Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Slevy na dani

Každoroční daňová povinnost trápí nejednoho člověka. Někomu daňové přiznání a s tím související zúčtování daně provede zaměstnavatel, někdo si bude muset poradit sám. Termín pro podání daňového přiznání je každoročně do konce března. Stejný hraniční termín je také pro zaměstnavatele a ročního zúčtování daně.

S daňovým přiznáním je spojena také řada slev na daních, které si může poplatník ze svého daňového přiznání odčíst a tím tak snížit svou daňovou povinnost.

Zúčtování daně

O zúčtování daně si musí zaměstnanec písemně požádat do 15. února. Pokud nejsou maminky na rodičovské dovolené výdělečné činné, nepodávají daňové přiznání a nežádají tak o zúčtování daně. Mohou ale požádat prostřednictvím manželova daňového přiznání o navrácení zaplacených daní, kdy si manžel může svou ženu odečíst v tzv. slevě na dani na vyživovanou manželku.

Slevy v daňovém přiznání

Sleva na poplatníka

Manžel ve svém zaměstnání podepíše u mzdové účetní Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (známý jako tzv. růžový papír). Manžel si standardně uplatňuje slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč ročně.

Sleva na dítě

Sleva na dítě (zletilé i nezletilé) činí 13 404 Kč. Slevu je možno uplatnit na každé dítě, které žije s rodiči ve společné domácnosti a je nezletilé (platí do ukončení povinné školní docházky) a nebo je zletilé a je mu maximálně 26 let. Dítě se v tomto případě musí soustavně (denní docházka) připravovat na budoucí povolání nebo se díky zdravotním komplikacím připravovat nemůže.

Dítě může být vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy a nemohou si tak slevu na dítě odečíst ze svých daní. Slevu nelze uplatnit na dítě družky, ale od roku 2014 je možno uplatnit slevu na dítě druhého z partnerů, se kterým poplatník daně uzavřel registrované partnerství.

Sleva na vyživovanou manželku

Nárok na tuto slevu mají lidé, pokud příjem manželky (manžela) žijícího ve společné domácnosti nepřesáhl 68.000 Kč (hrubého) za kalendářní rok. Do tohoto příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek. Do příjmu se naopak započítává peněžitá pomoc v mateřství a nemocenská. Pokud tedy žena během roku přecházela z mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou, měla by se podívat na výpis z bankovního účtu, zda součet peněžité pomoci v mateřství a případné nemocenské nebo proplacení dovolené (během mateřské a rodičovské dovolené) nedosáhl 68.000,- Kč, v tomto případě si může manžel odečíst ženu ze svých daní. Pokud si žena nechala proplatit také nevyčerpanou dovolenou, musí se pořádně podívat na výplatní pásku, jaká výše dovolené je uvedená v hrubém příjmu, nikoliv v čistém na bankovním výpisu.

Nejsou-li partneři sezdáni, není možno této slevy na dani uplatnit. Vezmou-li se rodiče během roku, je možno nárokovat poměrnou část slevy na dani.

Čestné prohlášení vyživované manželky

Chce-li partner využít slevy na dani na vyživovanou manželku, je zapotřebí, aby žena vyplnila Čestné prohlášení, ve kterém uvede, že za zúčtovací období nevydělala více než povolených 68.000,- Kč a manžel tak může využít požadované slevy na dani.

Příklad čestného prohlášení:
Čestné prohlášení manželky

Video: Jak v daňovém přiznání uplatnit vyživovanou manželku

Školkovné

Od roku 2014 je možno uplatnit slevu na školkovné u dětí, které navštěvují mateřskou školu9. Školky vystaví rodičům formulář, na kterém uvedou zplacení školkovného za celý rok a to se pak poplatníkům vrátí v ročním zúčtování. Školkovné si je možno odečíst až do výše minimální mzdy, tedy do výše 8.500 Kč (v roce 2015 bude tato částka 9.200 Kč).

Školkovné lze odečíst u státních školek, firemních i soukromých školek. Může se jednat také o jiné odborné zařízení, které provozuje mateřskou školku (např. lesní školka, soukromé jesle nebo dětské centrum). Výjimkou jsou zájmové kroužky, které mají vzdělávací charakter.

Více se dozvíte v hlavním článku na téma: Slevy na dani - školkovné

Odčitatelné položky

Úroky z úvěrů

Úroky z úvěrů si lze odečíst ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru.

Koupí-li poplatník pozemek na úvěr a zaváže-li se, že do 4 let začne na zakoupeném pozemku stavět, smí si s úroky z úvěru zřízeného pro koupi pozemku taktéž snížit základ daně.

Soukromé životní pojištění

Daňový základ je možno snížit o 12.000 Kč na soukromém životním pojištění, které je spořícím životním pojištěním, nikoliv rizikovým životním pojištěním.

Penzijní spoření

Daňový základ je možné také snížit o penzijní připojištění, které si zaměstnanec měsíčně platí. Nevýhoda je u žen na mateřské nebo rodičovské, které když nepracují, tak o svou slevu přijdou. Tuto slevu není totiž možno převést na manžela.

Odečíst si je možno nejvýše 12.000 Kč, která se vypočítá jako úhrn ročních příspěvků, které se sníží o 12.000 Kč. /Pokud si poplatník spoří měsíčně 1.000 Kč, ročně to je 12.000 Kč - 12.000 Kč = 0,- Kč. ale v případě, že si poplatník spoří měsíčně více, a sice 2.000 Kč, je to ročně 24.000 Kč - 12.000 Kč, je možno daňový základ snížit o 12.000.

Dary

Daňový základ je možné také snížit o různé charitativní dary, pokud v součtu dosáhnout minimální částky 1.000 Kč, maximálně si může poplatník odečíst 10 % ze svého základu daně. Každý dar musí být podložen darovací smlouvou.

Jako dar je možno využít jeden krevní odběr v hodnotě 2.000 Kč. Důležité je mít opět potvrzení o darování krve.

Jako dar je považován dar zdravotnickému zařízení (například gynekologovi, pediatrovi aj). Pokud dá žena sponzorský dar svému lékaři, a nevystavuje si daňové přiznání, může si nechat napsat do darovací smlouvy jméno manžela a ten si pak dar může odečíst ve svém daňovém přiznání.


Ke všem odčitatelným položkám (úroky z úvěru, penzijní pojištění, životní pojištění nebo dary) potřebuje mzdová účetní smlouvy, resp. jejich kopie, které jí musí poplatník zajistit. Ručí totiž za to, že uplatňované odčitatelné položky budou odečteny ve správné výši.

Je-li hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření psaný na oba manžely, je nutno mít od druhého z manželů čestné prohlášení, že si neuplatňuje žádné úroky. Ty si smí odečíst jen jeden z nich. Stejné prohlášení je zapotřebí, pokud si jeden z manželů bude ze svých daní odečítat školkovné.

Video: Videonávod, jak vyplnit daňové přiznání za rok 2014

Více o slevách na dani na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  2. http://www.jakpodnikat.cz/dane.php
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti se slevami na dani

Máš zkušenost se slevami na dani?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost