Numerologie jména

Při výběru toho nej jména pro své dítě vybírají rodiče podle různých podmínek a kritérií: jméno se musí hodit k příjmení, jméno musí začínat na stejné písmenko jako sourozencovo jméno nebo se rodiče mohou zaměřit také na numerologii jména. Každé písmenko ve jméně má své přiřazené číslo, po jejichž sečtení se zjistí, jaké je "osudové" číslo každého člověka. Výsledné numerologické číslo napoví o duši a povaze člověka a také o jeho životním osudu.

sami před sebou zodpovědět.


YouTube Modrý koník

Nevynechejte další zajímavé video rozhovory s odborníky na YouTube kanálu Modrého koníka:


🎞️ TOP chlapecká jména roku 2019


Tabulka čísel pro jednotlivá písmenka

Každé písmenko v abecedě a vlastně ve jméně má svou přiřazenou číslici. Na diakritiku se nebere při hledání čísel ohled. Vyjde-li výsledné číslo 11 nebo 22, zůstávají tato čísla dvouciferná a je pro ně připraven výklad. Vyjde-li jiné dvouciferné číslo (než 11 nebo 22), je nutno dále jednotlivá čísla sečíst, například 12 = 1 + 2 = 3.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Příklad počítání numerologického čísla:
Místo ALŽBĚTY budeme tedy hledat čísla odpovídající jménu ALZBETA.
A+L+Z+B+E+T+A = 1+3+8+2+5+2+1 = 22 -> Výsledné numerologické číslo pro Alžbětu je číslo 22.

Typy numerologických jmen

Výsledná numerologická jména se dělí na:

 • Činné číslo je součtem čísel z křestního jména. Výsledné číslo je podstatou dané bytosti a vyjadřuje, jaký je člověk uvnitř.
 • Dědičné číslo je součtem čísel z příjemní člověka. Výsledné číslo ukazuje na přínosy předků pro fyzickou, duševní a duchovní stránku člověka.
 • Vibrační číslo je součtem činného a dědičného čísla a výsledné číslo charakterizuje osobnost jedince.
 • Intimní číslo je součet samohlásek (a, e, i/y, o, u, á, é, í/ý, ó, ú/ů) ze jména a z příjmení. Výsledné číslo informuje o skrytých ideálech a touhách člověka.
 • Číslo realizace je součet souhlásek (b, c, č, d, ď, f, g, h, j, k, l, m, n, ň, o, p. r, ř, s, š, t, ť, v, z, ž, ch, dž) ze jména a z příjmení. Výslední číslo informuje o hodnotě charakteru člověka.

Činné číslo

 • 1 - vynalézavost, nervové napětí
 • 2 - citlivost, laskavost a jemnost
 • 3 - šikovnost a přizpůsobivost
 • 4 - organizační talent a chuť podávat výkony
 • 5 - bystrost a zvídavost, ochota ke změnám
 • 6 - něha, soulad a rovnováha
 • 7 - intuice a touha po tajemství (tajemnu)
 • 8 - energie a umíněnost
 • 9 - citovost, oddanost
 • 11 - síla a napětí
 • 22 - inspirace a ctižádostivé ideály

Dědičné číslo

 • 1 - sebedůvěra
 • 2 - rovnováha
 • 3 - chápavost, vnímavost, bystrost
 • 4 - organizační schopnosti
 • 5 - nadšení
 • 6 - porozumění
 • 7 - rozvaha
 • 8 - vůle
 • 9 - loajálnost
 • 11 - síla
 • 22 - inspirace

