padura
26. říj 2015

Pracujete na svém těle, chodíte sportovat, jíte zdravě, ale budujete svůj charakter? Ne, pak je čas se zamyslet.

Základem vytrvalosti je vůle. Ale co to vlastně je vůle a kde se v nás bere? Vůlí se obecně rozumí schopnost dosáhnout cíle, jednat podle vlastního úmyslu. Silná vůle předurčuje k daleko hlubšímu životnímu poznání, má totiž co dočinění s budováním charakteru. Kdy jste naposledy o někom řekli, že je charakter? Takových lidí je dnes jako šafránu, protože budovat svůj charakter a pracovat na vůli není jednoduché. Kdyby to bylo jednoduché, nedělali by to všichni?

Nedostatek vytrvalosti je první krok k neúspěchu. Určitě máte kolem sebe mnoho lidí, kteří mají slabou vůli a brzy se vrací do své denní rutiny. Slabá vůle je takřka vrozená vlastnost mnoha lidí, jen se podívejte na děti, jejich vůle je často velice slabá a brzy ochabuje, teprve s věkem a zkušenostmi, se rozvijí. Tato vlastnost se dá trénovat pravidelnou kontrolou, silnou touhou a vírou. Silná touha a víra je základ. Malá touha, bez víry, je jako malý oheň. Nikoho neohřeje a brzy zhasne. Pokud si uvědomujete svoji slabou vůli, jste na dobré cestě. Bojujte za zlepšení své vůle.

Bez vytrvalosti budete poraženi dokonce ještě dříve, než začnete. S vytrvalostí zvítězíte. Napoleon Hill

Pokaždé, když budete upadat do duševní letargie, naučte se jí zahánět. Vytrvejte, i když budete mít pocit, že je to nemožné. Prostě se rozhodněte a své rozhodnutí si vytrvale připomínejte. Dopřejte si luxus přirozené vytrvalosti. Nelze dosáhnout velkého úspěchu (nikoliv jen materiálního) bez vytrvalosti. Odměnou Vám bude stabilnější charakter.

Pokud jste sraženi na kolena, máte na výběr, buďto zůstanete na kolenou a časem klesnete ještě níž, nebo vstanete. Neúspěch není ponižující, neúspěch je úhel pohledu. Na kolenou nikdy nebudete mít takový rozhled jako vestoje na špičkách. (Více o neúspěchu v článku Naučte se prohrávat často a rychle)

Při psaní těchto řádku zvedám zrak na světla pražských ulic. Zářivé, zlatavé tóny báječného města, poletující barevné listí hlásí příchod podzimu. Lidé jen plují šedými uličkami a na svých bedrech nesou vlastní stín. Město, které pro mnohé znamenalo příležitost a pro jiné pohřebiště nadějí a snů. Tento den je poslední, a nikdy se nevrátí příležitost, kterou máte dnes. Prahu nedobyjete ani snadno, ani rychle, ale bez vytrvalosti se Vám nikdy neukloní. Když budete dostatečně vytrvalí, třeba se unaví.

Čím lze rozvíjet vytrvalost?

  • Záměrem – Musíte vědět, co chcete a mít konkrétní plán, jasně stanovené cíle. Bez cíle se nelze trvale motivovat. Cíl Vás žene kupředu.
  • Znalostmi – Naučte se své sny a vize podkládat konkrétními a jasnými plány, které jsou reálné (data, analýzy, statistiky).
  • Zvykem – Než začnete běhat, naučte se výborně chodit. Zvykněte si každý den udělat něco, co Vás posune dál. Dělejte malé každodenní rituály, např. vstaňte o hodinu dříve a vzdělávejte se, sportujte, meditujte… Je důležité si připomínat, proč to děláte a kam Vás to dovede.
  • Spoluprací – Vaši vytrvalost výrazně zvýší podobně smýšlející lidé. V dnešní době je velice populární coaching, mentoring, podpůrné skupiny. Můžete tak pravidelně konzultovat své kroky a lépe se budete držet svých plánů.
  • Vírou – Víra je základ (více o víře na webu), stejně jako touha a sebedůvěra.
  • Odměnou – Nebojte se za své úspěchy a pokroky odměňovat. Stačí maličkost, která Vás potěší.
  • Pozitivním přístupem – Můj oblíbený krok, je alfou a omegou všeho.

