Svěření dítěte do vlastní péče. Poradíte, jak požádat?

Zodpovězené
29. zář 2020

Dobrý den,

můžete mi prosím poradit, jak požádat o svěření dítěte do vlastní péče?

Děkuji

Dobrý den,

návrh na svěření dítěte do péče můžete podat sama, a to zdarma. Doporučujeme ho zaslat datovou schránkou, nebo písemně poštou (doporučeně, ať máte podací lístek). Návrh adresujte okresnímu soudu podle místa bydliště dítěte. Musí obsahovat základní údaje (jméno, příjmení, datum narození a bydliště) o obou rodičích a o samotném dítěti. Nezbytné je také popsat důvody, proč požadujete svěření dítěte do vlastní péče. Popište tedy vlastní životní poměry a také poměry druhého rodiče (domácnost, zaměstnání a další relevantní skutečnosti pro výchovu dítěte). Jestliže se domníváte, že poměry druhého rodiče nejsou pro péči o dítě vhodné, popište proč. Jelikož je součástí rozhodnutí o svěření do péče zpravidla také rozhodnutí o vyživovací povinnosti, je vhodné uvést také informace o příjmech a finanční situaci obou rodičů. K návrhu je také nutno přiložit kopii rodného listu dítěte. Pro lepší představu, jak by zhruba měl návrh vypadat, se můžete podívat na vzor například zde: shorturl.at/ltFR6.

Kdybyste v budoucnu měla další dotazy, můžete se na nás obrátit na e-mailu poradna@llp.cz.


Přejeme Vám krásný den,
Mgr. Karel Lach a Mgr. Anna Štefanidesová
právníci Ligy lidských práv
e-mail: poradna@llp.cz