Vibrační číslo

 • 1 - číslo 1 vyjadřuje základ života, které řídí Slunce, zdroj veškeré energie. Raději útočí, než se brání, raději poroučí, než poslouchá. Nositel jména s numerologickým číslem 1 je nezávislý, podnikavý, bez váhání převezme iniciativu a strhne ostatní na svou stranu. Člověk je odvážný a rozhodný vůdce. Velice si cení svobody, chce být sám odpovědný za své úspěchy i omyly a nechce být nikomu nic dlužen. Nežádá o pomoc, stejně jako nepřizná slabost. Je energický a autoritativní v práci, náročný k jiným i k sobě. Má sklony převzít velení také v lásce.
 • 2 - Lidé s číslem 2 jsou vyrovnaní, rozvážní, diplomatičtí a přívětiví. Číslo je pod vlivem Luny, v neustálé proměnlivosti zachovává určitou pravidelnost. Majitelé jména s číslem 2 mají klidný temperament, jsou mírní a trpěliví, touží po souladu. Před provokacemi nejdříve utíká, ale velmi rychle se snaží najít schůdnou cestu, která vede k porozumění. Soutěžení je nepřitahuje, vyhrávat bitvy jim nepřipadá užitečné, má-li to být na úkor citové rovnováhy. Neboť dvojka je velmi citově založená, sentimentální, citlivá, emotivní číslice.
 • 3 - Trojka je symbolem náklonnosti, obliby, talentu a popularity. Trojka byla odjakživa považována za dokonalé číslo. Odpovídá jí planeta Jupiter. Nositel trojky je veselý a okouzlující člověk, který komunikuje překvapivě snadno a vyzařuje z něj laskavost. Proto je obvykle oblíbeným a vyhledávaným partnerem. Je společenský, aktivní, stále v pohybu a v kontaktu s lidmi. Potřebuje vnější podněty, aby se mohl realizovat. Při negativních vibracích jsou tito lidé netrpěliví a popudliví a nesnášejí kritiku. Po citové stránce jsou nadšenci a náruživci, kteří neztrácí ze zřetele své zájmy. Vždy si hledají partnery, na které mohou být hrdí a kteří mu mohou něco přinést.
 • 4 - Čtyřka symbolizuje spravedlnost, rovnováhu a bezpečí. Její planetou je Saturn. Lidé se 4 jsou vyrovnaní, trpěliví a realističtí. Nikdy se nepouští do bitvy, aniž by si zjistili cíl. Jednají chladnokrevně a rozhodně, jsou spolehliví, ale jen málokdy berou sami iniciativu. Jsou majetničtí a umí si vynutit své, jsou zatvrzelí a vytrvalí. Nevybočují z cesty, kterou si vytyčili. Postupují ke svému cíli pomalu, ale pravidelně.
 • 5 - Pětka znamená vznětlivost a spontánnost. "Majitelé" čísla 5 jsou přemýšliví a jednají rychle, jako by odpovídali na výzvu. Jejich planetou je Merkur. Málokdy vydrží na jednom místě. Milují změnu a pestrost víc než cokoliv jiného. Žádná kotva je neudrží, žádný přístav neupoutá, přitahují je a fascinují daleké obzory. Mají přizpůsobivou, zvědavou a pružnou mysl, jsou velmi komunikativní a překypují dynamismem.
 • 6 - Šestka je symbolem krásy, harmonie a rytmu. S šestkou souzní ženská planeta Venuše. Pro šestku je nejdůležitější kvalita. Cílem šestky je touha po štěstí a kráse, protože tito lidé jsou milovníky krásy. Mají vytříbený vkus a touží po krásných věcech. Často uspějí v umělecké oblasti, pokud se neuplatní v profesích, jež vyžadují smířlivost. Šestka má i negativní vlastnosti - váhavost, nerozhodnost, volí cestu nejmenšího odporu. Lidem nechybí smysl pro odpovědnost a pokud se jednou rozhodnou, dokáží se zhostit i obtížného úkolu.
 • 7 - Sedmička je číslo neustálého intelektuálního a filozofického hledání. Řídí ji planeta Uran. Lidé se 7 jsou mysliteli s originálním a nezávislým intelektuálem. Mají velký pozorovací talent, jsou schopni přemýšlet a rozjímat, proto dávají přednost samostatné práci. V tichu a osamění dosahují nejlepších výsledků. Zajímají se o vše, co je zvláštní a nezvyklé. Lidé mají intelektuální intuici a tvůrčí schopnosti. Bohužel jsou pesimisty trpící úzkostí. Často se uzavírají do sebe a bloudí v kruhu. Touha po nezávislosti ovlivňuje i citový život, jen těžko vstoupí do nějakého svazku, jedině když potkají podobnou bytost se stejnými životními ideály.
 • 8 - Osmička je číslem moci, síly a úspěchu. Odpovídá jí planeta Mars. Lidé s osmičkou jsou aktivní a energetickou bytostí, která ráda dobývá a miluje výzvy. Svou ctižádost obrací více k hodnotám materiálním než k duchovním. Touží získat moc, což se jim daří díky smyslu pro realitu, rozhodnosti a pohotovosti. Mají navíc to, čemu se říká "čich". Jsou netrpěliví a neradi ztrácí čas, hodně utrácí a ještě víc pracují. Rádi žijí intenzivně, naplno, někdy jsou tvrdí, netolerantní a tvrdohlaví. Po stránce citové jsou upřímní, přímočaří, vášniví a žárliví.
 • 9 - Devítka se vyznačuje altruismem, vznešeností a mysticismem. Odpovídá jí planeta Neptun. Tolerance, štědrost a nezištnost jsou hlavními stránkami jejího charakteru. Lidé s devítkou mají smysl pro přesnost, sklony ke snění, utopiím, občas se dokonce vznáší v mlžném oparu. Mají velkou schopnost porozumět a přizpůsobit se, nejsou aktivním činitelem, jedině když najdou ideál, za nějž jsou ochotni se bít. Zachraňuje ji víra. V lásce jsou velice upřímní, laskaví, ale žádají více citu, než sami dávají. Ne že by byli lhostejní, pouze myslí na něco jiného. Z devítky, která nenašla rovnováhu, se stává přelétavý tulák, intelektuálně i citově.
 • 11 - Jedenáctka má úžasnou psychickou energii a inspiraci, že ostatní u nich hledají oporu a snaží se získat jejich souhlas a uznání. To jim vyhovuje, neboť rádi ovládají jak kolegy v práci, tak partnery v lásce. Většinou se jim to skvěle daří, jsou totiž okouzlující a úspěšní. Berou na sebe dobrovolně odpovědnost, někdy i na úkor osobního života. Snadno však podléhají úzkosti, nervozitě a podrážděnosti. Jedenáctka je číslo, které vyžaduje velkou mravní sílu a samostatnost. Některým se to nepodaří, a proto prožívají jedenáctku omezeně jako dvojku.
 • 22 - Dvaadvacítka nepodniká pouze pro sebe, ale i pro ostatní. Je to velké číslo, schopné zvládnout velmi složité situace, nechá se však zaslepit hloubkou a významem svého úkolu. Její činy řídí inspirace a talent a často jí pomohou ke značnému věhlasu, že se v ní skrývá génius. Po citové stránce to je trošku horší, často totiž obětují osobní život svému dílu a nedokáží sdílet život s někým, kdo je v tomto díle nemůže nebo nechce následovat. Číslo 22 je číslem výjimečných bytostí. Pro mnohé představuje velké napětí, že raději žijí na jeho nižší úrovni, tedy jako čtyřky.

