Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Vyšetření novorozence za doprovodu matky. Mám na to právo?

Zodpovězené
Novorozenec (narození až 28. den)Po poroduPorodTermín poroduJsem těhotnáUltrasonografieVyšetření
30. led 2020

Dobrý den,

čekám své 3. dítě a pomalu se mi blíží termín porodu. Jelikož jsem ale naposledy rodila v roce 2010, jsou věci, které bych u tohoto porodu a i po něm měla ráda jinak.
Jedna z nich je i ta, že bych na všechna vyšetření, bude-li to můj zdravotní stav po porodu dovolovat, chodila s dítětem po oddělení anebo nemocnici jako doprovod. Pamatuji si, že v roce 2010 dítě sestry prostě vzaly na nějaké vyšetření (odběr krve, vážení, sono aj.) a vůbec jsem neměla možnost jít s ním. Řekly jen: "Tam Vás potřebovat nebudeme". Já ale vůbec netuším, co se za těmi dveřmi dělo a zpětně mě to štve. Potom už jsem děti nikdy nenechala samotné v ordinaci, byť šlo o zákroky, při kterých mi zdravotní personál "mile doporučil" se jich nezúčatnit... a stála jsem si za svým.

Mám tedy právo na každé vyšetření novorozence doprovázet a být u toho? Anebo je to v případě novorozenců jinak?

Děkuji Vám.

Dobrý den,

děkujeme, že jste se na nás v rámci této poradny obrátila. Váš dotaz zodpovíme stručně a pokud byste měla další doplňující otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Vy, jako rodič dítěte, i Vaše dítě máte právo na vzájemný nepřetržitý kontakt. Pokud Vám ošetřující lékař nemocnice, nebo jiného zdravotnického zařízení do tohoto práva zasahuje a znemožňuje Vám být přítomna u vyšetření svého dítěte, doporučujeme následující:

1) Zkusit se domluvit s primářem oddělení či vedoucím zařízení (doporučujeme si rozhovor nahrávat, a to i bez vědomí zdravotnického personálu).
2) Zvážit převoz do jiné nemocnice (v případě, že Vaše dítě není v ohrožení života).
3) Podat stížnost.

Více informací najdete na webových stránkách organizace APERIO zde: https://aperio.cz/dite-v-nemocnici-a-prava-rodicu/

K podání stížnosti dále doplňujeme následující:
Stížnost je podávána na základě zákona o zdravotních službách, její formální náležitosti se ale řídí správním řádem. Ten také stanoví, co má tato stížnost obsahovat. Uveďte do stížnosti své jméno, datum narození a místo trvalého bydliště, dále uveďte, jaké věci se stížnost týká a co navrhujete. Označte orgán, kterému je stížnost adresována a stížnost vlastnoručně podepište. Připojte také informaci, že chcete být informována o výsledku řízení a jakým způsobem. Radíme, abyste stížnost poslala doporučeně, v takovém případě budete mít důkaz o tom, kdy jste stížnost posílala v případě, že bude správní orgán nečinný.

Tuto stížnost podejde k vedení nemocnice, tedy k poskytovateli zdravotních služeb. Stížnost bude do 30 dnů prověřena a Vám bude zasláno vyjádření (tato lhůta může být prodloužena až na 60 dnů). Pokud s vyřízením stížnosti nebudete spokojena, obraťte se na zřizovatele nemocnice, většinou tedy na Krajský úřad. Opět podejte stížnost s náležitostmi uvedenými výše. Ke stížnosti přiložte i Vaši původní stížnost a vyjádření nemocnice. Nejspíš nebude třeba vyjádření nezávislého odborníka, a proto by měla být stížnost opět vyřízena do 30 dnů. Tato lhůta může být prodloužena u složitějších případů. Pokud nebudete spokojena ani s tímto řešením správního orgánu, můžete podat stížnost i na Ministerstvo zdravotnictví. Opět přiložte obě vyjádření ke stížnostem.

V případě, že Vám ani jeden správní orgán neposkytl ochranu Vašeho práva, můžete se obrátit na Veřejného ochránce práv. V tomto podnětu pak musíte uvést skutečnosti, ve kterých spatřujete pochybení úřadů, dále doplňte informace o předešlých stížnostech a odpovědi na ně (včetně kopií). V tomto případě jde o pomoc při činnosti veřejné správy, ne přímo nemocnice. Jádro tohoto druhu ochrany je v tom, že správní orgány Vaši věc nedokázaly správně zhodnotit a sjednat nápravu. Veřejný ochránce práv Vaši stížnost prověří, není ovšem oprávněn rozhodnutí správních orgánů měnit či rušit.

Věříme, že k tomuto postupu se již nebudete muset uchylovat a situace se vyřeší již na úrovni nemocnice.


Přejeme Vám krásný den,
Mgr. Karel Lach a Mgr. Anna Štefanidesová
právníci Ligy lidských práv
e-mail: poradna@llp.cz