Abychom na své vytrvalosti dokázali co nejlépe pracovat, musíme rozpoznat své slabosti a snažit se lépe poznat sebe sama. Možná, že již dlouho tušíte, kde je zakopaný pes, ale nikdy jste se tím hlouběji nezabývali.

Může to být např. lenost, neschopnost stanovit si jasné životní cíle, neochota bojovat, lhostejnost, nezodpovědnost, výmluvy, nedostatek ctižádosti, strach.

Strach z kritiky okolí, především našich nejbližších osob, může vést až k popření vlastního myšlení. Osobně neznám nic, co by mělo větší dopad na naši ctižádost a cílevědomost jako kritika rodiny a blízkých osob. Řekl Vám otec, že pro svoji neschopnost nemůžete na vysokou školu? Nebo Vám matka od malička říkala, jak jste neschopná, zbytečná a nikdy neuděláte nic dobře? Pamatujte, že máte právo na svůj vlastní život a před nikým jej nemusíte ospravedlňovat. Žijte svůj život po svém. Nebojte se pomluv, ty žijí vlastním životem. Spousta z nás nepůjde za svými sny, protože jim rodina a přátele řekli, ať neblázní, ať přestanou snít a vrátí se nohama na zem. Nedovolte, aby strach z kritiky byl silnější než touha po seberealizaci. Lidé budou vždycky hodnotit to, co děláte. Nejvíce slyšet budou ti naprosto nekompetentní. Většina lidských snů a vizí, společně se svým majitelem, zůstane na hřbitově. Díky strachu a nedostatku vytrvalosti.

Pokud již dokážete pojmenovat své slabosti, jste na dobré cestě zapracovat na svém charakteru. Držím Vám palce!

Jediná cesta, kterou máte, je Vaše vlastní. Buďte vytrvalým bojovníkem a nevzdávejte se.

redbag.cz

Foto www.pixabay.com

Čti celý článek
padura
3. zář 2015
Aneb deset jednoduchých kroků k lepšímu životu

1)      Na počátku všeho bylo slovo

Mluvte jen o věcech, činech a emocích, které chcete. Nemluvte o tom, co nechcete. Slova, která pronášíte, ožívají energií, kterou jim denně věnujete. Změňte svá slova za pozitivní výrazy, mluvte o lidech kladně, nepomlouvejte je, nehaňte. Naučte se své emoce, myšlenky a postoje formulovat pozitivně. Je to jednoduché. Začněte ihned.

2)      Myšlenka několikrát prolétne hlavou a stane se skutečností

Hlídejte si, o čem celý den přemýšlíte. Myšlenky nelze brát na lehkou váhu. Pokud o něčem smýšlíte negativně, se záští, nenávistí, špatné to opravdu bude. Pokud jsou Vaše negativní myšlenky silnější než Vy, vytvořte si takové myšlenkové řetězce, které vyvolají pozitivní emoce.

Každou negativní myšlenku ihned nahraďte pozitivní. Postupem času se naučíte smýšlet pozitivně. Naučte se také dobře smýšlet o sobě. Nelze o sobě smýšlet negativně, nemít se rád, nenávidět se. Pokud se tak ovšem děje a Vy to nehodláte změnit, zaručuji Vám, že Váš život bude velmi obtížný. Hlavně zde platí nahrazování pozitivními myšlenkovými řetězy.

3)      Čistá mysl, prázdná mysl

Jakmile se naučíte smýšlet pozitivně, začněte cvičit tzv. prázdnou mysl. Ano, přestaňte konečně myslet! Mnoho z nás si po celou dobu své existence vytváří až neuvěřitelné myšlenkové konstrukce, které jsou k ničemu, jen ubírají energii a ztrpčují život. Zastavte se a podívejte se na svůj tok myšlenek kriticky. K čemu Vám takové myšlenky jsou? K ničemu, že?

