Vyšetření novorozence za doprovodu matky. Mám na to právo?

Zodpovězené
30. led 2020

Dobrý den,

čekám své 3. dítě a pomalu se mi blíží termín porodu. Jelikož jsem ale naposledy rodila v roce 2010, jsou věci, které bych u tohoto porodu a i po něm měla ráda jinak.
Jedna z nich je i ta, že bych na všechna vyšetření, bude-li to můj zdravotní stav po porodu dovolovat, chodila s dítětem po oddělení anebo nemocnici jako doprovod. Pamatuji si, že v roce 2010 dítě sestry prostě vzaly na nějaké vyšetření (odběr krve, vážení, sono aj.) a vůbec jsem neměla možnost jít s ním. Řekly jen: "Tam Vás potřebovat nebudeme". Já ale vůbec netuším, co se za těmi dveřmi dělo a zpětně mě to štve. Potom už jsem děti nikdy nenechala samotné v ordinaci, byť šlo o zákroky, při kterých mi zdravotní personál "mile doporučil" se jich nezúčatnit... a stála jsem si za svým.

Mám tedy právo na každé vyšetření novorozence doprovázet a být u toho? Anebo je to v případě novorozenců jinak?

Děkuji Vám.

Dobrý den,

děkujeme, že jste se na nás v rámci této poradny obrátila. Váš dotaz zodpovíme stručně a pokud byste měla další doplňující otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Vy, jako rodič dítěte, i Vaše dítě máte právo na vzájemný nepřetržitý kontakt. Pokud Vám ošetřující lékař nemocnice, nebo jiného zdravotnického zařízení do tohoto práva zasahuje a znemožňuje Vám být přítomna u vyšetření svého dítěte, doporučujeme následující:

1) Zkusit se domluvit s primářem oddělení či vedoucím zařízení (doporučujeme si rozhovor nahrávat, a to i bez vědomí zdravotnického personálu).
2) Zvážit převoz do jiné nemocnice (v případě, že Vaše dítě není v ohrožení života).
3) Podat stížnost.

Více informací najdete na webových stránkách organizace APERIO zde: https://aperio.cz/dite-v-nemocnici-a-prava-rodicu/

K podání stížnosti dále doplňujeme následující:
Stížnost je podávána na základě zákona o zdravotních službách, její formální náležitosti se ale řídí správním řádem. Ten také stanoví, co má tato stížnost obsahovat. Uveďte do stížnosti své jméno, datum narození a místo trvalého bydliště, dále uveďte, jaké věci se stížnost týká a co navrhujete. Označte orgán, kterému je stížnost adresována a stížnost vlastnoručně podepište. Připojte také informaci, že chcete být informována o výsledku řízení a jakým způsobem. Radíme, abyste stížnost poslala doporučeně, v takovém případě budete mít důkaz o tom, kdy jste stížnost posílala v případě, že bude správní orgán nečinný.

Tuto stížnost podejde k vedení nemocnice, tedy k poskytovateli zdravotních služeb. Stížnost bude do 30 dnů prověřena a Vám bude zasláno vyjádření (tato lhůta může být prodloužena až na 60 dnů). Pokud s vyřízením stížnosti nebudete spokojena, obraťte se na zřizovatele nemocnice, většinou tedy na Krajský úřad. Opět podejte stížnost s náležitostmi uvedenými výše. Ke stížnosti přiložte i Vaši původní stížnost a vyjádření nemocnice. Nejspíš nebude třeba vyjádření nezávislého odborníka, a proto by měla být stížnost opět vyřízena do 30 dnů. Tato lhůta může být prodloužena u složitějších případů. Pokud nebudete spokojena ani s tímto řešením správního orgánu, můžete podat stížnost i na Ministerstvo zdravotnictví. Opět přiložte obě vyjádření ke stížnostem.

V případě, že Vám ani jeden správní orgán neposkytl ochranu Vašeho práva, můžete se obrátit na Veřejného ochránce práv. V tomto podnětu pak musíte uvést skutečnosti, ve kterých spatřujete pochybení úřadů, dále doplňte informace o předešlých stížnostech a odpovědi na ně (včetně kopií). V tomto případě jde o pomoc při činnosti veřejné správy, ne přímo nemocnice. Jádro tohoto druhu ochrany je v tom, že správní orgány Vaši věc nedokázaly správně zhodnotit a sjednat nápravu. Veřejný ochránce práv Vaši stížnost prověří, není ovšem oprávněn rozhodnutí správních orgánů měnit či rušit.

Věříme, že k tomuto postupu se již nebudete muset uchylovat a situace se vyřeší již na úrovni nemocnice.


Přejeme Vám krásný den,
Mgr. Karel Lach a Mgr. Anna Štefanidesová
právníci Ligy lidských práv
e-mail: poradna@llp.cz