Intimní číslo

 • 1 - Touha po osobním úspěchu. Nesnese průměrnost a vše, co dělá, musí mít ohlas. Jednička je citlivá na lichotky. Chce ovládat a řídit svůj osud, prosadit se a zůstat nezávislou.
 • 2 - Touha po spojení nebo společenství. Velký význam přikládá lásce a přátelství. Něha a laskavost. Dvojka touží po lásce, splynutí, po manželství.
 • 3 - Touha projevovat se ve všech oblastech života. Nezávislost a radost ze života. Potřebuje činnost, která by jí dovolila povolit uzdu představivosti. Trojka touží vyjadřovat své myšlenky a být ve spojení s ostatními.
 • 4 - Touha po stabilitě a řádu. Pevné základy potřebné k uskutečnění plánů. Vyžaduje odpovědnost a přesnost od sebe i od ostatních. Čtyřka touží stavět, pevně a trvale.
 • 5 - Touha po osobní svobodě. Miluje cestování a nové obzory. Vyhledává změnu. Pětka je houževnatá, touží žít svobodně a vyhýbá se všednosti a rutině.
 • 6 - Touha po klidu a souladu. Šestka se vyhýbá napětí a konfliktům; přesto má duši prostředníka. Přijímá odpovědnost a má umělecké sklony. Přisuzuje velký význam životě ve dvou a rodině vůbec. Má ráda umění, touží po vyrovnaném a šťastném citovém životě.
 • 7 - Touha po vnitřním životě. Je to rozjímání a rozum. Latentní nebo skutečné sobectví. Citová zdrženlivost. Tradicionalismus. Sedmička může žít v určitém osamění, často se jeví jako uzavřená a odtažitá. Touží po bohatém vnitřním životě a vývoji.
 • 8 - Touha uplatnit se po stránce hmotné nebo se věnovat plodné, rozumné a pokud možno neobvyklé činnosti. Osmička dokáže uspět, má dar přesvědčit ty, které potřebuje pro uskutečnění svých ctižádostivých plánů.
 • 9 - Touha po uskutečnění ideálů. Pro velkou věc se dokáže obětovat. Hledá dobrodružství, obrazně i ve skutečnosti. Devítka touží naplnit svůj ideál a být ostatním užitečná.
 • 11 - Touha prosazovat originální, výjimečné plány.
 • 22 - Pozvednout se a něco dokázat v celosvětovém měřítku.

Číslo realizace

 • 1 - Uplatnit se, vést, rozhodovat.
 • 2 - Jedná solidárně, smysl pro týmovou spolupráci.
 • 3 - Daří se jí/mu v práci, váže se na kontakty a vztahy s ostatními.
 • 4 - Uspěje díky vlastnímu úsilí a trpělivosti, ale úspěch se dostavuje pomalu.
 • 5 - Žije stále v pohybu, násobí zkušenosti.
 • 6 - Když se rozhoduje a vybírá směr, je pro ni důležitý názor druhých. Daří se jí v umění, v práci vázané na veřejnost nebo zákazníky.
 • 7 - Představivost jí pomáhá uspět v neobvyklých a nezávislých oborech, a to i navzdory překážkám.
 • 8 - Uspět jí pomáhá energie, upřímnost a autorita. Může mít potíže s rovnováhou v hmotné oblasti.
 • 9 - Realizuje se prací pro jiné, musí se cítit užitečná. Stále má před očima nějaký ideál. Je moderní a vynalézavá.
 • 11 - Aktivní a ctižádostivá, schopná uspět v originálních činnostech.
 • 22 - Vytváří rozsáhlé a ctižádostivé plány; projevuje velké tvůrčí schopnosti.

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20171207072225/http://horoskopy.hansal.cz/numerjmeno.php
 2. http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-horoskopy-numerologie/190104/jake-jmeno-takova-...

Hodnocení a zkušenosti s numerologií jména

Máš zkušenost s numerologií jména?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru