 měsíce.

Pokud je žena při ukončení pracovního poměru těhotná, bude ještě po ukončení pracovního poměru v tzv. ochranné době. Ta trvá max. 180 dní. Pokud šlo o nový pracovní poměr, trvá ochranná lhůta tolik dní, kolik trval pracovní poměr (např. pracovní poměr trval 2 měsíce, ochranná doba trvá 2 měsíce). Ochranná doba se může hodit např. při žádání o peněžitou pomoc v mateřství. Pokud v ní žena v době nástupu na PPM (tzn. 6 až 8 týdnů před termínem porodu) je, splňuje druhou podmínku nároku (viz níže).

Je tedy na Vašem zvážení, zda jste schopná i přes náročnost práci dál vykonávat, nebo zda zaměstnavateli svoje těhotenství oznámíte (a vystavíte se tím riziku, že s Vámi ukončí pracovní poměr ve zkušební době).

Vaše druhá otázka se týkala nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM).
Pro splnění nároku na PPM je potřeba, abyste splnila tyto dvě podmínky – musí být splněny obě podmínky současně:
1. Byla v posledních 2 letech před nástupem na PPM minimálně 270 dní nemocensky pojištěna.
Není nutné být po celou dobu zaměstnána u jednoho zaměstnavatele. Podstatný je počet dní nemocenského pojištění (počet dní, kdy jste pracovala).
Do doby 270 dnů se počítá i doba na rodičovské dovolené, což je Váš případ.

2. Byla v době nástupu na PPM (tj. 6 - 8 týdnů před očekávaným termínem porodu) nemocensky pojištěna – tzn. zaměstnána nebo v ochranné lhůtě.

Snad jsme Vám na Váš dotaz odpověděli.
Pokud byste potřebovala něco upřesnit nebo doplnit, můžete sena nás obrátit znovu. Kontakty najdete zde: https://napocatku.cz/poradna/

Přejeme Vám vše dobré. 
Poradna Na počátku


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz