Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
wahu
30. říj 2016
92 

Halloween, Samhain nebo dušičky? 👻 🎃☺

HISTORIE SVÁTKU HALLOWEEN
Svátek Halloween je pro nás známý především jako svátek slavený v v anglicky mluvících zemích, především ve Spojených Státech, Kanadě a Velké Británii.
Jeho kořeny však sahají mnohem mnohem dál do historie, dokonce až na naše území, které, jako i ostatní evropské země, bylo v minulosti obýváno Kelty. Keltové tenkrát dělili rok na dvě období – světlo a tmu, tedy období tepla a hojnosti a dobu zimy a hladu. Období zimy bylo spjato s Bohem Mrtvých a jeho začátek připadal na 1. listopadu. Tímto dnem začínal keltský Nový rok. Den před tím – tedy 31. říjen znamenal konec roku starého. Keltové tento čas považovali za nejmagičtější v roce. Magický čas začínal 31. října po západu slunce a končil 1. listopadu při východu slunce. Věřili, že právě  v tento čas je velice malá hranice mezi světem mrtvých a světem živých a mrtví mohou vystupovat na zem. Před dušemi zemřelých se chránili tak, že se převlékli do masky nějakého strašidla nebo také mohli chránit svůj dům svítícími lucernami. Tento svátel byl Kelty nazýván Samhain nebo Samhuin.  
Poté, co se k moci dostala katolická církev, Papež Bonifác IV. chtěl zamezit slavení pohanských svátků a tak se zrodil nový svátek - Svátek Všech svatých, který známe i u nás, slavený 1. listopadu. V angličtině se nazývá All Hallows´ Day – Den všech blahoslavených a jeho předvečer All Hallows´ Evening – Předvečer všech blahoslavených, který byl posléze ve vesnickém slangu přejmenován na HALLOWEEN.
Svátek takový, jak jej dnes známe pochází zejména z Irska, kde si lidé k ochraně obydlí vydlabávali tuříny, do nichž potom jako zdroj světla vkládali žhavý uhlík, později svíčku. Tradice vydlabaných dýní začala v době kdy Evropští osadníci (především Irové) přijeli do Ameriky. Zde objevili praktickou věc – v  Evropě neznámé dýně, které  jsou větší a lépe se hodí k vyřezávání.

volně přeloženo z ego4u.com

wahu
autor

@apacheee

30. říj 2016
30. říj 2016

Začni psát komentář...

Odešli