Příspěvky pro registrované uživatele se ti nezobrazují.
  wahu
  19. lis 2016    

  Když potká sob soba, mají radost oba.. 😁

  wahu
  18. lis 2016    

  Celozrnné žitné perníčky bez cukru.

  (2 fotky)
  wahu
  30. říj 2016    Čtené 92x

  Halloween, Samhain nebo dušičky? 👻 🎃☺

  HISTORIE SVÁTKU HALLOWEEN
  Svátek Halloween je pro nás známý především jako svátek slavený v v anglicky mluvících zemích, především ve Spojených Státech, Kanadě a Velké Británii.
  Jeho kořeny však sahají mnohem mnohem dál do historie, dokonce až na naše území, které, jako i ostatní evropské země, bylo v minulosti obýváno Kelty. Keltové tenkrát dělili rok na dvě období – světlo a tmu, tedy období tepla a hojnosti a dobu zimy a hladu. Období zimy bylo spjato s Bohem Mrtvých a jeho začátek připadal na 1. listopadu. Tímto dnem začínal keltský Nový rok. Den před tím – tedy 31. říjen znamenal konec roku starého. Keltové tento čas považovali za nejmagičtější v roce. Magický čas začínal 31. října po západu slunce a končil 1. listopadu při východu slunce. Věřili, že právě  v tento čas je velice malá hranice mezi světem mrtvých a světem živých a mrtví mohou vystupovat na zem. Před dušemi zemřelých se chránili tak, že se převlékli do masky nějakého strašidla nebo také mohli chránit svůj dům svítícími lucernami. Tento svátel byl Kelty nazýván Samhain nebo Samhuin.  
  Poté, co se k moci dostala katolická církev, Papež Bonifác IV. chtěl zamezit slavení pohanských svátků a tak se zrodil nový svátek - Svátek Všech svatých, který známe i u nás, slavený 1. listopadu. V angličtině se nazývá All Hallows´ Day – Den všech blahoslavených a jeho předvečer All Hallows´ Evening – Předvečer všech blahoslavených, který byl posléze ve vesnickém slangu přejmenován na HALLOWEEN.
  Svátek takový, jak jej dnes známe pochází zejména z Irska, kde si lidé k ochraně obydlí vydlabávali tuříny, do nichž potom jako zdroj světla vkládali žhavý uhlík, později svíčku. Tradice vydlabaných dýní začala v době kdy Evropští osadníci (především Irové) přijeli do Ameriky. Zde objevili praktickou věc – v  Evropě neznámé dýně, které  jsou větší a lépe se hodí k vyřezávání.

  volně přeloženo z ego4u.com

  wahu
  30. říj 2016    Čtené 115x

  Jack O'Lantern

  Jack O´Lantern

  Legenda vypráví o irském kováři Jackovi, který v noci o svátku Halloween popíjel s Ďáblem. Jack byl zlý a lakomý člověk, ale také byl velmi chytrý – věděl, že Ďábel přišel, aby si odnesl jeho duši. Tak si rychle vymyslel plán. Když došlo na placení hostinskému, Jack řekl Ďáblovi: „Vím, že na sebe můžeš vzít podobu čehokoli chceš. Proměň se tedy ve stříbrnou minci a  nechej mě jí zaplatit naše účty, potom se proměníš zpět a vezmeš si mou duši.“
  Ďábel souhlasil a proměnil se ve stříbrnou minci. Jack ji rychle strčil do kapsy, kde měl schovaný také malý kříž. Ďábel nebyl schopen proměnit se zpět, a tak mu Jack učinil návrh:
  „Když mi slíbíš, že mě tu necháš ještě deset let, propustím tě!“ Ďábel neměl jinak na výběr než souhlasit.
  Po deseti letech se Ďábel vrátil pro Jackovu duši. „Samozřejmě si můžeš mou duši odnést,“ řekl Jack: „ale mohl bys, prosím tě, ještě vylézt na jabloň a přinést mi poslední jablko?“ Ďábel si pomyslel, že nemá co ztratit s vylezl na jabloň. Jack rychle vyndal nůž a do kmene jabloně vyřezal kříž. Tak byl Ďábel znovu v pasti a Jack mu navrhl dohodu: „Jestli mi slíbíš, že se pro mou duši už nikdy nevrátíš, nechám tě jít.“ A tak Ďábel znovu nemohl jinak než souhlasit a pro Jackovu duši se již nikdy nevrátil.
  O mnoho let později Jack zemřel. Vydal se do nebe, ale nebyl tam vpuštěn, protože po celý svůj život byl zlý a lakomý. Tak to šel Jack zkusit do pekla, ale ani tam mu nedovolili zůstat, protože obelstil Ďábla. Namísto toho byl Jack poslán zpátky na zem. Dostal žhavý uhlík, jako světýlko, které jej mělo provázet. Jack si dal uhlík do vydlabaného tuřínu, který nosil jako lucernu, a vydal se zpátky na zem, kde už od nepaměti sám bloudí temnotou.
  Jach a jeho lucerna se stali symbolem ztracených a proklatých duší. Aby tyto zlé duchy odehnali, začali si lidé v Irsku vyřezávat do tuřínů obličeje a rozsvícené tuříny umisťovali do oken nebo před vchod do domu. Irští přistěhovalci v Americe později začali Jack O´Lanterns vyřezávat z dýní – plodiny typické pro Ameriku.

  volně přeloženo z ego4u.com