4)      Živí mrtví

Všímejte si tzv. živých mrtvých kolem sebe. Poznáte je velice snadno, jsou to lidé bez energie, bez vitality, chuti k životu, bez snů, cílů, neustále zahloubaných do sebe a do svých neuvěřitelně nenávistných myšlenkových kruhů. Někdo je nazývá energetickými upíry, a není daleko od pravdy. Setkání s takovým člověkem bývá vždy namáhavé a vyčerpávající. Všechny pozitivní myšlenky a dobré úmysly se od něj odráží jak pingpongové míčky. Takovým osobám doporučuji se vyhýbat, pokud je to možné. Jestliže se jim vyhnout nelze, omezte s nimi kontakt na minimum, nesnažte se je výrazně ovlivňovat, pokud sami neprojeví zájem změnit svůj život. Pokud Vás naopak budou zahlcovat svými nekonečnými problémy, vyslechněte je, řekněte svůj názor, poraďte, pomozte a nechte je být. Každý má svoji vlastní cestu. Ovšem nebuďte lhostejní.

5)      Vrána k vráně

Najděte si ve svém okolí vrány, které se Vám podobají. S podobně smýšlejícími lidmi dosáhnete rychlejšího osobního růstu, naučíte se mnoho nového zábavnou formou. Vyhnete se tak energetickým upírům a snáze získáte zajímavá přátelství či partnerství.

6)      Vděčnost za nic

Nejvíce se naučíte od lidí, kteří mají nedostatek. Ti totiž vnímají nedostatek jinak než my. Nedostatek je úhel pohledu. Myslete na to a buďte vděční. Máte všeho málo? Buďte rádi. Tehdy, až budete rádi, za to, co máte, přijde do Vašeho života dostatek. Pamatujte na to, že dostatek je pomíjivý, nepřisuzujte materiálům velkou cenu, žádnou nemají. „Cenu“ mají zastaralé emoce jako je láska, svoboda, touha, naplnění, souznění… Myslete na to.

7)      Dávejte dál

Každý den udělejte něco, co rozproudí energie. Darujte věc, kterou už nepotřebujete, jinému může změnit celý život. Pomozte někomu přejít přechod, vynést tašku, namalovat slunce… Dávejte dál věci, slova, pochopení, lásku. Všechno se Vám vrátí. Buďte laskaví a ohleduplní, neignorujte potřeby druhých, naslouchejte a méně mluvte. Dávejte pravidelně dál.

8)      Žijte vědomě

Nepodléhejte automatismu, požírá věci, činnosti a dokonce i osoby. Buďte velmi zřetelní k tomu, jak žijete, jak se chováte, jak jednáte. Myslete na zlaté pravidlo „Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě“. Vše se Vám vrátí. Žijte vědomě a neberte život automaticky. Pozor na děti, nejsou samozřejmostí, berte je jako vážené hosty ve svém životě. Zítra budou dospělí a Vy budete litovat. Změňte to!

9)      Stop stres

Stres není přirozenou součástí života. Není lehké se naučit nestresovat se. Následek dlouhodobého stresu je pro organismus většinou nemoc. Stres je varovný signál pro mysl, že nejde správnou cestou. Pokud jdete po správné cestě, stres bude pozvolna ustupovat. Pracujte na změně, volte štěstí. Nevěřte všemu, co kolem sebe vidíte. Buďte kritičtí a rozlišujte zájmy druhých.

10)   Pocit – život

Vnímejte své emoce a naučte se s nimi žít, nebojte se je projevit. Chce se Vám brečet, smát – udělejte to. Udržujte si dobrý pocit ze svého života, ze sebe, ze svých schopností. Tímto postojem do svého života přitáhnete mnoho podobně dobrého, jako jste Vy. Udržujte si ten dobrý pocit ze sebe sama, vyvarujte se negativních postojů a myšlenek. Za těchto okolností se Váš život musí změnit. A napište mi o tom.[1]


Vlastní autorský článek, jakékoliv šíření a nakládání s textem jedině po dohodě s autorem. Všechna práva vyhrazena.

Čti celý článek